menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
29 april 2020

Werkgevers Fysiotherapie: ‘Meer dan de helft van de praktijken vraagt ontslag aan, als steun in mei uitblijft’

Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF) slaat alarm omdat Zorgverzekeraars Nederland nog geen duidelijkheid geeft over het beschikbaar komen van de continuïteitsbijdrage voor zorgverleners. Op basis van een enquête waarschuwt WVF voor mogelijk ontslag van fysiotherapeuten bij 56 procent van de praktijken. Geert van Baggem, secretaris van de WVF, legt uit. ‘Ik kan me niet voorstellen dat veel praktijken drie maanden lang lonen en vakantiegeld kunnen voorschieten.’
Werkgevers Fysiotherapie: ‘Meer dan de helft van de praktijken vraagt ontslag aan, als steun in mei uitblijft’

Geert van Baggem is secretaris van de WVF en praktijkhouder van De Fysioo in Nijmegen. Hij legt uit waarom er ontslag dreigt bij een grote groep praktijken (KNGF, ' Ontslag dreigt voor 50% van de fysiotherapeuten door uitblijven van financiële steun door Zorgverzekeraars’). 

 

‘Aanvankelijk gaf Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan dat de continuïteitsbijdrage op 1 mei in werking treedt. Nu is er op de website van ZN te lezen dat deze in mei kan worden aangevraagd. Hoe kan het dat ze een oorspronkelijk bericht aanpassen en er niet een separaat bericht over versturen? Ze zeggen dat ze dat hebben gecommuniceerd, maar dat is niet waar. ZN geeft nu aan voor vrijdag 1 mei met meer duidelijkheid te komen.’


‘Op de website van ZN staat dat de eerste betaling in mei plaatsvindt. Intussen is er nog niets bekend over de regelingen, de voorwaarden en de periode van uitbetalen. De regeling geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Over welke periode we in mei gecompenseerd worden dat weten we allemaal nog niet. Als ze pas in mei de regeling klaar hebben, vraag ik me af of de betalingen überhaupt wel in mei kunnen plaatsvinden.’

 

Wat betekent het als er pas in juni kan worden uitbetaald?

‘Er is dan een gat van 2,5e maand en in die periode moet er ook vakantiegeld betaald worden. Reserves en vakantiegeld worden nu bij veel praktijken gebruikt om het schip drijvende te houden. Uit een enquête van Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF) blijkt dat voor meer dan de helft van de praktijkhouders geldt, dat als steun in mei uitblijft, ze ontslag voor personeel moeten aanvragen.’

 

De enquête is al gehouden op 6 april. Hoe representatief is deze dan nog?

De enquête is representatief voor de hele beroepsgroep: we hebben in totaal liefst 2500 reacties gekregen. Ruim 90 procent van alle werkgevers is lid van Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF). We vroegen bijvoorbeeld wanneer ze zich genoodzaakt zien om ontslag voor hun personeel aan te vragen. 56,1 procent van de werkgevers geeft dan aan dat ze bij het uitblijven van steunmaatregelen eind mei ontslag voor hun personeel moeten aanvragen.’

 

Betekent dat de financiële buffer van praktijken eind mei op is?

‘In maart hebben praktijken nog een halve maand inkomen gehad en daarna nog wat omzet voor videoconsulten. In april zijn de video- en telefonische consulten nog een tijd doorgelopen, wat ze in combinatie met vakantiegeld, konden gebruiken voor de salarissen in april. Nu geven de meeste werkgevers aan: eind mei is het gewoon klaar. Dan moeten ze ontslag aanvragen.’


‘De afgelopen drie weken was er radiostilte van de kant van Zorgverzekeraars Nederland. Nadat ik een artikel over de kwestie had geschreven, werd dat opgepikt door de Telegraaf en dat weer door Buitenhof, dat daarover Ab Klink (RvB van zorgverzekeraar VGZ -red.) een vraag stelde. Hij gaf aan dat de regeling er in mei echt is.’

 

Moet zo’n grote groep praktijken eind mei, als er niets gebeurt, echt ontslag aanvragen?

‘Dat is echt zo. Het is een representatieve enquête en we krijgen dat in ontstellend veel berichten ook te horen van praktijken. Ze zeggen dat het niet vol te houden is: ‘Eind mei ga ik op de fles’. Ik hoor het van grote werkgevers, praktijken met meerdere vestigingen, maar ook van specialistische en kleinere praktijken.’

 

Er zijn ook praktijkhouders die vinden dat het tot de verantwoordelijkheid van de werkgever hoort om een buffer te hebben en dit soort tegenslagen op te vangen. Is dat niet ook zo?

‘Onderzoeksbureau Gupta deed kostprijsonderzoek en ook onderzoek naar de marges. De marges in de zorg bedragen van oudsher zo’n 1 tot 3 procent. In de fysiotherapie hebben we nu al elf jaar een prijsindexatie die minder is dan de inflatie. Elk jaar gaan we er dus op achteruit. Tegelijk proberen praktijken te innoveren, te investeren en aan schaalvergroting te doen. Ze gebruiken dus deze marges voor noodzakelijke investeringen in vernieuwing, maar daarmee gaan de kleine reserves wel op aan investeringen voor een gezonde bedrijfsvoering. In de huidige situatie kunnen veel praktijken de vaste lasten niet meer betalen. Ik kan me niet voorstellen dat er veel praktijken zijn die drie maanden lang de lonen en het vakantiegeld kunnen voorschieten.’

 

Verwachten jullie intussen niet gewoon dat de zorgverzekeraars tijdig met de regeling komen?

‘Het vertrouwen in zorgverzekeraars is niet groot onder fysiotherapeuten. Elk gebrek aan transparantie, wordt al snel gezien als: zie je wel, daar gaan we weer. Het is een feit dat de regeling zo lang uitblijft, dat de voorwaarden niet duidelijk zijn en de datum bij de regeling op de website wordt aangepast. Dat doet het vertrouwen geen goed.’

‘Een reactie die ik ook regelmatig hoor is: “Ze grijpen het aan om de helft van de praktijk te saneren, zodat ze met anderen met wie ze wel zaken kunnen doen, verdere afspraken kunnen maken”. Of: “Ze zullen wel zo lang wachten dat we hele strenge voorwaarden kunnen stellen, die we dan niet meer kunnen weigeren”.’

 

Welke vorm nemen die ontslagen dan aan?

‘We hebben de vragen breed geformuleerd en ook gevraagd wanneer ze zich genoodzaakt zien de praktijk te sluiten. Het antwoord is dan vaak: ‘Ik kan de lonen niet meer betalen.’ Daarmee komt alle personeel op straat te staan.’

Foto: Geert van Baggem
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal