Wtza: dit zijn de financiële veranderingen voor zorgaanbieders

woensdag 23 februari 2022
timer 4 min

Foto: Alexandré Finance

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een wetswijziging die een aantal belangrijke veranderingen teweeg brengt, ook op financieel vlak. Benieuwd wat dit voor jou als huisarts, apotheker of andere zorgaanbieder betekent? In dit artikel lees je meer over het doel van de Wtza en welke (financiële) verplichtingen hieruit voortkomen.

Wat houdt de nieuwe Wtza in?

De nieuwe Wtza is in het leven geroepen ter verbetering van de zorgkwaliteit en is een vervanging van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De regels die uit deze wetgeving voortvloeien moeten zorgen voor een betere bewustwording van startende aanbieders, meer transparantie en verantwoording in de zorgsector. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving van deze nieuwe verplichtingen.

De Wtza geldt voor vrijwel alle nieuwe en bestaande zorgaanbieders en regelt aan welke eisen zij moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders
 • Vergunningsplicht
 • Intern toezicht zorgaanbieders
 • Plicht tot jaarverantwoording

In de rest van dit artikel zoomen we in op het laatstgenoemde onderwerp: de verplichting van de jaarverantwoording vóór 1 juni van elk boekjaar via het portaal van online aanleverportaal DigiMV. De eerste keer dus vóór 1 juni 2023. Deze verplichting - die samen gaat met een transparante financiële bedrijfsvoering - geldt voor alle zorgaanbieders die worden betaald vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet. Dit geldt dus o.a. voor zorgverleners als huisartsen, tandartsen, apotheken, ZZP-ers in de zorg (mits handelend als rechtspersoon zoals een BV), mondhygiënisten, fysiotherapeuten.

Jaarverantwoordingsplicht vanaf boekjaar 2022

Met de verplichting tot een openbare jaarverantwoording hoopt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te zorgen voor een meer professionele bedrijfsvoering in de sector. Deze instantie houdt dan ook toezicht op naleving van de jaarverantwoordingsplicht, een transparante financiële bedrijfsvoering en het verbod op een winstoogmerk. Concreet bestaat de jaarverantwoording uit de volgende onderdelen:

 1. Financiële verantwoording
 2. Extra benodigde informatie bij financiële verantwoording
 3. Een online openbare vragenlijst

Financiële verantwoording

In de Regeling openbare jaarverantwoording WMG staan eenduidige modellen, die zijn opgesteld voor de financiële verantwoording over het boekjaar 2022. Deze modellen sluiten in grote lijnen aan bij al bestaande administratie- en verantwoordingsverplichtigingen overeenkomend met de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Het verschilt per categorie zorgaanbieders uit welke onderdelen deze financiële verantwoording precies bestaat. Zo hoeven kleine rechtspersonen alleen een enkelvoudige jaarrekening te overhandigen en moet een personenvennootschap (maatschap, vof of cv) een balans en staat van baten en lasten verstrekken. In deze tabel vind je een overzicht van de op te leveren documenten per rechtsvorm.

Extra benodigde informatie bij financiële verantwoording

Heb je als zorgverlener al bepaalde stukken in je bezit vanwege andere verplichtende wetgeving? Dan kun je dit als extra informatie toevoegen aan de financiële verantwoording. Denk bijvoorbeeld aan een accountantsverklaring, bestuursverslag voor (middel)grote zorgaanbieders (dit zijn zorgaanbieders met een omzet vanaf 12 mln netto) of een verslag van een interne toezichthouder.

Online openbare vragenlijst

In de applicatie DigiMV moeten zorgaanbieders een aantal basale vragen beantwoorden. Het gaat met name over ja/nee-vragen en vragen over cijfers over personeel, organisatie, patiënten, Wkkgz en cliëntenraden. Gegevens die reeds bekend zijn uit het Handelsregister of het voorgaande boekjaar staan al automatisch ingevuld. De verstrekte gegevens zijn na deponering openbaar en in te zien op zowel de website van DigiMV als via het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa).

Jaarverantwoording uiterlijk 31 mei voor zorgverleners met diensten uit basispakket

De rijksoverheid stelt dat de zorgaanbieder zelf verantwoordelijk is voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegevens in de jaarverantwoording. Juist omdat zorgverleners hun aandacht hebben op het zorgaspect, helpen wij graag met de volledigheid van de financiële aanlevering. Ook de tijdigheid houden wij goed in de gaten. Hier verandert namelijk nogal wat. Zorgverleners in een BV waren al gewend aan een verplichte deponering, maar deze was voorheen 31 oktober. Dat wordt nu voor alle zorgaanbieders, die worden betaald vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet, uiterlijk 31 mei.

Meer informatie

Wilt u zeker zijn dat u als zorgaanbieder voor de deadline over de juiste documenten beschikt? Wij helpen onze klanten graag door ze ruim op tijd van de benodigde gegevens te voorzien. Meer informatie bij: Alexandré Finance.

Alexandré Finance

Alexandré Finance is een bedrijf dat zich richt op de financiële dienstverlening aan de zorgbranche. Digitalisering van de zorgadministratie is één van de specialismen. Meer informatie: Alexandré Finance

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Grote wijziging in zzp-regime op komst?

9 mrt om 16:00 uurtimer3 min
Veel zzp-modelovereenkomsten, een gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) uit 2016,…
Lees verder »

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Nog nauwelijks bekend bij praktijkhouders

19 jan om 12:30 uurtimer5 min
Een jaar geleden trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Tijd om de balans op te maken. In…
Lees verder »

De impact van de Wet Toetreding Zorgaanbieders: Regel de Wtza op tijd

9 jan om 14:50 uurtimer4 min
Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie…
Lees verder »
flash_onNieuws

VvAA en accountants willen ‘structurele oplossing’ jaarverantwoording Wmg

15 nov 2022 timer3 min
Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording volgens de Wet…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Arie Kreule bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’

7 nov 2022 timer4 min
Arie Kreule is jurist ondernemingsrecht bij VvAA. Hij verzorgt de parallelsessie ‘Grip op de Wtza: een praktische…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Sule Karagan bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Arbeidsvoorwaarden moeten transparanter en voorspelbaarder’

3 nov 2022 timer5 min
De nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt veel nieuwe verplichtingen voor…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Joke Luitwieler bij Mondzorgpraktijk Anno Nu over klachten voorkomen: ‘Maak de behandeling zo makkelijk mogelijk en leg elke stap uit’

27 okt 2022 timer5 min
Hoe kunnen klachten tegen tandartsen worden voorkomen en welke impact heeft een officiële klacht op de praktijk?…
Lees verder »
Jean Paul van Bemmel (Foto: VvAA)
mic_external_onInterview

1-op-1 speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november: ‘Werkgeversadvies: variabele beloning, doe ik het goed?’

18 okt 2022 timer4 min
De afgelopen jaren was er veel discussie over de variabele beloning in de eerstelijns fysiotherapie. De Wet…
Lees verder »