menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
31 oktober 2019

Tweede Kamer: ‘Standpunt huisarts over euthanasie moet duidelijker’

VVD en D66 dienen vandaag een motie in bij CDA-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens de begrotingsbehandeling Volksgezondheid. In de motie stellen ze dat huisartsen hun patiënten duidelijk moeten maken hoe zij tegenover euthanasie staan.
Tweede Kamer: ‘Standpunt huisarts over euthanasie moet duidelijker’

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen en D66-kamerlid Pia Dijkstra willen dat minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport concrete stappen gaat zetten. Zij vragen de minister voor de zomer van 2020 met een Plan van Aanpak te komen om huisartsen bewust te maken van hun rol bij euthanasie en hoe ze daarover communiceren naar patiënten.

 

Gesprek vaak te laat

Een huisarts is niet verplicht kenbaar te maken hoe hij tegenover euthanasie staat. ‘Het is geen recht’, zegt Tellegen. Toch vinden Tellegen en Dijkstra dat er ruimte is voor verbetering van de huidige praktijk, waarin vaak onduidelijkheid bestaat over het standpunt van de huisarts tegenover euthanasie.

 

Volgens VVD en D66 worden gesprekken over euthanasie vaak niet of te laat gevoerd. Het Humanistisch Verbond, dat strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen, deelt deze visie. Uit eerder onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland bleek dat bijna de helft van de ondervraagden met een wilsverklaring, hierover niet van tevoren gesproken met de huisarts.


Weinig sites vermelden euthanasie

Uit onderzoek van het Humanistisch Verbond blijkt dat slechts zes procent van de huisartsen het levenseinde of euthanasie expliciet op de website vermeldt en zijn of haar professionele houding hierover aangeeft. Het Humanistisch Verbond stelt dat de website van een huisarts patiënten de mogelijkheid kan bieden om zich te oriënteren op de opvattingen van de huisarts op thema’s als euthanasie. Het nodigt uit tot het voeren van een gesprek en maakt de drempel voor een gesprek over euthanasie lager.

 

Websites passend bij denkwijze huisarts

Patiënten gaven tijdens het onderzoek aan dat zij denken dat huisartsen niet open staan voor een gesprek over euthanasie of hier geen tijd voor hebben. Een aanbeveling voor artsen is een vaste tab aan te brengen in het patiëntdossier waarin wensen over euthanasie besproken en opgenomen kunnen worden. Daarnaast beveelt dit onderzoek aan om huisartsenpraktijken, die het moeilijk vinden om nuance aan te brengen, op zijn minst te verwijzen naar websites met informatie die past bij hun denkwijze.

 

Gespreksmodel voor euthanasie

Het expertisecentrum Levenseinde ontwikkelde modellen voor het voeren van gesprekken over bijvoorbeeld euthanasie. Op deze manier kunnen huisartsen zich bijscholen over het voeren van gevoelige gesprekken. Volgens Dijkstra benaderen veel huisartsen dit centrum al voor hulp bij complexe gevallen. ‘Wij vinden het belangrijk dat de kennis bij huisartsen en patiënten over een zorgvuldige euthanasie wordt vergroot’, aldus Dijkstra.

 

Meerderheid in de Kamer

VVD en D66, samen goed voor 50 zetels, verwachten voor de motie steun van linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA. Opmerkelijk is dat partijen binnen de coalitie geen veto hebben uitgesproken over de motie, hoewel euthanasie gevoelig ligt bij coalitiepartners CDA en ChristenUnie. Volgens coalitiebronnen past dit binnen de afspraken van het regeerakkoord.

 

Links:  Medisch Ondernemen,  Sigrid Stevens (VvAA) over onderzoek OM na euthanasie: ‘Veel bezorgdheid onder artsen’ Humanistisch Verbond, Huisartsen informeren onvoldoende over euthanasie,  AD, Tweede Kamer wil duidelijkheid van huisarts over euthanasie 

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Euthanasie Huisarts VvAA VvAA
Gerelateerde artikelen