menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 januari 2020

PharmaPartners focust sinds dag één op elektronische gegevensuitwisseling

‘Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg’, schrijft minister Bruins (Medische Zorg en Sport) in zijn derde brief aan de Tweede Kamer over elektronische gegevensuitwisseling en digitale dossiervoering. ‘PharmaPartners is blij met zijn woorden’, aldus managing director Sander de Jong. ‘Wat de minister schrijft, is al veertig jaar exact onze visie.’
PharmaPartners focust sinds dag één op elektronische gegevensuitwisseling

Het kabinet verplicht alle zorgverleners straks om patiëntengegevens digitaal én op dezelfde manier met elkaar te delen. De Jong: ‘Onze oplossingen voor de eerstelijnszorg sluiten naadloos op deze ontwikkeling aan. PharmaPartners faciliteert al jaren een ICT-systeem dat is gebaseerd op integrale samenwerking en gestandaardiseerde, veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Vanaf dag één richten wij ons op de beschikbaarheid van complete medische gegevens op de plek van de behandeling, met als doel een optimale ondersteuning van patiëntveiligheid.’

 

De Jong: ‘Dat betekent vanzelfsprekend dat PharmaPartners ook goede elektronische uitwisseling faciliteert met tweedelijns zorgpartijen, zoals ziekenhuizen. En dagelijks worden er 1,2 miljoen berichten uitgewisseld via het Landelijk Schakelpunt.’

 

Praktisch werkbare digitale communicatie

André Louwen, bestuurder van de Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer, sluit graag aan: ‘Het ICT-systeem van PharmaPartners heeft voor Zoetermeer door de combinatie van Medicom (HIS), Hapicom (HAPIS) en Pharmacom (AIS) het unieke voordeel dat 100 procent van de medische gegevens en medicatiebewaking 7×24 uur beschikbaar zijn voor nagenoeg 100 procent van de patiënten. Zoetermeerse huisartsen en apothekers zijn daar super tevreden over.

 

De brief van de Minister is een goede stap vooruit in de zoektocht naar de juiste balans tussen kwaliteit van zorg, het voorkomen van medische fouten en medicatiefouten enerzijds en waarborgen voor de privacy van patiënten anderzijds. Praktisch werkbare digitale communicatie is een noodzakelijke voorwaarde daarvoor.'

 

Meer weten? Bekijk het volledige artikel op de website https://www.pharmapartners.nl/nieuws/focus-elektronische-gegevensuitwisseling/

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal