menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 oktober 2019

Zowel huisartsen als specialisten bezorgd over gegevensuitwisseling zorg

Huisartsenvereniging LHV signaleert belemmeringen in de gegevensuitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners. De toegang tot ziekenhuisportalen is verslechterd, stelt ze. Uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten bleek onlangs ook dat de meerderheid van de medisch specialisten dagelijks of wekelijks te maken heeft met gebrekkige gegevensuitwisseling.
Zowel huisartsen als specialisten bezorgd over gegevensuitwisseling zorg

Op meerdere plekken in het land is de toegang van huisartsen tot ziekenhuisportalen verslechterd, meldt de LHV. Huisartsen kunnen niet altijd de medische gegevens inzien van patiënten, die zij naar het ziekenhuis hebben verwezen. Hierdoor moet de huisarts wachten tot de specialist uit het ziekenhuis een terugkoppeling geeft.

 

Daarnaast mogen gegevens vanuit Wet langdurige zorg (Wlz)-partijen niet gedeeld worden met huisartsenpraktijken zonder expliciete toestemming van de patiënt. Met als gevolg dat huisartspraktijken niet standaard geïnformeerd worden wanneer een patiënt overgaat van de zorgverzekeringswet naar de Wlz. Ten slotte melden huisartsen steeds vaker door derden benaderd te worden met het verzoek om medische gegevens te verstrekken.

 

LHV is van mening dat de huidige regels voor gegevensuitwisseling in de zorg soms in strijd zijn met het belang van goede patiëntenzorg. Inzicht in de actuele medische gegevens van patiënten is volgens de vereniging van groot belang om goed te anticiperen op de gezondheidstoestand.

 

Dagelijkse uitwisseling gebrekkig

Eerder uitten medisch specialisten al hun bezorgdheid over de gegevensuitwisseling in de zorg. Uit de peiling van de Federatie Medisch Specialisten kwam naar voren dat 55 procent van de deelnemende medisch specialisten dagelijks te maken heeft met gebrekkige gegevensuitwisseling en 34 procent wekelijks. Dit heeft onder andere gevolgen voor de patiëntveiligheid, dubbele diagnostiek, administratielast en onbegrip bij patiënten, melden de specialisten. 

 

FMS-voorzitter Marcel Daniëls meent dat het onderwerp absolute prioriteit moet hebben. 'Ik denk weleens; als het technisch zo ingewikkeld is om de epd’s te koppelen geef mij dan maar de inlog van de epd’s van andere ziekenhuizen.' 93 Procent van de respondenten denkt dat het een voordeel kan zijn als medisch specialisten leesbevoegdheid hebben in de epd’s van andere zorginstellingen. 

 

Lees meer over de peiling van de Federatie Medisch Specialisten:  Medisch Ondernemen,  Peiling specialisten: 'Gebrekkige gegevensuitwisseling risico voor patiëntveiligheid’

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal