menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 juni 2020

Brancheorganisaties in actie voor behoud vrije artsenkeuze

Minister De Jonge bereidt een voorstel voor een wetswijziging voor waarin de vrije artsenkeuze, vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, aan banden wordt gelegd. Brancheorganisatie VvAA kondigde deze week actie aan tegen dit voornemen. Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze won een bodemprocedure tegen de VGZ, Menzis, ZK en CZ. Het hoger beroep van deze zorgverzekeraars tegen deze uitspraak dient op 24 juni 2020 bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.
Brancheorganisaties in actie voor behoud vrije artsenkeuze

Minister De Jonge wil het wetsvoorstel nog deze maand door de Tweede Kamer laten behandelen. VvAA kondigt nu kort actie aan tegen dit plan ( ' VvAA start voorbereidingen voor actie rond behoud vrije artsenkeuze'). 


'In samenwerking met vele partners in de zorg heeft VvAA zich in 2014 sterk gemaakt voor het behoud van de vrijheid van patiënten, op basis van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, om een arts naar keuze te kiezen. Ook nu weer zal VvAA zich sterk maken voor het behoud van dit grondrecht.'


Spoedbehandeling 

In april keerde de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (VA) zich tegen het voornemen om de vrije artsenkeuze af te schaffen. De stichting stuurde een brief met de stelling dat het wetsvoorstel gebaseerd zou zijn op ‘selectief’ onderzoek. VA vraagt zich ook af of het terecht is dat het wetsvoorstel met spoed in de kamer wordt behandeld ( 'Opheffen vrije artsenkeuze' ).

 

Rol zorgverzekeraars

VA legt in de brief een verband met de beroepsprocedure die volgende week bij het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt behandeld. ‘We achten het niet uitgesloten dat het spoedeisende karakter er in gelegen is dat zorgverzekeraars de behandeling van het hinderpaalcriterium in hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden op 24 juni 2020 met weinig vertrouwen tegemoet zien en de ministers proberen daar heen te leiden dat de ministers van VWS de wet in de richting van de absolute macht bij de zorgverzekeraars ombuigen.’

 

Wetsvoorstel minister Schippers

De stichting waarschuwt voor een ‘enorme toename van de wachtlijsten’ en pleit voor zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel in het parlement. ‘We voorzien anders een herhaling van het debacle onder leiding van Edith Schippers in 2014.’ Destijds stemde de Eerste Kamer tegen een wetsvoorstel van toenmalig VWS-minister Schippers om de vrije artsenkeuze af te schaffen. Brancheorganisatie VvAA voerde in dat jaar samen met Consumentenbond, Ieder(in) en AbvaKabo actie voor behoud van de vrije artsenkeuze onder het motto: ‘ Red de vrije artsenkeuze ’.

 

Links: MedischOndernemen,  Schippers presenteert nieuw plan vrije artsenkeuze  (2015); VvAA,  Nieuw Zorgplan Schippers (2015-2016),  Minister Hugo de Jonge: ‘Regie zorg terug bij overheid’ , AD (13 juni 2020)

 

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal