menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
31 augustus 2020

Quarantaineregels voor mondzorgmedewerkers aangescherpt

Het RIVM heeft de richtlijn rond het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast. De regels voor wanneer mondzorgverleners wel en niet mogen werken in coronatijd zijn als gevolg hiervan aangescherpt.
Quarantaineregels voor mondzorgmedewerkers aangescherpt
Een aantal regels uit de Richtlijn inzet en testbeleid zorgmedewerkers van het RIVM gelden nu voor tandartsen en andere teamleden die zorg verlenen maar geen klachten hebben. Bijvoorbeeld: een mondzorgverlener zonder klachten die is teruggekeerd uit een risicogebied of -land met code oranje of rood moet in quarantaine gaan tot tien dagen na terugkeer. Heeft een mondzorgverlener zonder klachten een positief geteste huisgenoot, dan geldt de quarantaine tot tien dagen na het laatste contact.
 

Uitzondering op de quarantaine

Er geldt één uitzondering op deze uitgangspunten. Als de continuïteit van zorg in het geding komt, bijvoorbeeld door dreigende personele krapte, mag de mondzorgverlener die geen klachten heeft gedurende de quarantaineperiode wel aan het werk blijven in de praktijk, uiteraard met inachtneming van de Leidraad Mondzorg Corona.
 

Zelf criteria formuleren over voortgang zorg

Praktijken mogen zelf criteria formuleren - eventueel met specifieke functies erbij - wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Werkgevers kunnen deze criteria in overleg met de bedrijfsarts, het personeel en de GGD formuleren. Ze moeten daarnaast waarborgen dat de mondzorgverlener, als die dat wil, contact kan opnemen met de bedrijfsarts of de GGD voor een onafhankelijk advies.
 

Loon doorbetalen

In de regel behoudt een persoon in quarantaine recht op doorbetaling van het salaris. Het uitgangspunt in de wet is dat een werknemer die zijn werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk.

Onlangs oordeelde een rechter dat bij het in quarantaine gaan, gehoor wordt gegeven aan een voorzorgsmaatregel van de overheid en dit niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen gedurende de quarantaineperiode het loon zal moeten doorbetalen. Het doelbewust afreizen naar een risicogebied met een oranje of rood reisadvies kan hier onder bepaalde omstandigheden een uitzondering op zijn.
 
 
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen