Hoe werkt de NOW-regeling?

donderdag 9 april 2020
timer 5 min
Om door de coronacrisis getroffen ondernemers te ondersteunen heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Visser&Visser legt uit hoe deze regeling werkt.

U heeft recht op de NOW als u gedurende drie maanden last heeft van een omzetverlies van minstens 20%. U kunt dan een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020 (subsidieperiode) krijgen van maximaal 90%. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Bijvoorbeeld bij 50% omzetdaling krijgt u 45% van de totale loonsom gecompenseerd door de overheid. U krijgt deze compensatie vooralsnog voor drie maanden.


Welke voorwaarden zijn er?

Een belangrijke voorwaarde is dat u uw werknemers hun reguliere salaris moet blijven doorbetalen. Ook mag u tijdens de subsidieperiode geen verzoek doen tot ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast geldt een informatieplicht voor u als werkgever richting de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan, de werknemers over de subsidieverlening.


Hoe wordt mijn omzetdaling berekend?

Voor de berekening van uw omzetdaling wordt gekeken naar uw omzet in januari tot en met december 2019. 25% van die omzet wordt vergeleken met de verwachte omzet in de meetperiode. De meetperiode is een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden vanaf 1 maart 2020. Dat is meestal de periode maart-april-mei 2020. Deze periode kan ook later starten, bijvoorbeeld als uw omzetdaling pas later zichtbaar is. Dan kunt u als meetperiode april-mei-juni 2020 of mei-juni-juli 2020 kiezen.


Het verschil tussen 25% van uw omzet 2019 en de omzet in de meetperiode geldt als het omzetverlies. Op basis van dit verlies krijgt u de compensatie. Omdat dit verlies voor u nog niet duidelijk is op dit moment, krijgt u een voorschot van 80% van verwachte vergoeding alvast uitgekeerd. Achteraf wordt uw daadwerkelijke omzetverlies vastgesteld.


Wij adviseren u om een periode te kiezen waarin u de meeste omzetdaling verwacht, om zo optimaal gebruik te maken van de NOW. Let wel: hoe later u de aanvraag indient, des te later ontvangt u de subsidie van de overheid op uw bankrekening. In de tussentijd dient u uiteraard wel in staat te zijn om tot die tijd de loonkosten van uw werknemers te kunnen blijven voldoen.


Waaruit bestaat de loonsom?

U krijgt een deel van de loonsom vergoed. Dit is het zogenaamde “sociale-verzekeringsloon” dat in uw loonaangifte over januari 2020 staat. Als vergoeding voor uw werkgeverslasten, zoals pensioen en vakantiegeld, wordt hier 30% bij opgeteld. Ook geldt er een maximum van € 9.538 per werknemer per maand (veelverdieners). Boven dit bedrag krijgt u geen vergoeding. Het is belangrijk voor de NOW-regeling dat u steeds tijdig de aangifte loonheffingen indient.


Hebben flexwerkers ook recht op de regeling?

Ook flexwerkers hebben recht op de regeling. Er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept u daarom op om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen. Als uw totale loonkosten namelijk dalen, daalt ook de tegemoetkoming.


Heb ik als directeur-grootaandeelhouder (dga) recht op NOW?

U heeft alleen recht op NOW als u als dga sociaal-verzekerd bent voor de WW of de WIA. Veel dga’s zijn dit niet. Zij hebben helaas geen recht op de regeling.


Hoe werkt het als mijn onderneming meerdere BV’s heeft?

De NOW geldt voor uw gehele concern. Dat betekent dat het omzetverlies op groepsniveau moet worden berekend. Voor alle loonheffingennummers binnen uw concern wordt dan dezelfde omzetdaling evenals dezelfde meetperiode opgegeven. Wel moeten alle BV’s apart de NOW-tegemoetkoming aanvragen. Of sprake is van een groep wordt volgens de formele regels van de jaarverslaggeving vastgesteld.

 

Vanaf wanneer krijg ik mijn voorschot uitbetaald?

Het UWV neemt alle aanvragen in behandeling. U kunt tot 31 mei 2020 NOW aanvragen. U geeft bij de aanvraag uw verwachte omzetdaling op. Bij een positieve beoordeling keert het UWV dan een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming uit, in drie termijnen. De eerste termijn kunt u binnen 2 à 4 weken na de aanvraag verwachten.


Hoe werkt de beoordeling achteraf?

Binnen 22 weken na afloop van de meetperiode moet u als werkgever om vaststelling vragen van de subsidie. U moet dan, eventueel met een accountantsverklaring, aangeven wat uw definitieve omzetdaling is geweest in de meetperiode. Vervolgens zal er een eindafrekening volgen, waarbij u subsidie moet terugbetalen als uw omzetdaling uiteindelijk lager blijkt te zijn dan verwacht.


Is er een voorbeeld van hoe de regeling werkt?

Stel: Tandarts B.V. had in heel 2019 een omzet van € 1.000.000. 25% daarvan is € 250.000. In de maanden maart-april-mei 2020 moet het de praktijk sluiten vanwege corona en slinkt de verwachte omzet tot € 25.000 met nog alleen spoedbehandelingen. Het verwachte omzetverlies bedraagt dus 90%. De tegemoetkoming bedraagt 90% hiervan, dus 81%.

De loonsom van Tandarts B.V. is in de maand januari 2020 € 60.000. Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt dit bedrag vermeerderd met 30%. Dat maakt € 78.000. De tegemoetkoming bedraagt 81%, dus afgerond € 63.000 per maand. 80% van dit bedrag wordt als voorschot uitgekeerd door het UWV. Tandarts B.V. ontvangt dus de komende maanden afgerond € 50.000 per maand als tegemoetkoming in de kosten. Na afloop van de regeling wordt er een definitieve berekening opgesteld, waarbij het exacte omzetverlies wordt vastgesteld en eventueel de resterende 20% van de subsidie wordt uitbetaald.

 

Op de website van Visser&Visser vindt u ook informatie over Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). 

 

De corona support pagina van Visser&Visser wordt geactualiseerd zodra er nieuwe informatie bekend is over de regeling. Vragen kunt u (bij voorkeur) stellen via onderstaand formulier of via now@visser-visser.nl. Wij houden u op de hoogte!

 

Foto: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
Hoe werkt de NOW-regeling?

Meer artikelen met dit thema

Nieuwe wet moet financiering van preventie makkelijker maken

4 mrt om 13:08 uurtimer3 min
Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorgdomeinen te stimuleren (Wet…
Lees verder »

Termijn voor definitieve aanvraag NOW 1.0 is verlengd

24 feb om 11:29 uurtimer2 min
De uiterste datum voor het indienen van een definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 is verlengd…
Lees verder »

Rotterdam gaat ingrijpen in huisartsenmarkt

22 feb om 12:01 uur
Huisartsen in Rotterdam zijn naarstig op zoek naar ruimte om hun praktijk uit te breiden. Maar dat lukt hen niet.…
Lees verder »

Voorkomen kwijtraken aanvullende verzekering door schulden is aan volgende kabinet

18 feb om 11:45 uur
Als mensen met schulden hun aanvullende zorgverzekering verliezen, betekent dit voor hen een onderbreking van hun…
Lees verder »

Een op de drie tandartsen kijkt door corona anders naar zzp’ers

17 feb om 10:42 uurtimer4 min
Voor praktijkhouders is het lastig om de ontwikkelingen rond het werken met zzp’ers te vertalen naar hun praktijk…
Lees verder »

VWS zoekt oplossing rechtstreeks declareren mondzorgnota’s Wlz aan zorgkantoren

4 feb om 12:13 uur
Het Ministerie van VWS werkt aan een aanpassing van de regelgeving om het rechtstreeks digitaal declareren aan…
Lees verder »

Coöperatie Best Dental buy: ‘De marge die een dental depot maakt, valt nu bij ons’

3 feb om 11:30 uurtimer5 min
Best Dental buy is een inkoopcoöperatie voor de mondzorg, waarbij 95 praktijken zijn aangesloten. Om lid te worden…
Lees verder »

Gabie Bakker (KNMT) tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘Wet toetreding zorgaanbieders moet terug naar de tekentafel’

17 dec 2020 timer7 min
Komend jaar krijgen mondzorgaanbieders te maken met een aantal urgente kwesties in het gezondheidsrecht, zoals het…
Lees verder »