menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 februari 2020

Zorgverleners zijn er niet om bestuurders aan het werk te houden

Dit was mijn eerste reactie op het interview met André Rouvoet in de Volkskrant van 31 januari 2020. Dat artikel heeft als titel: ‘Zorgverzekeraars zijn er niet om de zorgverleners aan het werk te houden’.
Zorgverleners zijn er niet om bestuurders aan het werk te houden

Vlak daarna zag ik de reactie op dit interview vanuit mijn eigen beroepsgroep geschreven door een bestuurder die ook door ons zorgverleners betaald wordt (Guido van Woerkom, ‘Rouvoet weet heel goed dat er niet te veel fysiotherapeuten zijn’). Een reactie die vol staat met tegenargumenten, bijvoorbeeld op de uitspraak dat de meeste administratieve lasten van de eigen beroepsorganisatie komen. Hier stonden twee mannen tegenover elkaar met ieder hun eigen waarheid.


Feminiene waarden

Tijdens het symposium Carechangers willen we juist de veranderingen in de zorg vanuit verrassend nieuwe kanten bekijken. Ter voorbereiding daarop las ik het boekje ‘ De Gulden Snede', waarin Herman Wijffels - in gesprek met journaliste Wilma de Rek - zijn visie op deze tijd en op de toekomst uiteen zet. Hij vertelt daarin onder meer dat de tijd van tegenstellingen, van masculiene waarden, voorbij is. Wijffels stelt dat de tijd van feminiene waarden is aangebroken: leren kijken vanuit het grote geheel, vanuit verbinding, samenwerking, zelf creëren, in vertrouwen, met geluk als doel.


Het viel me vanuit deze ideeën op dat beide eerder genoemde bestuurders verzuimen het grote geheel te zien en dat ze vooral hun gelijk willen halen. Ze vergeten te noemen dat de zorgverlener op de werkvloer fantastisch werk verricht in een tijd waarin steeds meer zorg gevraagd wordt. Dat er gepassioneerde zorgverleners zijn die absoluut niet denken dat ‘de zorgverzekeraar hen aan het werk houdt’.

 

Rariteitenkabinet

Zo heeft bijvoorbeeld een huisarts in ons stadje de stichting Noodverband opgericht voor de allerzwaksten in onze maatschappij - onbetaald. Een huisarts in Rotterdam gaat wekelijks wandelen in zijn pauze met zijn diabetespatiënten - onbetaald. Een fysiotherapiepraktijk regelt met sponsoren een beweegtuin en geeft daar een keer per week les aan ouderen - onbetaald. Veel thuiszorgwerkers geven zorg in eigen tijd - onbetaald. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van gepassioneerde zorgverleners die absoluut niet denken dat ¨de zorgverzekeraar hen wel aan het werk houdt¨.

 

Bestuurders die nog op een oude manier een eigen werkelijkheid van tegenstellingen creëren, zien er voor mij uit als een spooksterrenstelsel - een ultradiffuus sterrenstelsel. In het boekje ‘ Het Kosmisch Rariteitenkabinet’ van George van Hal en Ans Hekkenberg beschrijven zij dat dit sterrenstelsels zijn die door botsingen langzamerhand hun stralende inhoud verloren hebben.

 

Als een alien

Wat we nodig hebben zijn visionairs die met een andere blik naar de samenleving, naar de zorg kijken. Een van de uitspraken van Einstein was: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’. Laten we kijken vanuit een nieuw concept, vanuit het grote geheel of vanuit de metafoor die ik in een eerdere blog gebruikte: ‘Als een alien naar de zorg kijken’.

 

Laat zorgverleners en zorgverzekeraars in vertrouwen met elkaar overleggen, wetende dat het niet goedkoper kan, maar dat juist het beheersen van de zorgkosten van maatschappelijk belang is. Een leidraad daarbij kan zijn ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Daarbij moet dan meteen gelet worden op ‘de juiste bestuurder op de juiste plek’.

 

Visionaire denkers

Visionaire denkers als Herman Wijffels en Robbert Dijkgraaf laten – net als onze eigen coöperatie Fysiocare - de waarde zien van bottom up initiatieven. Binnen de coöperatie Fysiocare, waarin we open samenwerkten met de zorgverzekeraar, konden we inderdaad de door ons eigen beroepsgroep gemaakt administratieve last met 50 procent verminderen. André Rouvoet geeft zelf, aan het eind van het interview in de Volkskrant, ook aan dat dit soort regionale samenwerking de beste weg is. Bij ons startte die samenwerking al in 2011, nog voordat Rouvoet met zijn baan bij Zorgverzekeraars Nederland begon!

 

Zorgverleners zijn er dus niet om bestuurders aan het werk te houden. Eer de werkvloer, eer de rebelse helden en heldinnen die vergaderen in hun eigen tijd, die initiatief tonen, creativiteit inzetten, de zorg voor de medemens centraal hebben staan en die allang bezig zijn te kijken hoe ook in de toekomst deze zorg eruit moet komen te zien.

 

Carechangers.com 

De ervaringen en inzichten die we binnen de coöperatie Fysiocare hebben opgedaan delen we graag met u. Kom ook op 6 maart 2020 naar de Carechangers Dag in Arnhem. Zorgverleners, zorgbestuurders, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en iedereen die geïnteresseerd is: Van harte welkom! www.carechangers.com

 

Links:  Interview André Rouvoet, ‘Zorgverzekeraars zijn er niet om zorgverleners aan het werk te houden’, Volkskrant, 30 januari 2020,  Guido van Woerkom, ‘Rouvoet weet heel goed dat er niet te veel fysiotherapeuten zijn’, KNGF, 31 januari 2020. 

Lees hier de eerdere blogs van  Harry Geurkink. Hij is te bereiken op hargeurkink@gmail.com. Lees hier: Harry Geurkink over coöperatie Fysiocare: ‘We hebben onze database beter op orde dan de zorgverzekeraar’.

Foto: Harry Geurkink - door Claudia Kamergorodski
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal