menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 november 2019

Wethouder Michiel Grauss: ‘Mondzorg moet terug in het basispakket’

De gemeente Rotterdam schenkt 200 duizend euro aan het Fonds Bijzondere Noden om mensen met acute gebitsproblemen te helpen, die de tandarts zelf niet kunnen betalen. Michiel Grauss, namens ChristenUnie-SGP wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg in Rotterdam, ziet de schenking als een tijdelijke oplossing. 'Het bedrag van 200 duizend euro is waarschijnlijk niet genoeg voor de lange termijn. Wij moeten samenwerken om tot een structurele oplossing te komen.’
Wethouder Michiel Grauss: ‘Mondzorg moet terug in het basispakket’

Is er zicht op het aantal mensen met grote schulden dat gebitsproblemen heeft in Rotterdam?

‘Het aantal mensen met gebitsproblemen neemt toe. Rotterdam kent meerdere plekken waar mensen met schulden en gebitsproblemen terecht kunnen, zoals de straattandarts of de tandarts in het Erasmus Medisch Centrum. Het tandartsfonds van het Fonds Bijzondere Noden is voor mensen met acute gebitsproblemen, die geen gebruik kunnen maken van speciale regelingen en niet genoeg geld hebben om naar de tandarts te gaan. In 2016 kreeg het fonds 125 aanvragen en dit jaar zit het aantal al op 280. Dit is meer dan een verdubbeling.’

 

Is de schenking van 200 duizend genoeg om al deze mensen te helpen?

‘Het bedrag is waarschijnlijk niet genoeg op de lange termijn. Bij een acuut probleem springen wij nu als gemeente in. Wij laten mensen niet creperen als ze niet geholpen worden. Wij moeten samenwerken met organisaties in de stad om dit probleem structureel op te lossen. Tijdens Wereldarmoededag op 17 oktober sprak ik met fondsen en onafhankelijke stichtingen. Zij hebben allemaal andere doelen, maar het hart zit goed. Ook zij willen bijdragen aan een structurele oplossing.’

 

Zonder doorverwijzing van een hulpverlener kan er geen aanvraag gedaan worden bij Stichting Fonds Bijzondere Noden. Betekent dit dat iedereen de hulp krijgt die ze nodig hebben?

‘Je wilt dat iedereen de weg weet naar de instellingen die hulp bieden, maar dat is in de praktijk niet zo. Daar doen wij als gemeente wel ons best voor. Je wilt dat mensen eerder om hulp vragen en om dat voor elkaar te krijgen schakelen wij onze partners in de hele stad in. Als je maanden wacht met hulp dan kan een gaatje leiden tot een rotte kies met infecties. Dat zorgt voor hogere herstelkosten. Wij beginnen daarom deze week met een campagne om mensen te motiveren om eerder het gesprek over geld en schulden voeren om zo eerder hulp te krijgen.’

 

Bij Fonds Bijzondere Noden gaat om een eenmalige gift. Wat is er nodig om de mensen ook op de langere termijn te helpen?

‘Duizenden mensen met schulden in Rotterdam leven in het nu. Ze plannen niet vooruit, waardoor niet altijd de beste keuze wordt gemaakt. Dat is een bron van het probleem en kan meerdere oorzaken hebben, zoals verslaving of laaggeletterdheid. We zullen de komende tijd veertig trajectbegeleiders inzetten in de schuldhulpverlening om deze mensen te helpen met bijvoorbeeld het onderhandelen met schuldeisers. Daarnaast voeren we campagne om mensen op te roepen om eerder hulp te vragen. De gemeente zet veel projecten tegelijkertijd in om mensen te helpen.’

 

Er is een stijging van Rotterdammers met gebitsproblemen die niet naar de tandarts kunnen. Volgens u ligt dit voor een groot deel aan het feit dat gebitszorg uit het basispakket is gehaald. Waarom denkt u dat hier de oplossing ligt?  

‘In 2005 is mondzorg uit het basispakket gehaald, waardoor mensen met een laag inkomen niet naar de tandarts gaan. Een tandartsbehandeling is duur en mensen met geldproblemen kiezen voor de goedkoopste polis. Die goedkope polis is uiteindelijk een dure polis en kost de maatschappij veel geld. Mensen met een slecht gebit krijgen minder snel een baan en durven hun mond niet open te doen. Zowel het zelfvertrouwen als hun baankans daalt. Daarnaast lopen zij rond met pijn. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de mondzorg terugkomt in de basisverzekering. Ook zie je dat kinderen niet naar de tandarts gaan, wanneer hun ouders ook niet gaan terwijl de kosten voor kinderen wel vanuit de basisverzekering worden vergoed.’

Foto: Michiel Grauss
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Mondzorg Tandarts Basispakket
Gerelateerde artikelen
Open modal