menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 december 2019

Zorgverleners beoordelen geboden zorg met ruime 7

Zorgverleners beoordelen hun zelf geboden zorg met een ruime voldoende. Toch is er ook kritiek op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Vooral op het gebied van personeel, het vastleggen van zorggegevens en de veiligheidscultuur zijn verbeterpunten nodig. Dat blijkt uit het onderzoek van Nivel.
Zorgverleners beoordelen geboden zorg met ruime 7

De zorgverleners, die zichzelf beoordelen met een goed rapportcijfer over door hun verleende zorg, vinden hun werk leuker en zijn trotser. Deze groep heeft minder behoefte aan bijscholing dan de ontevreden zorgverleners.

 

Onvoldoende gekwalificeerd personeel

Vijftien procent van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de geboden zorg regelmatig niet goed en negen procent geeft aan dat de veiligheid van zorg regelmatig of vaak in gevaar is. De meerderheid geeft als reden onvoldoende gekwalificeerd personeel. De ontevreden zorgverleners zijn ook minder te spreken over het werken met een elektronisch dossier dan tevreden zorgverleners. Volgens deze groep zetten veel dossiers het verpleegkundig proces niet centraal en zijn ze minder gebruiksvriendelijk.

 

Veiligheid in de zorg

Ook de veiligheid in de zorg is geëvalueerd. Veel ondervraagden vonden het veiligheidsbeleid in teams en de evaluatie van de veranderingen ter verbetering van de cliëntveiligheid ondermaats. Hier moet meer aandacht aan besteed worden. Daarnaast is verlaging van de werkdruk nodig om de veiligheid van de zorg te bevorderen. Bijna een kwart van de zorgverleners stelt in een ‘crisissituatie’ te werken en te veel te snel probeert te doen.

 

‘Goede verslaglegging en overdracht nodig’

‘De cliënt heeft vaak te maken met meerdere zorgverleners uit verschillende settingen, waardoor een goede verslaglegging en overdracht nodig is. De cliënt moet weten wat er speelt en wat is afgesproken. Dit verkleint de kans op fouten en is essentieel voor kwaliteit van zorg’, vertelt onderzoeker Anke de Veer.

 

Patiënten positiever over zorgverlener

Patiënten zijn positiever over de zorg van zorgverleners. Zij beoordelen hun zorgverlener gemiddeld met een acht, waarbij fysio- en oefentherapeuten met een 8,1 het best beoordeeld werden. Huisartsen kregen een 7,8 van de ondervraagden. Dat bleek uit onderzoek ‘Belevingen 2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Bron: Nivel, Zorgverleners geven de kwaliteit en veiligheid van hun zorg een ruime voldoende

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen