menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
10 november 2020

Geen verlenging coronatoeslag mondzorgverleners

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de coronatoeslag per 1 november niet verlengd. Vanaf die datum kunnen mondzorgverleners dus niet meer de toeslagprestaties C88 en F902 in rekening brengen.
Geen verlenging coronatoeslag mondzorgverleners
Aanbieders van mondzorg mochten vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor de extra kosten die ze hebben door de covid-19-uitbraak. Het gaat om de kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen.
In de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg was de prestatie "toeslag extra kosten SARS-CoV-2" toegevoegd. De prestaties waren van kracht tot 1 november 2020.

 

Teleurstelling bij Mondzorgalliantie

De Mondzorgalliantie, een samenwerking van KNMT, ANT, ONT en NVM-mondhygiënisten, is hierover teleurgesteld en stelt dat de omstandigheden die de toeslag noodzakelijk maakten nauwelijks zijn gewijzigd.
De alliantie houdt de vinger aan de pols over eventuele zorgvraaguitval in de mondzorg. Zo nodig zal de alliantie verdere acties ondernemen.
 
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur

Lees meer over:
Corona Mondzorg NZa ANT Financieel
Gerelateerde artikelen