menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 juni 2019

Winstgroei eerstelijnszorg blijft achter door hogere personeelskosten

De Nederlandse zorg groeit langzamer dan de rest van het midden- en kleinbedrijf. De eerstelijns zorg blijft vooral achter door een forse stijging van de personeelskosten, constateert het netwerk Samenwerkende Register Accountants (SRA) in het rapport ‘Branches in zicht 2019’(BiZ). De SRA signaleert ook dat het personeelstekort een van de grote hoofdpijndossiers in de zorg is.
Winstgroei eerstelijnszorg blijft achter door hogere personeelskosten

De SRA constateert in ‘Branches in zicht 2019’ dat de zorg in 2018 gegroeid, maar minder dan in voorgaande jaren (factsheet,  'De Nederlandse medische zorg'). De omzetgroei kwam uit op 8,6% tegenover 9,7% een jaar eerder. De groei van de sector blijft daarmee een procent achter dan bij het landelijk gemiddelde (9,6%). De winstgroei ten opzichte van een jaar eerder blijft ook achter: 6% ten opzichte van 14% in 2017. De branche bleef hiermee ook achter op het gemiddelde in het MKB (16,3%). Meer dan de helft van de zorgondernemers zag de winst dalen (52%). Ook de brutomarge – het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs – liep terug van 10% in 2017 naar 8% in 2018.

 

'Tandartsen blinken uit'

Vooral huisartsen en fysiotherapeuten hadden het zwaar, stelt de SRA. De winstontwikkeling bij beide beroepsgroepen belandde in het rood. Bij tandartsen was de omzetgroei beperkt, maar de winstontwikkeling bovengemiddeld. ‘Tandartsen blonken uit’, aldus de SRA. Vooral bij huisartsen zijn de personeelskosten relatief sterk toegenomen. De stijging van de personeelskosten bedroeg in de gehele eerste lijn 11%, terwijl deze in voorgaande jaren veel minder sterk groeide (8% in 2016 en 3% in 2015). De loonkosten stegen met 11% en de overige personeelskosten met liefst 19% steeg. Hieronder valt de inzet van uitzendkrachten en waarnemers.

 

'Eigen vermogen en solvabiliteit stijgen'

Opvallende cijfers zijn die voor de grondstoffenprijzen. De kosten voor materiaal en grondstoffen stegen met liefst 32,%, terwijl deze in 2017 nog met 6% daalden. Ondanks die tegenvallende winstontwikkeling is het eigen vermogen wel gegroeid: een groei van 16% in 2018 ten opzichte van 25% in 2017.

 

Ook de cijfers voor solvabiliteit (het vermogen om leningen terug te betalen) laten een opwaartse lijn zien: van 9% naar 14% vorig jaar. De Nederlandse eerstelijnszorg is blijkbaar wel zuinig op zijn financiële positie. De gemiddelde winstontwikkeling laat een wisselend beeld zien (zie overzichtsdiagram hiernaast).

 

Bronnen: SRA,  De Nederlandse medische zorg en  Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg

De gemiddelde winstontwikkeling op lange termijn laat bij een stijgende omzet een wisselend beeld zien.
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur

Lees meer over:
Winst Financieel Personeel
Gerelateerde artikelen
Open modal