menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 december 2019

Verfrissende eindejaarstips van Van Ree Finance Consultants

Nu het einde van 2019 in zicht komt, is dat voor u een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog in actie moet komen. Fiscaal kan het aantrekkelijk zijn om dit jaar nog actie te ondernemen, andere zaken vragen juist uitstel tot 2020. In deze blog geven wij een aantal belangrijke eindejaarstips.
Verfrissende eindejaarstips van Van Ree Finance Consultants

Tip 1: Behoud KIA voor 2019

Overweegt u om in 2019 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Bedenk dan wel dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als uw investeringen die recht geven op de KIA, dit jaar meer bedragen dan € 318.449. Als een overschrijding van dit bedrag dreigt, kunt u de investering beter uitstellen tot in 2020.

 

Let op!

Als uw praktijk deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, moet u voor het bepalen van de KIA kijken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke praktijk afzonderlijk.

 

Tip 2: Wacht tot 1 januari 2020 met toekennen vergoeding voor uw partner

Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming, maar heeft u hem of haar daarvoor tot nu toe nog geen vergoeding toegekend? Wacht nog even tot na 2019 met het toekennen van die vergoeding zodat u dit jaar de meewerkaftrek nog kunt benutten.

 

Let op!

Een voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is echter niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner .

 

Tip 3: Keer vóór 2020 dividend uit

Op 1 januari 2020 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 25% naar 26,25%. Dit kan een goede reden zijn om dit jaar nog dividend uit te keren dat onder het huidig tarief kan vallen.

 

Let op!

In 2020 en latere jaren maakt het niet uit of de winstreserve van uw B.V. is ontstaan vóór de tariefsverhoging: het tarief van 26,25% is volledig op eventuele uitkeringen van toepassing.

 

Tip 4: Los schuld aan dga af na 1 januari 2020

Als uw B.V. al geruime tijd een schuld heeft aan u en u wilt haar deze schuld laten aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2020. Zo voorkomt u dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2020 valt.

 

Let op!

Een probleem kan ontstaan als u vanuit uw privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De inspecteur past in zo’n geval de volgende sanctie toe: ten eerste rekent hij de vordering aan uw box 3-vermogen toe. Tegelijkertijd belast hij bij u het voordeel uit de terbeschikkingstelling. De fiscus kan deze sanctie ook toepassen als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden, maar niet meer dan zes maanden duurde.

 

Tip 5: Koop nog vóór 1 januari 2020 uw PEB af

Dit jaar is het laatste jaar waarin u nog een fiscale korting bij de afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB) mag toepassen! U mag in 2019 op de belaste afkoopwaarde een vermindering toepassen van 19,5% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde.

 

Let op!

U kunt het PEB alleen afkopen met toestemming van uw (ex-)partner. Bespreek daarom uw voornemen om af te kopen eerst met uw (ex-)partner.

 

Tip 6: Zet PEB nog in 2019 om in oudedagsverplichting

Als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) niet wilt afkopen, kunt u dit jaar nog besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 komt deze mogelijkheid te vervallen. Voor het omzetten van een PEB heeft u overigens ook de toestemming van uw (ex)-echtgenoot nodig.

 

Tip 7: Houd een eindejaarsborrel…

Heeft u in 2019 de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van de werkkostenregeling wel volledig benut? Als blijkt dat er nog voldoende vrije ruimte is, kunt u die bijvoorbeeld benutten voor het kerstpakket of voor een eindejaarsborrel, die overigens alleen binnen de vrije ruimte hoeft te vallen als deze op een externe locatie plaatsvindt.


Let op!

U kunt uw afgedragen eindheffing wegens verwachte overschrijding van de vrije ruimte, uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak van 2020.

 

Tip 8: …of houd een nieuwjaarsborrel!

Misschien is het beter om juist een nieuwjaarsborrel te houden en zo te profiteren van de verruiming van de vrije ruimte in 2020. Voor dat jaar bedraagt de vrije ruimte namelijk 1,7% in plaats van 1,2%. Deze verhoging van de vrije ruimte geldt voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

 

Tip 9: Ken uw werknemers nog in 2019 een bonus toe

Als u aan het einde van 2019 nog vrije ruimte over heeft én u overweegt om een of meer werknemers een bonus te geven, kunt u deze bonus in de vrije ruimte laten vallen. Daarbij gelden wel als voorwaarden dat u de bonus nog in 2019 uitbetaalt en voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium. Het ministerie van Financiën keurt een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval goed.

 

Let op!

Wilt u een hogere bonus dan € 2.400 per werknemer toepassen, dan moet u bewijzen dat een dergelijke bonus gebruikelijk is in uw sector.

 

Tip 10: Doe nog vóór 1 januari 2020 een schenking

Als u nog vóór 1 januari 2020 aan uw (klein)kinderen een schenking doet, kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.428 (kinderen) of € 2.173 (algemene vrijstelling).

 

Tip 11: Gooi uw oude administratie weg

Als u administratieve stukken zeven jaar bewaart, voldoet u keurig aan de wette lijke bewaartermijn. Maar probeer te voorkomen dat u bedolven raakt onder een oude administratie. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de fiscus een onderdeel van de administratie. Als u bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld contracten, pensioen- en lijfrentepolissen, moet u deze echter nog wel bewaren.

 

Let op!

Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken geldt een bewaartermijn van tien jaar, inclusief het jaar van eerste ingebruikname.

 

Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met één van onze Finance Consultants: www.vanreeaccountants.nl

Geschreven door Van Ree Accountants
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Betrokken partijen: Van Ree Accountants

Lees meer over:
Financieel Management
Gerelateerde artikelen
Open modal