menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Huisarts gaat indicatie eerstelijnsverblijf geven
news
23 november 2016
Nieuws
Met ingang van 1 januari 2017 moet de huisarts of de medisch specialist de afweging maken of cliënten in aanmerking komen voor het eerstelijns verblijf. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft vanaf 1 januari geen rol meer. ...
IGZ stuitte in 2015 op 26 nep-artsen
news
21 november 2016
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vorig jaar 26 keer een overtreding van de wet BIG geregistreerd. 21 keer werd er een boete uitgedeeld. Sommige zorgverleners begaan meerdere overtredingen tegelijkertijd. ...
Langdurig zieke werknemer ontslaan wordt goedkoper
news
15 november 2016
Nieuws
Werkgevers bij het ontslaan van langdurig zieke werknemers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. ...
Taaleis voor buitenlandse tandartsen vanaf 2017
news
15 november 2016
Nieuws
Vanaf 1 januari moeten alle buitenlandse tandartsen die in Nederland aan het werk willen aantonen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het gewijzigde Registratiebesluit BIG. Voorheen gold een taaleis alleen voor ...
Plannen taakherschikking voorlopig uitgesteld
news
11 november 2016
Nieuws
Minister Schippers van VWS heeft haar plannen voor taakherschikking voorlopig uitgesteld. De minster kondigde eerder aan dat ze na de zomervakantie een voorstel naar de Tweede Kamer zou sturen voor het uitbreiden van de bevoegdheden van de mondhygiënist. Nu valt ...
Beroepsorganisaties willen vergoeding tolkentelefoon
news
10 november 2016
Nieuws
(Huis)artsen, apothekers, psychologen, tandartsen, verloskundigen, de GGZ en de GGD, roepen de Tweede Kamer op om zo snel mogelijk de vergoeding van de tolkentelefoon voor vluchtelingen mogelijk te maken. ...
NZa onderzoekt tandartsenpraktijk in Limburg om inkoopfraude
news
9 november 2016
Nieuws
De NZa heeft vandaag een bezoek gebracht aan een tandartsenpraktijk in Limburg. De toezichthouder heeft signalen gekregen dat deze praktijk via een oneigenlijke constructie patiënten te veel laat betalen voor materiaal- en techniekkosten zoals kronen en bruggen. ...
NZa handhaaft contractvereiste huisarts in sommige gevallen ten onrechte
news
9 november 2016
Nieuws
NZa handhaaft het contractvereiste voor huisartsen ten onrechte voor enkele prestaties, waar dat wel degelijk een inbreuk op de vrije artsenkeuze kan maken. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). ...
Concept vernieuwde richtlijn medicatieoverdracht klaar
news
8 november 2016
Nieuws
Het concept voor de vernieuwde 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is af. In de richtlijn staat hoe zorgverleners moeten omgaan met de uitwisseling van medicatiegegevens van hun patiënten. ...
Gegevens Inspectie voor de Gezondheidszorg voortaan openbaar
news
3 november 2016
Nieuws
Gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kunnen voortaan actief openbaar worden gemaakt. De Eerste Kamer is akkoord met een wijziging van de Gezondheidswet en Jeugdwet die dit mogelijk maakt. ...
Meldplicht kindermishandeling van de baan
news
3 november 2016
Nieuws
De voorgenomen meldplicht voor zorgverleners bij vermoedens van kindermishandeling is definitief van de baan. De Tweede Kamer neemt een alternatief voorstel van de Artsencoalitie tegen kindermishandeling over. ...
“Informatiebeveiliging is een essentieel onderdeel van goede zorgverlening”
news
28 oktober 2016
Nieuws
Als u een mailtje of appje stuurt, denkt u niet altijd na over wie het bericht onbedoeld zou kunnen lezen. In een privésituatie is dat natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid, maar als u als huisarts op uw werk een mail verstuurd, ...
Geen sancties voor Menzis na schenden inkoopregels
news
27 oktober 2016
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een klacht tegen zorgverzekeraar Menzis gegrond verklaard. Menzis is volgens de NZa niet transparant geweest en heeft de Regeling Zorginkoop geschonden. Toch legt de zorgautoriteit geen maatregelen op. ...
Het voordeel van de DBA zit in de dialoog
news
25 oktober 2016
Nieuws
De afschaffing van de VAR en de nieuwe wet DBA brengt veel onzekerheid met zich mee. Maar de nieuwe wet kan ook wat opleveren, beweren zzp-expert Pierre Spaninks en VvAA-adviseur Erik van Dam. De winst is dat het praktijkhouder en ...
PAS OP! Het stappenplan van VAR naar DBA
news
25 oktober 2016
Nieuws
Sinds 1 mei dit jaar is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, ‘de DBA’, met haar modelcontracten van kracht. De opvolger van de VAR dus. Een jaar lang heb je de tijd om alles helemaal in orde te maken. Maar hoe ...
Jouw praktijk: een goudmijn voor internetcriminelen
news
24 oktober 2016
Nieuws
Zonder dat je het beseft, bezit je iets heel kostbaars. Het is door je patiënten aan je toevertrouwd en je wordt geacht er heel goed voor te zorgen. Als je het kwijtraakt komen je patiënten in grote problemen en je ...
Inspectie legt tandartspraktijk last onder dwangsom op
news
13 oktober 2016
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Tandartspraktijk Braga in Amsterdam een last onder dwangsom opgelegd. Uit inspectieonderzoek bleek dat de aanwijzing die de inspectie dit voorjaar had opgelegd, niet (geheel) was nageleefd. ...
Ransomware in de zorg
news
12 oktober 2016
Nieuws
Ransomware komt steeds vaker voor, ook in de zorg. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de privacy van uw patiënten. Hoe kunt u zich hier tegen wapenen? ...
Dit staat er in een goede maatschapsovereenkomst
news
12 oktober 2016
Nieuws
Een maatschap is een samenwerkingsvorm die veel vrijheid biedt: de meeste afspraken kunnen door de maten zelf bedacht worden. Het is wel zaak goede afspraken met elkaar te maken en die ook op papier te zetten. Dat kan later veel ...
Wiebes moet nog voor de kerst DBA-zaken op orde hebben
news
5 oktober 2016
Nieuws
De Tweede Kamer heeft Wiebes op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Uiterlijk 19 december moet Wiebes ervoor zorgen dat zowel zzp’ers als werkgevers meer duidelijkheid hebben over de wet DBA. ...
Meest gelezen