menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 mei 2019

ANT en KNMT botsen met NZa over vergoedingen implantaten door VGZ

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) reageert teleurgesteld op het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen actie te ondernemen tegen zorgverzekeraar VGZ. VGZ benadeelt volgens de ANT patiënten die door het nieuwe beleid verder moeten reizen naar een implantoloog en minder vergoeding voor implantaten ontvangen. Ook de beroepsorganisatie KNMT is teleurgesteld over de reactie van de NZa op het handhavingsverzoek inzake het inkoopbeleid implantaten van VGZ.
ANT en KNMT botsen met NZa over vergoedingen implantaten door VGZ

Zorgverzekeraar VGZ contracteerde in 2019 circa 70 procent minder tandartsen dan in 2018. In het bijzonder bij de behandelingen met implantaten ondervinden patiënten hiervan nadeel, stelt de tandartsenassociatie in diverse brieven aan de Nederlandse Zorgautoriteit.

Op deze 'handhavingsverzoeken' van de ANT en de KNMT reageerde de NZa onlangs negatief, aangezien de zorgautoriteit geen signalen van patiënten heeft ontvangen over langere reistijden en wachttijden bij implantologen.

 

'Geen overtreding'

Volgens de ANT heeft de NZa zich niet verdiept in de verschillen tussen prothesen, die een verschillend niveau van expertise vereisen. ‘Omdat de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars niet dwingend voorschrijft om afzonderlijk de contracten voor de onder- en bovenkaak te specificeren, kan de NZa dus geen overtreding vaststellen en ziet derhalve geen aanleiding om handhavend op te treden’, schrijft de ANT.  De tandartsenassociatie constateert dat de NZa evenmin ingaat op de vermeende te lage vergoeding door VGZ voor specifieke implantaten. De ANT biedt nu juridische bijstand aan patiënten die geen genoegen nemen met een lagere vergoeding voor bepaalde implantaten.


'80% vergoeding geen hinderpaal'

De NZa keek ook naar de consequenties voor de patiënt en geeft aan dat 80% vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg geen hinderpaal is voor de patiënt. Volgens de zorgautoriteit is een behandeling van bijvoorbeeld €4.000 (en €800 eigen bijdrage) geen belemmering voor de verzekerde om naar een niet-gecontracteerde tandarts te gaan. De KNMT zet hier vraagtekens bij omdat 'de signalen van tandartsen aangeven aan dat dit wel een probleem voor de patiënt is.' De beroepsorganisatie vraagt zich af of  de zorgplicht en keuzevrijheid voor de patiënt hiermee niet in het geding komt. 


Bronnen: ANT,  NZa pakt niet door op het VGZ implantologie dossier (3 mei 2019), NZa, Reactie handhavingsverzoek, (16 april 2019), KNMT,  Teleurstellende reactie NZa op inkoopbeleid implantaten VGZ (26 april 2019)

 

Foto door Peter Kasprzyk / Unsplash
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen