menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
19 september 2019

Prinsjesdag: ‘Zorgkosten beheersbaar houden in de toekomst'

Het kabinet Rutte III investeert dit jaar 3 miljard meer in zorg, waarvoor nu 88 miljard euro beschikbaar is. Het kabinet maakt meer geld vrij voor de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook komt er extra geld voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken. Het motto: zorgkosten beheersbaar houden.
Prinsjesdag: ‘Zorgkosten beheersbaar houden in de toekomst'

Het kabinet constateert dat de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wil het samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nadenken over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop het zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden.

 

Extra geld voor zorg

In totaal gaat er in 2020 88 miljard euro naar de zorg, 3 miljard meer dan in 2018. Daarvan gaat 1,9 miljard naar de stijging van de lonen en prijzen, waarvan ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen euro extra beschikbaar in 2020 voor investeringen in de jeugdzorg en 500 miljoen meer voor de kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Bovenop de eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van personeel komt 50 miljoen euro extra die ook wordt ingezet voor het behoud van de zorgprofessionals.

 

Betaalbare zorg

De stijgende uitgaven zorgen voor een mogelijk hogere premie. Voor 2020 raamt het kabinet een zorgpremie van € 118,50 per maand. Dit betekent een groei van ongeveer 3 euro per maand. Om de kosten beperkt te houden heeft het kabinet afgesproken om ook in 2020 het eigen risico op 385 euro te houden. Om te komen tot een evenwichtig koopkrachtbeeld heeft het kabinet besloten tot een extra verhoging van de zorgtoeslag. Die stijgt daardoor met 67 euro voor alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dat is meer dan de stijging van de premie. Per 2020 geldt het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand voor meer Wmo-voorzieningen, zoals een maaltijdservice of boodschappendienst.

 

Zorgkosten beheersbaar houden in de toekomst

De hoofdlijnenakkoorden die eerder zijn afgesloten met diverse partijen moeten een belangrijke bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de kosten van onze zorg beheersbaar blijven. Om de zorgkosten in toom te houden, blijft het kabinet ook onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen en aandringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen door (inter)nationale farmaceuten. Vanaf 2020 worden ook de maximumprijzen van geneesmiddelen lager vastgesteld.

 

Preventie

Met extra aandacht voor preventie kan niet alleen de gezondheid van mensen worden verbeterd, maar kunnen ook zorgkosten worden voorkomen. Daarom is in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat de accijnzen op tabak omhoog gaan in 2020 en sigaretten niet meer zichtbaar zijn in supermarkten. Ook worden alle schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij.

 

Link: Kabinet investeert in toekomstbestendige zorg

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen