menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
13 juni 2019

Programma Open op stoom: regiocoalities ondersteunen invoering online inzage

Het programma OPEN helpt huisartsen en zorggroepen vanaf 1 juli 2020 hun patiënten online inzage te geven in hun medische gegevens. Zorggroepen, koepels van gezondheidscentra en LHV-kringen kunnen sinds 1 juni als regiocoalitie subsidie aanvragen om dit te organiseren en praktijken te ondersteunen.
Programma Open op stoom: regiocoalities ondersteunen invoering online inzage

In zo’n 30 regio’s zijn de regiocoalities inmiddels aan de slag gegaan, meldt de nieuwssite van InEen. Anneke Vass, regiocoördinator van het OPEN-team, vertelt dat haar programma patiënten helpt via hun medische gegevens meer grip te krijgen op hun gezondheid.

 

‘Het maakt de mogelijkheden voor eigen regie groter en ondersteunt persoonsgerichte zorg, zeker als huisartsen ook andere online diensten gaan aanbieden, zoals e-consulten en online afspraken maken. OPEN helpt huisartsen om de online inzage te realiseren.’

 

ICT-aanpassingen

De wettelijke verplichting om online inzage aan te bieden betekent dat de informatiesystemen waarin huisartsen hun medische gegevens opslaan, aangepast moeten worden. Het programma stemt de hiervoor nodige ICT-aanpassingen af met de leveranciers via de stichting LEGIO. De subsidie die VWS ter beschikking stelt, is hier deels voor bedoeld. Het andere deel van de gelden is nodig voor de huisartsen.

 

‘Belangrijk is dat huisartsen de online inzage actief inbedden in hun werkproces. Daarbij spelen de praktijkassistenten een cruciale rol.  Naast meer kwaliteit voor patiënten, levert online dienstverlening tijd op voor het oppakken van andere activiteiten en geeft het naar verwachting ook meer werkplezier’, vertelt Vass.

 

Nulmeting

Vanaf 1 juni kan de subsidie bij OPEN worden aangevraagd. Daarbij komen alleen regiocoalities met minimaal 100.000 ingeschreven patiënten in aanmerking komen voor de subsidie. Op de site www.open-eerstelijn.nl is een startpakket beschikbaar dat aanvragers door het aanvraagproces leidt.

 

Na het vastleggen van de samenwerking volgt een nulmeting, waarmee het instroomniveau en de ambities van de coalitie worden vastgesteld. Het resultaat wordt gebruikt om het verdere proces in de regio te monitoren en om te bepalen welke modules voor de regio interessant zijn. Ook is er ondersteuning beschikbaar in de vorm van scholingsmateriaal en communicatiemiddelen, zoals flyers en voorbeeldbrieven aan zorgverleners en patiënten.

 

Lees het interview met Anneke Vass: Ineen,  Dertig regiocoalities in de startblokken om online inzage voor patiënten te regelen.  Meer informatie over OPEN:  www.open-eerstelijn.nl; Anneke Vass: ‘Huisartsendossier wordt nu van huisarts én patiënt samen'

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen
Open modal