menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 oktober 2019

Brenda van Gent: ‘Wij hebben niet zozeer vertrouwen dat de regeldruk afneemt, maar vooral hoop’

De VvAA publiceerde begin oktober de uitkomsten van de tussentijdse meting van de Nationale (Ont)Regelmonitor. Uit de monitor blijkt dat de regeldruk onder zorgverleners licht is afgenomen, maar dat dit in de praktijk vaak nog niet voelbaar is. Brenda van Gent, fysiotherapeut en mede-initiatiefnemer Actiegroep Fysiotherapie, spreekt over de regeldruk voor fysiotherapeuten: ‘Op dit moment is nog geen enkel plan van de minister volledig geïmplementeerd, dus niets werkt.’
Brenda van Gent: ‘Wij hebben niet zozeer vertrouwen dat de regeldruk afneemt, maar vooral hoop’

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Nationale (ont)Regelmonitor?

Brenda van Gent: ‘Uit deze tussentijdse meting blijkt dat er nog heel weinig veranderd is. Fysiotherapeuten merken weinig van de afname van de regeldruk in de praktijk. Uit cijfers blijkt dat vier procent van de ondervraagden een afname van regeldruk merkt ten opzichte van twee procent bij de vorige meting. Dat is geen reden tot juichen. Het betekent dat nog steeds 96 procent geen verbetering merkt. Uit de monitor blijkt dat de toename van regels is afgeremd. De regeldruk neemt niet toe, maar wij willen juist een afname van regels en regeldruk zien.’

 

Hoe ervaren fysiotherapeuten de regeldruk in de praktijk?

‘De netto tijd die je kwijt bent aan administratie zorgt voor veel werkdruk. Wij zitten op dit moment midden in de contracteerperiode. Elk jaar rond deze tijd bieden zorgverzekeraars contracten aan bij praktijken. Het kost veel tijd om alles te lezen en uit te zoeken. Er is geen uniformiteit, verzekeraars hebben allemaal een andere manier van contractering. Zo willen sommige verzekeraars dat je alle diploma’s opnieuw instuurt, zelfs als ze je al kennen. Het kan allemaal makkelijker, veel kan losgelaten worden.’

 

‘Daarnaast zorgt ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor een grotere regeldruk, omdat wij ons aan steeds meer regels moeten houden. Ook de aanvragen van de machtiging voor chronische patiënten bij een bepaalde verzekeraar zijn dramatisch. Het duurt lang, waardoor patiënten niet kunnen beginnen met de behandeling of niet weten of ze de behandeling vergoed krijgen.’

 

Hoe komt het dat fysiotherapeuten de afname van regeldruk niet in de praktijk merken?

‘De meeste plannen voor fysiotherapie beginnen pas vanaf 1 januari 2020. Zo worden patiënttevredenheidsenquêtes nu nog uitgezet door onszelf, maar vanaf 2020 wordt dit ons uit handen genomen. Als dat gaat werken dan scheelt dat enorm in werkdruk. Bij veel zorgverzekeraars ben je nu nog verplicht om een bepaalde percentage enquêtes uit te zetten om een contract bij ze te krijgen. Als dit niet lukt dan krijg je geen contract of krijg je het contract tegen een lager tarief. Op die manier krijg je per behandeling minder betaald.’

 

‘Op dit moment is nog geen van de plannen uitgezet, dus niets werkt. Het is een traag systeem. De minister lanceerde het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ in mei 2018 en vertelde dit zo snel mogelijk te willen uitwerken. Na die uitspraak is het in een traject gekomen, waarbij gekeken wordt wie wat gaat oppakken. Het heeft allemaal ontzettend lang geduurd. De minister bracht het vorig jaar heel enthousiast, maar in de praktijk loopt het allemaal minder snel dan gewenst.’

 

Helpen vereenvoudigde patiëntendossiers zoals bij coöperatie Fysiocare Zuidoost Gelderland bij het verminderen van de regeldruk?

‘Onze beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft dit jaar een nieuwe richtlijn voor dossiervoering gelanceerd waar minder regels in staan. Bij alle patiëntendossiers, waar meerdere aanbieders voor zijn, moet het worden geimplementeerd. Dat moet nog gebeuren. Bij de vereenvoudigde patiëntendossiers zoals bij de coöperatie Fysiocare gaat het om dataverzameling. De manier waarop zij werken is absoluut een compliment waard. Ze hebben nu de mogelijkheid om te onderhandelen met een verzekeraar. Dat idee wordt nu overigens ook landelijk uitgerold. De Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) is bezig om data te verzamelen.’

 

Welke veranderingen zijn verder nodig om regeldruk te verminderen?

‘Dit jaar is gebruikt om richtlijnen voor onze eigen beroepsgroep te ontwikkelen. Volgend jaar moeten deze worden geïmplementeerd. Op dit moment kunnen wij niets anders doen dan afwachten. De minister kijkt of alles loopt zoals afgesproken en vanuit zijn visie staan overal vinkjes achter. Alles loopt en is in ontwikkeling, dus wij hebben weinig munitie om druk te zetten. Wij hebben hoop dat alles uitrolt en dat wij dan iets merken van de afname van regeldruk. Uit de monitor blijkt dat op dit moment 96 procent niets merkt van die afname. Wij hebben niet zozeer vertrouwen dat de regeldruk afneemt, maar vooral hoop. Uit de monitor blijkt dat het vertrouwen daalt. Bij de volgende meting van de monitor hopen wij andere getallen te zien met betrekking tot regeldruk. Wij willen een daadwerkelijke afname van regels zien.’

 

‘Op 3 juli heeft de Actiegroep Paramedie actie gevoerd tegen onder andere de regeldruk. Wij staan nu op de kaart. Er zijn handtekeningen gezet en diverse Kamerleden hebben de minister op het hart gedrukt om druk te blijven zetten. De Tweede Kamer zit er dus bovenop. De zorgverzekeraars zijn nu aan zet om het daadwerkelijk uit te voeren.’

 

Meer informatie: Nationale (Ont)Regelmonitor 

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal