menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
17 september 2020

LHV en InEen: ‘Beperkte aandacht voor eerste lijn in Miljoenennota’

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, de belangenorganisatie van de eerste lijn, zijn kritisch op de plannen van het kabinet. 'In de uitwerking van de begroting is beperkt aandacht voor de uitdagingen en problemen van de huisartsenzorg en andere zorgverleners in de eerste lijn.’ Het streven van het ministerie van VWS naar een regionale aanpak sluit wel aan bij de visie van InEen en de huisartsenkoepels LHV en NHG.
LHV en InEen: ‘Beperkte aandacht voor eerste lijn in Miljoenennota’
In de VWS-begroting 2021 is veel aandacht voor digitalisering, e-health en een toekomstbestendige organisatie van zorg. Dit zijn ook belangrijke aandachtspunten van de huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, verenigd in InEen. Net als het verder brengen van de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’.
 

Regioaanpak

De ambitie van VWS is om samen met veldpartijen te komen tot een collectieve regioaanpak met aandacht voor de personele vraagstukken voor de zorg.
Anoeska Mosterdijk, directeur van InEen: 'Dat sluit goed aan bij de visie van InEen en huisartsenkoepels LHV en NHG op structurele samenwerking en de bijbehorende bouwstenen voor hechte huisartsenzorg. Huisartsen en huisartsenorganisaties bundelen hun krachten in regio-organisaties, zodat zij in samenwerking met bijvoorbeeld het ziekenhuis, organisaties voor verpleging en thuiszorg, gemeenten en de betrokken zorgverzekeraars die zorg en ondersteuning kunnen bieden die de inwoners van hun regio nodig hebben. Samen kun je bovendien meer bereiken als het gaat om de aanpak van arbeidsmarkttekorten en digitalisering.'


Huisartsenzorg

De LHV is teleurgesteld over de laatste begroting van kabinet-Rutte III. ‘Vanzelfsprekend wordt in de Miljoenennota veel aandacht besteed aan de aanpak en gevolgen van de coronacrisis. Maar we zien te weinig aandacht voor de uitdagingen en problemen waar de huisartsenzorg mee te maken heeft, zowel nu in de aanpak van de coronapandemie als structureel in het beleid voor de zorg. Terwijl de zorgverleners in de eerste lijn er juist zijn voor de grote groep kwetsbare (corona)patiënten thuis. Die mogen niet worden vergeten.’
 

Kwetsbare patiënt

‘Zorg goed voor de kwetsbare patiënt’, dat is één van de belangrijkste oproepen van InEen, LHV, NHG en andere organisaties aan de politieke partijen voor de landelijke verkiezingen in maart 2021. Het gaat om kwetsbare ouderen, maar ook om patiënten met chronische aandoeningen en mensen met psychische problemen die op zichzelf wonen. Investeren in betere gegevensuitwisseling tussen de betrokken zorg- en hulpverleners en meer huisartsen en ondersteunend personeel zijn belangrijke maatregelen die nodig zijn om deze kwetsbare mensen goed te kunnen helpen.
 

Lessen uit de coronaperiode

Huisartsen geven aan dat meer tijd voor hun patiënten kan helpen om optimale zorg te leveren en de werkdruk terug te dringen. Zo werkten veel huisartsen in de coronacrisis al naar grote tevredenheid met langere consulttijden. In de afgelopen maanden is in de zorg voor coronapatiënten intensief samengewerkt, over bestaande grenzen in de zorg heen. Er waren korte lijnen, weinig bureaucratie, snelle besluitvorming, goed mandaat, multidisciplinaire samenwerking met een duidelijke focus.
 
Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: ‘Ik vond het een verademing dat in coronatijd niet de bureaucratische regels voorop stonden, maar de zorg. Samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk en in de regio was een vanzelfsprekendheid. Laten we dat zo houden. Uitgaan van vertrouwen in elkaar is daarbij essentieel. We zien graag dat de overheid dit blijvend stimuleert.’
 

Huisartsentekort

De LHV heeft met VWS een plan van aanpak gemaakt voor het tekort aan huisartsen. De vereniging wijst erop dat in de begroting van VWS geen ruimte wordt genoemd voor het opleiden van extra huisartsen, terwijl dat wel nodig is om tekorten tegen te gaan.
 
Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen