menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 december 2019

NZa wil landelijke dekking aanbod GLI

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) op gang komt. Zorgverzekeraars maken afspraken met steeds meer aanbieders van deze zorg, maar deze zorg is nog niet overal beschikbaar. In sommige regio’s zijn nog te weinig zorgaanbieders opgeleid om deze interventie te kunnen aanbieden.
NZa wil landelijke dekking aanbod GLI

Per 2020 en 2021 hanteren zorgverzekeraars een volgbeleid bij de contractering van zorggroepen voor de GLI. Zorgverzekeraars nemen de afspraken van de grootste verzekeraar in de regio over. Dit moet tot een landelijke dekking van het aanbod leiden. 

 

Informatie GLI
Zorgverzekeraars verstrekken verzekerden voldoende informatie over dit nieuwe zorgaanbod, maar het kan nog beter aansluiten bij de doelgroep, stelt de NZa. Alle verzekeraars geven op hun website aan wat GLI inhoudt en voor wie deze zorg is bedoeld. Bijna alle verzekeraars leggen bovendien uit aan welke eisen de GLI-aanbieder moet voldoen, wil de zorg (gedeeltelijk) worden vergoed. Dat is een verbetering sinds de vorige controle. Toch moeten verzekerden voor een compleet beeld op verschillende plekken op de website zoeken. Dat is onnodig complex. Een andere verbetering ten opzichte van de vorige controle van de NZa is de verwerking van GLI in een zogeheten 'zorgzoeker' van verzekeraars . Dat is door alle verzekeraars opgepakt.

 

Verwerking GLI in zorgzoeker
Zorgverzekeraars kunnen nog van elkaars website leren. Zo constateert de NZa dat sommige zorgverzekeraars een helder overzicht tonen van alle GLI-aanbieders in de buurt, terwijl anderen dit niet doen. Positief is dat sommige verzekeraars duidelijk aangeven dat verzekerden bij vragen of onduidelijkheden contact kunnen opnemen met de klantenservice voor het vinden van een zorgaanbieder van GLI in de buurt. Daarnaast kunnen huisartsen en andere verwijzers patiënten beter informeren over GLI. Het komt voor dat cliënten de verwijzer zelf op het idee brengen dat GLI sinds 2019 in het basispakket zit.

 

Plan van aanpak

In januari 2020 bekijkt NZa opnieuw of de informatie over GLI verbeterd is en of zorgverzekeraars zorgen voor voldoende aanbod in de regio. De zorgverzekeraars zijn daarvoor om een plan van aanpak gevraagd. Kijk hier voor de laatste stand van zaken: Informatiekaart Toezicht zorgplicht en informatieverstrekking GLI

 

Bron: NZa: Huisartsen kunnen patiënten beter informeren over GLI

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen