Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over ‘Uh E-health!?’: ‘Breng regels en risico’s in kaart’

donderdag 17 februari 2022
timer 5 min
E-health bij de tandarts

E-health in de tandartspraktijk - Foto: Shutterstock

‘Uh E-health!?’ heet de workshop van Shirin Slabbers tijdens het online congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5 februari 2022. Slabbers, gezondheidsrechtspecialist bij de VvAA, gaf aan de hand van casussen een overzicht van de spelregels waarmee een praktijk te maken krijgt als deze een e-healthtoepassing invoert. Ze ging in op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Medical Devices Regulations (MDR) en de regels van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

‘E-health is een heel breed begrip: email uitwisselen, beeldbellen, een e-consult maar ook patiënten die gegevens invoeren via een app vallen eronder’, schetst Shirin Slabbers tijdens haar workshop. ‘Het gebruik van beeldbellen moet verwerkt worden in de verwerkingsregistratie. Daar wordt genoteerd wie, wat en wanneer met patiëntgegevens werkt. Van belang is dat u zorgt dat het veilig gebeurt.’

Privacyverklaring

Stel een transparante privacyverklaring op, zoals de AVG verplicht stelt, benadrukt Slabbers. ‘Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens omschrijft u wat er gebeurt met de persoonsgegevens van de patiënten. Wie verwerkt de gegevens, wie heeft daar toegang toe, aan wie worden ze verstrekt, hoe lang worden ze bewaard? Gebruikt u een app in de praktijk, dan moet u deze toevoegen aan de privacyverklaring. Geef aan hoe lang u een opname van beeldbellen bewaart.’

Zorg op afstand kenbaar maken

Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de praktijk bepaalde gegevens kenbaar moet maken op de website als er zorg op afstand wordt toegepast. Het gaat om de BIG-titel, de BIG-registratie en de beroepsvereniging waarbij de medewerker is aangesloten en verwijzing naar relevante richtlijnen.

Digitaal medicijnen voorschrijven mag alleen als de zorgverlener de patiënt tenminste een keer fysiek heeft gezien. De zorgverlener moet beschikken over een medisch dossier van de patiënt en diens medicatieoverzicht. Vanwege corona is er een uitzondering gemaakt: tot 1 juli van dit jaar is het mogelijk om een patiënt niet eerst fysiek te hebben gezien.

Consult via beeldbellen

Maak een intern protocol in de vorm van een checklist als de praktijk start met beeldbellen, adviseert Slabbers. Bijvoorbeeld: heeft identificatie van de patiënt plaatsgevonden? Spreek af hoe je omgaat met minderjarigen. En hoe het consult gedeclareerd wordt. Een patiënt mag zonder toestemming een geluidsopname maken van het consult, maar geen beeldopname.

Aansprakelijkheid

Waar moet je op letten als een patiënt zelf data invoert in een app en je die gegevens gebruikt als basis voor een consult? De vraag is of de zorgverlener aansprakelijk is als de app niet goed werkt. Wanneer is een app gebrekkig? Neem een jurist in de arm als u als zorgverlener aansprakelijk wordt gesteld. Een gebruiker van e-health kan diverse rollen hebben: als gebruiker, fabrikant of distributeur van de app. Slabbers raadt het af om zelf een app te ontwikkelen omdat je te maken hebt met veel MDR-regels. ‘Let erop dat u met een gecertificeerde app werkt.’

Afschrift dossier

Ook bij digitale zorg heeft de patiënt recht op een afschrift van zijn of haar medische dossier. Dat kan door een digitale kopie te maken en deze als bijlage via een beveiligde verbinding te mailen of in de vorm van een usb-stick mee te geven.

Link: 


Uh, E-health!? Goede zorg, maar dan anders. Zes tips.
 

E-health is meer dan zorg op afstand. Digitale zorgverlening brengt nieuwe situaties, andere regels en verantwoordelijkheden met zich mee. Waar eindigt bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid als mondzorgverlener en waar begint die van de softwareleverancier? Shirin Slabbers, gezondheidsrechtspecialist bij VvAA, geeft u graag een aantal tips mee. Heeft u daarna nog vragen? Kijk dan op vvaa.nl/ehealth en neem gerust contact op.

Actieplan E-health - VvAA

Tip 1: Bepaal duidelijk uw eigen rol

Stel goed vast wat uw ‘AVG-rol’ is bij het inzetten van een e-health-toepassing. Bent u verwerkingsverantwoordelijke of niet? Hetzelfde geldt voor uw ‘MDR-rol’. Bent u gebruiker, distributeur of fabrikant? Wanneer u uw rol kent, kunt u nagaan welke verantwoordelijkheden u heeft. Uw civielrechtelijke rol (wordt u aangemerkt als producent of gebruiker?) bepaalt uw mate van aansprakelijkheid.

Tip 2: Breng regels en risico’s goed in kaart

Met de verantwoordelijkheden die bij uw rol horen, komen vanzelfsprekend ook regels waaraan moet worden voldaan. Zorg dat u ook deze in kaart brengt. Verwerkt u bijvoorbeeld in hoedanigheid van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens, breng dan in kaart welke (privacy)risico’s u dan kunt lopen en wat u kunt en moet doen om deze risico’s te minimaliseren of liever nog, helemaal te vermijden. Ga ook na in hoeverre u verzekerd bent als u een klacht of claim krijgt met betrekking tot een e-health-toepassing.

Tip 3: Bepaal wie waarvoor verantwoordelijk is

Bij uw praktijkvoering bent u altijd afhankelijk van diverse partijen. Dat is bij het gebruik van e-health niet anders. Stel vanuit ieders rol vast welke verantwoordelijkheden bij u als praktijkhouder liggen en welke bij andere partijen, zoals de leverancier.  Let ook op de interne verantwoordelijkheden. Is het bijvoorbeeld voor alle medewerkers duidelijk bij wie een datalek intern moet worden gemeld, wie het datalekregister beheert en wie de eventuele melding bij de AP doet?

Tip 4: Stel te nemen acties goed vast

Om uw e-health-toepassing goed in te kunnen zetten, zult u verschillende acties moeten ondernemen. Spreek, om grip te krijgen op de daadwerkelijke uitvoering daarvan, binnen de praktijk af wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat wanneer oppakt (taken en planning). Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van het verwerkingsregister en de privacyverklaring.

Tip 5: Stel werkafspraken / contracten op

Om onduidelijkheid te voorkomen is het goed om interne werkafspraken vast te leggen. Ga ook na welke zaken in een contract met een externe partij moeten worden geregeld. Zo zal soms, op grond van de AVG, met een IT-leverancier een verwerkersovereenkomst moeten worden gesloten. De verdeling van aansprakelijkheid is altijd een aandachtspunt. . Het is verstandig hierbij deskundige ondersteuning in te roepen.

Tip 6: Verzorg een klachtenregeling

Er kan onverhoopt iets misgaan. Waar kan de patiënt terecht als deze klachten heeft over een e-health-toepassing? Uiteraard eerst bij u of uw collega’s, maar zorg ook voor een professionele klachtenregeling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verwachten dat van u. Ook is het van belang dat u deze regeling goed communiceert richting patiënten.

Wilt u nog meer weten over e-health? Ga dan naar www.vvaa.nl/ehealth 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Digitale huisartsenpost NEO Huisartsenzorg
flash_onNieuws

Proef met digitale huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer succesvol

29 jun om 11:30 uurtimer2 min

Een proef met een digitale huisartsenpost die de reguliere spoedzorg aanvult bij NEO Huisartsenzorg is volgens…

Lees verder »
Sigrid Kaag, minister van Financiën (Foto: Shutterstock)
person_outlineBlog

Voorjaarsnota 2022: dynamiek voor de zorgondernemer

9 jun om 15:00 uurtimer4 min
Jaarlijks informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota over de…
Lees verder »

Zorg op afstand met DentalMonitoring: Betere en snellere voortgang en tevreden patiënten

21 apr om 14:00 uurtimer3 min
DentalMonitoring maakt het mogelijk de voortgang van de behandeling van de patiënt op afstand te volgen. De…
Lees verder »

Juridische en fiscale actualiteiten in één uur: Fiscale prioriteiten en Wtza

16 mrt om 17:00 uurtimer2 min
In samenwerking met Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs organiseert MedischOndernemen op…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Freek Fickweiler, de nieuwe dorpsdokter: ‘Ons consult duurt gemiddeld een kwartier. Het voelt meestal super-relaxt’

16 mrt om 12:37 uur
Bij Huisartsenpraktijk Assen-West nemen Freek Fickweiler en Jan Pieter Kiers ruim de tijd voor de consulten. Ze…
Lees verder »
Wolter Brands
flash_onNieuws

‘Verduurzamen van mondzorgpraktijk’ nieuw speerpunt van KNMT

10 mrt om 16:00 uurtimer4 min
KNMT-voorzitter Wolter Brands belicht in het ledenmagazine NT/Dentz de speerpunten van de vereniging voor 2022.…
Lees verder »
flash_onNieuws

De ervaringen van HOOG met Uw Zorg online: ‘Alle huisartsen in twee regio’s hebben nu een patiëntenportaal’

3 mrt om 12:00 uurtimer5 min
Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG) begon vijf jaar geleden met de invoering van Uw Zorg online. Via dit…
Lees verder »

‘Second opinion light’: verhoogt de kwaliteit van zorg en verlaagt de zorgkosten

2 mrt om 11:45 uurtimer5 min
Een light variant van de second opinion zal naar verwachting de behoefte vervullen van de meeste patiënten die een…
Lees verder »