menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 maart 2019

Wet Wab moet vaste dienst weer aantrekkelijk maken voor werkgevers

Binnen drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid bleek dat deze wet niet op alle onderdelen werkte. Zo is het niet gelukt de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ te verkleinen. Het kabinet komt nu met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die het in dienst nemen van werknemers weer aantrekkelijk moet maken. Petra Kroon praat u op 9 maart tijdens Fysiopraktijk Anno Nu bij over de veranderingen.
Wet Wab moet vaste dienst weer aantrekkelijk maken voor werkgevers

5 februari 2019 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die op 1 januari 2020 in werking moet treden. ‘Maar we zijn er nog niet, ook de Eerste Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel’, vertelt Petra Kroon, specialist op het gebied van arbeidsrecht en flexibele arbeidsrelaties. ‘Toch is het belangrijk dat werkgevers, in dit geval praktijkhouders, zich ruim op tijd voorbereiden, zodat ze niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.’


Werkgevers baseren hun keuze voor vaste of flexibele contracten met name op de kosten en de risico’s die bij een contract komen kijken, zo blijkt uit onderzoek. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van flexwerk. Volgens het kabinet moet dat anders. Daarom introduceert het deze wet, die het voor de werkgever aantrekkelijker moet maken mensen in vaste dienst te nemen.


De Wab is van belang voor iedereen die een directe invloed heeft op het personeelsbeleid, stelt Kroon. ‘De wet onderscheidt drie hoofdlijnen: flexibele arbeid, het ontslagrecht en verandering in de WW-premie, die samen het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker moeten maken.’ 


Een tipje van de sluier: voorbeelden van maatregelen

Een belangrijke maatregel in de Wab betreft de verruiming van de zogeheten ketenregeling, waardoor een werkgever vanaf 2020 - net als vóór 1 juli 2015 – gedurende drie jaar gebruik mag maken van drie tijdelijke contracten. 

Ook heeft de wet gevolgen voor de WW-premie, schetst Kroon. ‘In Nederland heeft iedere sector zijn eigen premie. Oftewel: als er meer mensen vanuit de branche in de WW stromen, dan is de WW-premie van de betreffende branche hoger. Met de nieuwe Wab verandert dit. Dan wordt de premiedifferentiatie gebaseerd op basis van het gebruik van flexibele contracten. De achterliggende gedachte is dat door de kostenstijging van flexwerk werkgevers sneller geneigd zullen zijn een vast contract aan te bieden.’ 


Meer leren op Fysiopraktijk Anno Nu

Wilt u leren wat de Wet WAB voor uw praktijk kan betekenen, kom op 9 maart dan naar het congres Fysiopraktijk Anno Nu en leer de ins and outsvan de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Petra Kroon stipt tijdens haar workshop ook andere maatregelen aan, zoals de transitievergoeding en de ketenbepaling. Ook bespreekt zij de cumulatiegrond bij ontslag, die het ontslaan van een disfunctionerende werknemer makkelijker maakt. Bovendien bespreekt Kroon de invloed van alle wijzigingen op de keuzes die werkgevers kunnen maken tussen flexwerk en ontslag.

Mr. drs. Petra Kroon is arbeidsjuriste bij BabelFish Legal (petra@babelfishlegal.nl). Ze staat werkgevers en werknemers bij, onder meer bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, begeleiden van re-integatieprocessen, en ook bij conflicten en ontslag

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal