menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Regels rondom contact medici en leveranciers aangescherpt
news
19 april 2017
Nieuws
De regels voor het contact tussen medici en de leveranciers van medische hulpmiddelen worden aangescherpt. Het verlenen van gunsten aan artsen wordt, met enkele uitzonderingen, verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor het door het kabinet voorgestelde verbod. ...
Nieuwe eisen aan contract met de arbodienstverlener
news
13 april 2017
Nieuws
Met ingang van 1 juli 2017 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). In de vernieuwde Arbowet staat een minimum aantal eisen waaraan het contract moet voldoen. Zo krijgen werknemers ...
IGZ controleert gebruik röntgenfoto's in de mondzorg
news
12 april 2017
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat onderzoeken of mondzorgpraktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto’s te mogen maken. De komende maanden bezoeken inspecteurs een groot aantal praktijken en instellingen, zo meldt de inspectie. ...
Patiënt vanaf 16 moet eigen nota krijgen van tandarts
news
10 april 2017
Nieuws
Tandartspraktijken moeten patiënten vanaf 16 jaar hun eigen nota sturen. Dit is een al langer bestaande regel, maar de Autoriteit Persoonsgegevens wees recent een tandartspraktijk op de naleving ervan. ...
Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding: wat houdt het in?
news
30 maart 2017
Nieuws
Werkgevers moeten langdurig zieke werkgevers niet alleen loon doorbetalen, maar ook een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een wetsvoorstel bepaalt dat werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd krijgen. ...
Mondzorg binnenkort papierloos bij declaraties Wet langdurige zorg
news
29 maart 2017
Nieuws
Mondzorgprofessionals en zorgkantoren gebruiken per 1 juli geen papieren meer bij machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg. Dit is afgesproken door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en mondzorgbrancheorganisaties binnen het traject vermindering Administratieve Lasten Mondzorg. ...
Zorgverzekeraars controleren declaraties steeds beter
news
23 maart 2017
Nieuws
Zorgverzekeraars controleren ingediende nota's van zorgaanbieders steeds beter, Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit komt doordat er meer gebruikgemaakt wordt van automatische controles en data-analyses. ...
Beroepsverenigingen waarborgen beroepsgeheim bij verdenking van fraude
news
23 maart 2017
Nieuws
Verschillende beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg hebben gezamenlijk het ‘Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg’ ondertekend. Daarmee waarborgen zijn het beroepsgeheim (tand)artsen bij strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk financiële fraude in de zorg. ...
VVD de grootste partij: wat betekent dat voor u?
news
16 maart 2017
Nieuws
De verkiezingsuitslag is bekend. De VVD is opnieuw de grootste partij geworden en zal de komende tijd proberen een coalitie te vormen. Wat betekent de winst van de VVD voor u? ...
Voortaan duidelijker verschil 'orthodontist' en 'tandarts voor orthodontie'
news
8 maart 2017
Nieuws
Tandartsen die orthodontiebehandelingen uitvoeren mogen niet langer creatieve, misleidende benamingen gebruiken. Er komt één heldere naam om voor patiënten helder onderscheid te maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten. ...
Modelovereenkomst paramedische zzp'ers herzien
news
8 maart 2017
Nieuws
De modelovereenkomst voor het inhuren van een zzp-praktijkmedewerker of -waarnemer in de paramedische beroepen is aangepast. Beide zzp-overeenkomsten zijn nu helemaal in lijn met de met de meest recente eisen die de Wkkgz stelt. ...
2 ton boete voor Groningse tandarts
news
27 februari 2017
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een tandartsenpraktijk uit Groningen een boete van € 200.000 op voor verkeerd declareren. De NZa deed onderzoek bij de praktijk naar aanleiding van signalen van patiënten. ...
Opnieuw overleg mondzorgpartijen over taakherschikking
news
9 februari 2017
Nieuws
De KNMT, ANT en NVM krijgen van minister Schippers de kans om samen tot een compromis te komen over taakherschikking. ...
'Meer zorg nodig in achterstandswijken dan huisarts kan bieden'
news
7 februari 2017
Nieuws
Huisartsen in achterstandswijken komen structureel tijd tekort en raken overbelast. De zogeheten achterstandsregeling werkt niet goed genoeg en daarom moet er een nieuwe regeling komen. Daarvoor pleit een aantal huisartsen in Medisch Contact. ...
Waarom u toch die zzp-modelovereenkomst moet gebruiken
news
1 februari 2017
Nieuws
Afgelopen december stelde staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA opnieuw uit tot (‘in ieder geval’) eind 2017. Wordt het gebruik van een modelovereenkomst bij het inhuren van een zzp’er daarmee minder urgent? Niet echt, want de modelovereenkomst dient ...
Geschillencommissie Fysiotherapie goedgekeurd
news
12 januari 2017
Nieuws
Het CIBG (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft goedkeuring gegeven aan de Geschillencommissie Fysiotherapie van KNGF. Door hierbij aan te sluiten voldoe je als fysiotherapeut aan de verplichting van een klachten- en geschillenprocedure. ...
Datalekken: hoe zit het ook alweer?
news
23 december 2016
Nieuws
Nu het nieuwe jaar is begonnen, is het goed om weer even de regels rondom datalekken op te helderen. Wat is een datalek en is het ernstig als u er eentje heeft? ...
Wkkgz: 5 privacymaatregelen die iedere zorgondernemer moet nemen
news
19 december 2016
Nieuws
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dit jaar in werking getreden en dat is aanpoten, vooral voor kleine praktijken. Zo brengt de Wkkgz dilemma’s met zich mee op het gebied van privacybescherming van patiënten. Dit zijn 5 ...
Blog: Fiscaal optimaal
blog
16 december 2016
Blog
Heeft u een tweede huis, veel spaargeld of meerdere auto’s als beleggingsobject: opgepast! Waarschijnlijk gaat per 1 januari 2017 de vermogensrendementsheffing veranderen. ...
Praktijkhouder moet verantwoordelijkheid nemen bij fraude assistente
news
14 december 2016
Nieuws
Een huisarts is door het tuchtcollege veroordeeld omdat hij geen gepaste maatregelen had genomen tegen zijn frauduleuze assistente. Het leverde de huisarts een voorwaardelijke schorsing uit het BIG-register van zes maanden op met een proeftijd van twee jaar. ...
Open modal