menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
19 september 2019

LHV: 'Kabinet heeft weinig aandacht voor werkdruk en tekorten aan huisartsen'

In de VWS-begroting kondigt het kabinet een voorstel aan voor verbetering van het zorgstelsel. Ook verwacht het veel van regionale plannen voor de grootste uitdagingen in de zorg. Voor de specifieke problematiek in de huisartsenzorg, zoals werkdruk en huisartsentekorten, heeft het kabinet weinig aandacht, constateert de Landelijke Huisartsen Vereniging.
LHV: 'Kabinet heeft weinig aandacht voor werkdruk en tekorten aan huisartsen'

In de begroting blijkt dat het kabinet komt met een zogenaamde contourennota, die voor het zomerreces van 2020 verschijnt. Hierin zal het kabinet schetsen waar het zorgstelsel hiaten heeft en kan worden verbeterd. Het idee is dat een volgend kabinet daarmee aan de slag kan gaan.

 

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek spreekt van een aanpak voor de langere termijn. 'Terwijl er ook veel zaken zijn waar huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg nu tegenaan lopen, zoals de hoge werkdruk. We hebben binnen het Hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt om die zaken aan te pakken.'

 

Focus op regionale aanpakken

Uit de begroting komt ook het beeld naar voren dat er veel wordt verwacht van 'de regio'. Het kabinet wil een regionale inventarisatie en aanpak op grote thema’s in de zorg. Kalsbeek: 'In de huisartsenzorg wordt er al veel regionaal samengewerkt, met aandacht voor regiospecifieke kenmerken. Dat is een werkwijze waar wij ons goed in kunnen vinden. Goede regionale samenwerking over de domeinen heen biedt de kans om met de sectoren die de huisartsenzorg sterk raken, zoals de ouderenzorg en de ggz, gezamenlijk afspraken te maken in plaats van ieder voor zich.'  

 

Terugdringen tekorten aan huisartsen

De LHV maakt zich grote zorgen over de huidige krapte aan huisartsen en de verwachte tekorten in de nabije toekomst. Daarover heeft de beroepsorganisatie met het ministerie van VWS ook afspraken gemaakt, zowel in het Hoofdlijnenakkoord als in een apart Plan van Aanpak. Helaas wordt daar in deze begroting geen specifieke aandacht aan besteed.


Link:  Veel nadruk op regionale aanpak in begroting VWS 2020 

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie

Lees meer over:
Huisartsentekort Huisarts
Gerelateerde artikelen