menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
20 mei 2020

Ruime meerderheid bevolking accepteert coronamaatregelen ‘zo lang als nodig is’

Het merendeel van de Nederlandse bevolking accepteert de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zo lang als dat nodig is. Dat bleek uit de drie meetmomenten van Nivel. Het Nivel voerde het onderzoek uit onder het Consumentenpanel Gezondheidszorg op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Ruime meerderheid bevolking accepteert coronamaatregelen ‘zo lang als nodig is’

De vragenlijst over de acceptatie van de coronamaatregelen is afgenomen bij 3260 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Uiteindelijk vulden tussen de 2650 en 2726 personen de vragenlijst in. De vragenlijst is drie keer voorgelegd, waarvan de eerste meting tussen 30 maart en 5 april, de tweede meting tussen 13 en 19 april en de derde meting tussen 27 april en 3 mei. De vierde meting in week 20 wordt nog gepubliceerd.

 

Hoge acceptatie hygiënemaatregelen

Hygiënemaatregelen als handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog, het gebruiken van papieren zakdoekjes en geen handen schudden accepteert 83 procent van de bevolking tijdens de eerste meting en 82 procent tijdens de derde meting. De acceptatie van de maatregel om thuis te blijven bij koorts en/of milde verkoudheidsklachten stijgt van 72 procent eind maart naar 77 procent begin mei.

 

De derde meting:

 

 

 

Daling in acceptatie

Voor het houden van 1,5 meter afstand en het verbod op groepsvorming in de publieke ruimte laat het onderzoek een lichte daling in acceptatie zien. Voor het thuis blijven en sluiting van scholen, eet- en drinkgelegenheden en publieke locaties is zelfs een significante daling te zien. Voor deze maatregelen geldt dat iets meer dan de meerderheid van de bevolking vindt dat ze zo lang als nodig is van kracht mogen blijven.

 

Invoer coronamaatregelen

Het verbod voor bezoek in verpleeghuizen is alleen in de derde meting meegenomen. Hieruit blijkt dat minder dan de helft van de respondenten het eens is met deze maatregel, namelijk 47 procent en 9 procent geeft zelfs aan dat deze maatregel nooit ingevoerd had moeten worden.  Ook het sluiten van niet-noodzakelijke winkels en het verplicht thuisblijven zijn maatregelen waar veel mensen tegen zijn. Zo vindt 19 procent van de ondervraagden dat het sluiten van niet-noodzakelijke winkels nooit ingevoerd had moeten worden. 31 procent van de deelnemers is tegen het verplicht thuisblijven.

 

Het onderzoek: Acceptatie getroffen maatregelen coronavirus 


Bron: Nivel, Verreweg de meeste burgers accepteren dat de genomen maatregelen ‘zo lang als nodig’ blijven gelden (3 metingen, 30 mrt – 3 mei)

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal