menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Financieel

Stimuleringssubsidie 2021 voor verpleegkundig specialist en physician assistant
news
25 november 2020
Nieuws
Sinds enkele jaar vervullen verpleegkundig specialisten en physician assistants een rol in de huisartsenpraktijk. Tot 1 februari 2021 kunnen huisartsen of hun organisaties een aanvraag indienen voor stimuleringssubsidie 2021 vanuit het project ‘Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. ...
Rechter stelt VGZ in ongelijk over te lage vergoeding voor implantaten
news
25 november 2020
Nieuws
Een patiënt vond dat zij van haar zorgverzekeraar VGZ een te lage vergoeding kreeg voor haar implantaten voor een gebitsprothese en stapte naar de rechter. De kantonrechter in Arnhem oordeelde dat VGZ haar een te lage vergoeding heeft gegeven en ...
Sectorspecialisten ABN AMRO: ‘Nog nooit zoveel gezondheidscentra gefinancierd als dit jaar’
news
24 november 2020
Nieuws
‘We zien veel investeringsplannen van praktijkhouders die hun praktijk toekomstbestendig willen maken. Er is sprake van een versnelling in de innovatie van de zorg’, verklaarde Rob Boelens, sectorspecialist Medisch bij ABN AMRO, tijdens de online Dag voor de Praktijkhouder over ...
Geen financiële sukkels
blog
17 november 2020
Blog
De gedachte dat fysiotherapeuten en verpleegkundigen blijkbaar als ‘financiële sukkels’ worden gezien, kwam afgelopen week op drie momenten bij me boven. Zo hoorde ik rijdend van mijn werk naar huis een interview op de radio over de ‘coronabonussen’ voor ambtenaren ...
Visser & Visser: ‘Financieel verantwoord innoveren staat of valt met goede voorbereiding’
news
17 november 2020
Nieuws
Hoe doe je dat, op een financieel verantwoorde manier innoveren? Jan Ruitenbeek en Arjan Heijns van Visser & Visser lieten tijdens hun presentatie bij de online Dag voor de Praktijkhouder ‘Innovatie in de mondzorg’ (14 november) de verschillende stappen zien. ...
Regiovisie ‘Oet Twente’ vertaald naar digitale oplossing: ArtsOnline
news
11 november 2020
Nieuws
Erik Veldboer en Carin Pipers legden tijdens hun presentatie tijdens de online Dag van de Praktijkhouder over regionalisering en digitalisering (7 november) uit hoe hun regiovisie in Twente tot stand is gekomen en waar de ketenpartners zich de komende tijd ...
Geen verlenging coronatoeslag mondzorgverleners
news
10 november 2020
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de coronatoeslag per 1 november niet verlengd. Vanaf die datum kunnen mondzorgverleners dus niet meer de toeslagprestaties C88 en F902 in rekening brengen. ...
Adriaan van Engelen (MPZ): ‘Investeren in duurzaamheid is kwaliteitsslag voor je praktijk’
news
4 november 2020
Nieuws
Adriaan van Engelen, directeur van het Milieuplatform Zorgsector (MPZ), ziet een kentering als het gaat om duurzaamheid in de zorg. ‘Het bewustzijn dat we iets moeten doen, groeit sterk.’ Het streven is om de eerste lijn te ontzorgen. Er komen ...
KNGF: ‘Los probleem rond financiering herstelzorg coronapatiënten op’
news
29 oktober 2020
Nieuws
Het Koninklijk Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vraagt samen met de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Paramedisch Platform Nederland aan minister Van Ark (Medische Zorg) om een oplossing voor de financiering van herstelzorg voor coronapatiënten. Dit gezien de bepalingen over inhaalzorg ...
Nieuw contract voor langdurige waarnemingen geeft huisarts fiscale zekerheid
news
27 oktober 2020
Nieuws
Er komt een nieuw contract voor langdurige waarnemingen dat meer fiscale zekerheid en duidelijkheid geeft aan huisartsen die langdurige waarneemopdrachten met elkaar willen afsluiten. De LHV heeft dit nieuwe contract voorgesteld aan de Belastingdienst en die is hiermee akkoord gegaan. ...
Architect Lex van Waarden over duurzaamheid: ‘Ga aan de slag met quick wins zoals goed isoleren’
news
21 oktober 2020
Nieuws
Duurzaamheid in de eerste lijn is zeker nog geen gemeengoed. ‘Maar het borrelt in de zorg, het bewustzijn bij praktijkhouders groeit. Dat merk ik zeker in de praktijk’, zegt architect Lex van Waarden. 'Zet goede praktijkvoorbeelden in de spotlights, dat ...
Minister De Jonge schrapt voorlopig wetsvoorstel inperking vrije artsenkeuze
news
21 oktober 2020
Nieuws
Het kabinet stelt het wetsvoorstel uit dat zou leiden tot een inperking van de vrije artsenkeuze. Met de ‘Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering’ zouden zorgverzekeraars een lager percentage van de rekening kunnen vergoeden bij ...
NZa: ‘Haal productieprikkels uit stelsel en zet in op passende zorg'
news
19 oktober 2020
Nieuws
Forse veranderingen zijn onontkoombaar om de zorg toegankelijk te houden. De corona-uitbraak laat dit nog beter zien. Het huidige zorgstelsel biedt daartoe voldoende ruimte, maar de financiële prikkels in de bekostiging moeten gericht worden op de meerwaarde die zorg heeft ...
Erik van Dam (VvAA) over handhaving zzp-regelgeving: ‘Mogelijk weer op de lange baan’
news
16 oktober 2020
Nieuws
Welke kant gaat het op met de zzp’ers in de zorg? Erik van Dam, senior-adviseur kennismanagement bij VvAA, schetst de stand van zaken rond de zogeheten Opdrachtgeversverklaring, waarmee kan worden vastgesteld of iemand zelfstandig werkt. Deze zou als webmodule na ...
Advies NZa aan mondzorg: ‘Informeer patiënten vooraf over tijdelijke coronatoeslag’
news
15 oktober 2020
Nieuws
De NZa gaf eind juli gehoor aan de oproep van de Mondzorgalliantie om te voorzien in een tijdelijke toeslag voor de meerkosten die de corona-uitbraak met zich meebrengt. Vanaf 1 augustus mogen mondzorgaanbieders deze toeslag van € 4,26 per patiënt ...
Huisarts Luc Harings over tweede golf: ‘Wees flexibel dan heb je het minste last’
news
14 oktober 2020
Nieuws
Luc Harings werkt als huisarts in een gezondheidscentrum in de wijk Schaesberg in het Limburgse Landgraaf. Hoe vergaat het hem tijdens de tweede golf? Flexibiliteit is de term die vaak in hem opkomt. ‘We hebben het roer in een keer ...
Algemene Rekenkamer: ‘Sturen op zinnige zorg veranderde praktijk niet’
news
14 oktober 2020
Nieuws
Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket te halen. In 2013 introduceerde pakketbeheerder Zorginstituut Nederland het programma Zinnige Zorg, maar dit heeft nauwelijks ...
Financieel management in de praktijk
blog
1 oktober 2020
Blog
Als zorgverlener sta je voor het leveren van zorg. Met administratie en organisatie als onderliggende voorwaarden die ook veel aandacht krijgen. Het financiële gedeelte is te vaak onderbelicht in onze ogen. Natuurlijk doen zorgverleners het niet primair om het geld. ...
Tandarts Richard Suy: 'Je moet continu blijven investeren in en luisteren naar je medewerkers'
news
30 september 2020
Nieuws
Tandarts en ANT-bestuurder Richard Suy bouwde de afgelopen twee jaar zijn praktijk Mondzorg Oost flink uit. De praktijk is onderdeel van Medisch Centrum Nijmegen-Oost, waarvan Suy ook voorzitter is. Juist toen de verbouwing zou worden afgerond, brak de coronapandemie uit. ...
Berenschot onderzocht regiobeelden: ‘Besef groeit dat meer samenwerking nodig is’
news
30 september 2020
Nieuws
Een gezamenlijk beeld hebben van de gezondheidssituatie en opgave in de regio is belangrijk, zodat zorgpartijen afspraken kunnen maken over samenwerking op regionaal niveau. Hoe staat het met de regiobeelden? Christel van Zijp en Linda Blokzijl, onderzoekers bij adviesbureau Berenschot, ...