menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
30 oktober 2019

Zorgverleners laten nog vaak fiscaal voordeel liggen

Welke ondernemingsvorm is voor u fiscaal het meest voordelig? Uw voordeel kan flink oplopen als u zich goed laat adviseren. Irena Koetsier van Alexandré Finance zet de mogelijkheden op een rij.
Zorgverleners laten nog vaak fiscaal voordeel liggen

Lees hier de andere blogs van: Irena Koetsier, Projectleider Alexandré Finance.

 

Bij de opstart van uw apotheek of praktijk kiest u voor een ondernemingsvorm die op dat moment het beste aansluit op uw werk; een éénmanszaak, BV, maatschap of VOF. De financiële en organisatorische voordelen van één van deze constructies zullen uitgangspunt zijn voor uw keus.

 

Startende zorgverleners in een éénmanszaak hebben bijvoorbeeld recht op een startersaftrek, maar zijn bij schulden in onderneming privé aansprakelijk en lopen hierdoor meer risico. Dan bent u in een BV beter beschermd. Hierin kunnen schuldeisers geen beslag leggen op uw privémiddelen (tenzij bestuurlijk wanbeleid aan de orde is). In een VOF of éénmanszaak heeft u weer recht op ondernemersaftrek en bent u niet jaarrekening plichtig. Diverse uiteenlopende voordelen voor verschillende ondernemingsvormen.

 

Gaandeweg kan uw situatie veranderen waardoor uw praktijk of apotheek zowel fiscaal als organisatorisch voordeliger uit is in een andere constructie; een BV bijvoorbeeld. Blijft u dan toch in een éénmanszaak dan kunt u hierdoor fiscaal voordeel mislopen.

 

Zorgverleners starten vaak in éénmanszaak of maatschap

Vaak starten zorgverleners in een éénmanszaak, maatschap of VOF. Dit zijn volgens de wet ‘natuurlijke’ personen waarbij u inkomstenbelasting (IB) afdraagt over uw winst.

 

Een maatschap heeft een soortgelijke constructie als een éénmanszaak omdat u met verschillende ‘maten’ samen werkt, ieder vanuit een eigen éénmanszaak. Vaak is er dan een kostenmaatschap waarin u naar rato (afhankelijk van inbreng van arbeid of geld) de kosten verdeelt. Ook naar verhouding van diezelfde inbreng worden inkomen en winsten gedeeld.

 

Fiscaal voordeel in een BV

Het kan voor u echter financieel voordeliger uitpakken als u overstapt naar een BV-constructie. Een BV is een rechtspersoon waarvoor u als ondernemer vennootschapsbelasting (VPB) afdraagt over winst uit onderneming. U betaalt ook loonbelasting en inkomstenbelasting, maar dat betreft het deel over het door u toegekende salaris. Dit salaris kunt u niet bewust heel laag houden om IB te besparen. Voor zorgverleners/huisartsen geldt de ‘gebruikelijk-loonregeling’: een loonbelasting-regeling waarin de huisarts-DGA zich minimaal € 45.000 aan loon dient uit te keren. Tegelijk dient het loon minimaal 75% te zijn van de meest vergelijkbare functie in de praktijk. Deze verplichte loonhoogte zal dus per zorgverlener verschillen.

 

Kantelpunt

Al met al bestaat er een ‘kantelpunt’ waarop het voor u fiscaal voordeliger is om een BV op te richten. Dit vindt plaats op het moment dat u vanuit uw éénmanszaak meer IB betaalt dan VPB. De VPB bedraagt 20% (over de eerste € 200.000 en 25% over alles daarboven). In de hoogste schaal van Box 1 draagt u in 2019 51,75% inkomstenbelasting af (hoogste schaal is vanaf € 68.507). Waar voor u het kantelpunt precies ligt, dient een fiscaal specialist voor u uit te rekenen, maar dat u flink wat geld kunt besparen met goed advies is een ding dat zeker is. Andersom is natuurlijk ook mogelijk; dat u in een éénmanszaak voordeliger uit bent. Aangezien wij merken dat meer zorgverleners in een éénmanszaak of maatschap opereren en vergeten om fiscaal advies in te winnen, nemen wij de overgang van éénmanszaak naar BV als voorbeeld in dit stuk.

 

Fiscaal voordeel kan flink oplopen

In onderstaand rekenvoorbeeld van een huisartsenpraktijk ligt het omslagpunt voor fiscaal voordeel bij overstap naar een BV rond een winst van € 150.000. Dit voordeel kan flink oplopen, tot over de
€ 1.500 op jaarbasis. Wij zullen echter op basis van uw persoonlijke cijfers een exacte benadering geven van uw te behalen voordeel.

 

Rekenvoorbeeld huisarts in éénmanszaak of huisarts in BV

 

Winst                              Huisarts in éénmanszaak          Huisarts in BV                            Voordeel in BV
te betalen IB                                   te betalen belasting*          
                                                           

€ 140.000                      € 51.641                                           € 52.195                                        - € 554
€ 150.000                      € 56.109                                           € 55.530                                        € 579
€ 160.000                      € 60.576                                           € 58.886                                        € 1.690

 

* Deze belasting bestaat uit een deel winstbelasting (VPB), inkomstenbelasting (IB) en loonbelasting (LB).  

 

 

Lees hier de andere blogs van:  Irena Koetsier, Projectleider Alexandré Finance. Wilt u op de hoogte blijven van actualiteiten in de zorg op financieel en fiscaal gebied?  Schrijf u dan in voor de kennisblogs en branchenieuws van Alexandré Finance en ontvang regelmatig updates van nieuws in de zorgbranche.

Geschreven door Irena Koetsier
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen