KNMT wil duidelijkheid over verplicht intern toezicht Wtza

vrijdag 6 oktober 2023
timer 4 min

(Foto: Shutterstock)

Zorgaanbieders die al voor 2022 een praktijk voerden, hoeven toch geen jaarverantwoording aan te leveren over de jaren 2022 en 2023. Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording voor deze groep, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. De minister toont zich ook gevoelig voor verhoging van de getalsgrens voor intern toezicht, eveneens een onderdeel van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). KNMT wil samen met de Eerstelijnscoalitie met Helder in gesprek over waar deze grens ligt.

De pauzeknop geldt alleen voor zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 al een praktijk voerden, schrijft de minister in de kamerbrief over de invoeringstoets Wtza. Voor aanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart en aanbieders bij wie na 1 januari 2022 een wijziging in de rechtsvorm heeft plaatsgevonden, geldt de pauzeknop niet. Zij moeten over 2022 en 2023 dus wel een jaarverantwoording aanleveren. 

Toekomstbestendige oplossing nodig

De Eerstelijnscoalitie (ELC) is blij met het indrukken van de pauzeknop, maar ziet twee jaar uitstel niet als een toekomstbestendige oplossing. Ook over twee jaar zal de jaarverantwoordingsplicht eerstelijnszorgaanbieders veel tijd kosten. De beroepsorganisaties en het ministerie gaan verder in overleg over de komende twee jaar en starten een bredere verkenning naar de organisatie van zorg en de inhoud van de eerstelijnszorg, meldt de KNMT.

Verkenning grens intern toezicht

In haar brief geeft de minister aan dat ze, vanwege kritiek uit de eerstelijnszorg op de verplichting tot het instellen van intern toezicht bij meer dan 25 zorgverleners, wil bezien of de grens voor intern toezicht kan worden verlegd. Zij doet geen uitspraak over waar de grens moet komen te liggen, omdat zij eerst alle voor- en nadelen wil verkennen. De uitkomsten van deze verkenning wil ze volgend jaar naar de Kamer sturen.

Einde overgangstermijn vergunningplicht

Op 1 januari 2024 loopt de overgangstermijn af voor zorgaanbieders met een vergunningplicht. Voor zorgaanbieders die van rechtswege waren toegelaten of geen Wtzi-vergunning hoefden te hebben en nu onder het overgangsregime Wtza vallen, geldt dat zij voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend moeten hebben. Onderdeel van de vergunningaanvraag is het gaan organiseren van intern toezicht. 

‘Kwaliteit regelgeving neemt af’

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) gaf 3 oktober een technische briefing in de Tweede Kamer over effecten van regeldruk op onder meer zorgprofessionals. In de rapportage stelt adviescollege dat de kwaliteit van voorgenomen regelgeving in de zorg afneemt. Te vaak worden de regeldrukgevolgen voor zorginstellingen, professionals en burgers niet of onvoldoende in kaart gebracht. Goede besluitvorming is daardoor soms onmogelijk.

Het adviescollege doet ook aanbevelingen aan de Tweede Kamer om onnodige regeldruk te voorkomen of weg te nemen. Het ATR roept Kamerleden op bij incidenten niet automatisch om nieuwe wet- en regelgeving te vragen. Analyseer eerst welk probleem er opgelost moet worden en wat daar voor nodig is, aldus het college.

Lees meer:

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

all_inclusiveAchtergrondartikel

Open Future-congres: ‘Fysiopraktijk die kosten beheerst, kan keurige marge halen van 15%’

14 feb om 15:00 uurtimer5 min

Bij het congres ‘Redelijke verdiensten - Hoe?’ op 25 januari in Arnhem liet ondernemersadviseur Brigitte Vogels…

Lees verder »

Belangrijke belastingaftrekposten voor medisch specialisten

14 feb om 15:00 uur

Als medisch specialist wilt u zich vooral kunnen richten op het verlenen van zorg aan uw patiënten, zonder u…

Lees verder »
Jan Henk Nawijn (Foto: De Lieve Tandarts)
person_outlineBlog

De angst voor de tandarts én de onvoorspelbare rekening: Kerkratten en Baligangers

5 feb om 12:45 uurtimer4 min

Met De Lieve Tandarts proberen we drempels weg te nemen waardoor mensen niet meer naar de tandarts gaan.…

Lees verder »
Harry Geurkink - foto Claudia Kamergorodski
mic_external_onInterview

Harry Geurkink over fysiocongres: ‘Redelijke verdiensten, maar hoe?’: ‘Schreeuwen en strijd helpen niet’

22 jan om 10:45 uurtimer5 min

Fysiotherapeut Harry Geurkink is oprichter van Romei Therapie & Training in Zevenaar en…

Lees verder »
Zorgverzekering eigen risico medicatiekosten
person_outlineBlog

Stop met het eigen risico

12 jan om 12:45 uurtimer4 min
'In januari is mijn eigen risico ieder jaar al op, sinds ik Pradaxa gebruik. Als drager van de erfelijke ‘Factor V…
Lees verder »

Bent u zorgondernemer? Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in belastingen en wet- en regelgeving voor 2024

12 jan om 12:37 uur

Een nieuw jaar brengt vaak veranderingen met zich mee, en dat geldt ook voor 2024. Voor u als zorgondernemer…

Lees verder »
person_outlineBlog

Veel boosheid in de fysiotherapie: Schreeuw, huil en schrijf met vette letters…

9 jan om 15:30 uurtimer5 min

Vlak voor Kerst kreeg ik de nieuwsbrief van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie in de mail met de titel: ‘Nog…

Lees verder »
Rob Kuypers en enkele teamleden
all_inclusiveAchtergrondartikel

Tandarts Rob Kuypers en adviseur Mascha van Wermeskerken: 'Kuypers Mondzorg is klaar voor de toekomst'

20 dec 2023 timer5 min

Rob Kuypers, eigenaar van Kuypers Mondzorg, runde ruim dertig jaar een bloeiende tandartspraktijk binnen een…

Lees verder »