menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
2 december 2019

Pleidooi brancheorganisaties: ‘Verlaag de muren tussen de lijnen’

Het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) kan pas echt van de grond komen als de muren tussen de lijnen lager worden, de gegevensuitwisseling sterk verbetert en de bekostiging goed geregeld wordt. Dat schrijven de LHV, InEen en de Federatie Medisch Specialisten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.
Pleidooi brancheorganisaties: ‘Verlaag de muren tussen de lijnen’

De beroepsorganisaties pleiten voor snelheid bij de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022. Hoe eerder deze afspraken vertaald en opgenomen worden in de contracten van zorgverzekeraars met huisartsen en huisartsenorganisaties, hoe voortvarender de JZOJP-beweging tot stand komt, stellen LHV, InEen en FMS. Voor JZOJP is het van belang dat de inkoop van huisartsenzorg, wijkverpleging, jeugdzorg, GGZ en ziekenhuiszorg op elkaar is afgestemd. Daarnaast moet de multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn worden ondersteund.

 

Zonder afstemming tussen de lijnen en multidisciplinaire samenwerking blijft de druk op de huisartsenzorg onverminderd hoog en blijft het een belemmering voor het bieden van JZOJP en integrale en persoonsgerichte zorg. Het groter wordende tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel zet de beschikbaarheid van de huisartsenzorg, en daarmee het bieden van de JZOJP, onder druk. De voorbeelden zijn te lezen in de ‘Hartenkreet’ van huisartsen en de publicatie van ‘Patiënt tussen wal en schip’ door actiecomité het Roer Moet Om. 

 

Samenwerking

In de brief pleiten de LHV, InEen en de FMS daarom voor het verder verlagen van ‘de muren tussen de lijnen’. Volgens de brancheorganisaties gaat de juiste zorg op de juiste plek nadrukkelijk niet om substitutie, dus het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk. Werken vanuit een netwerk betekent ook rekening houden met de toenemende druk op de huisartsenzorg. De patiënt moet daarom centraal worden gezet om vanuit een netwerk van samenwerkende professionals de juiste zorg aan de patiënt te bieden. De ‘Handreiking Implementatie van Juiste zorg op de juiste plek’ is een stappenplan hoe medisch specialisten en huisartsen hier goede afspraken over kunnen maken. En hoe ze deze samenwerking financieel kunnen regelen.

 

Gegevensuitwisseling en financiering

De brancheorganisaties benadrukken ook het belang van goede gegevensuitwisseling. Zorgverleners lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben. Juiste zorg op de juiste plek en daarmee samenwerking over de lijnen heen is alleen te realiseren als patiëntgegevens tussen de verschillende zorgverleners uitgewisseld kunnen worden.

 

De huidige bekostiging stimuleert ‘de juiste zorg op de juiste plek’ nog onvoldoende. Voor de eerste lijn geldt dat de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg met betrekking tot infrastructuur, capaciteit en ‘meer tijd voor de patiënt’ onvoldoende worden verzilverd in de contracten.

 

Bron: LHV, Belemmeringen bij initiatieven rond de juiste zorg op de juiste plek

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal