’Beeldbellen met ArtsOnline helpt de druk op de huisartsenzorg te verlichten’

donderdag 30 april 2020
timer 6 min
In Twente maken diverse huisartsen sinds half maart gebruik van ArtsOnline, een digitaal platform waarbij huisartsen videospreekuren kunnen laten uitvoeren door artsen en waarnemers uit het hele land. Carin Pipers, productmanager en mede-initiatiefnemer van ArtsOnline en Eric Veldboer, accountmanager zorginkoop eerste lijn bij Menzis vertellen over het nieuwe project.

Carin Pipers werkt als senior consultant bij adviesbureau Roset en ondersteunt regionale zorgorganisaties bij strategische ICT-vraagstukken. Ook begeleidt zij samenwerkingsprojecten met de eerstelijn.

Een daarvan is de regionale Stuurgroep continuïteit Huisartsenzorg, waarbij ook Eric Veldboer nauw betrokken is. Veldboer is accountmanager zorginkoop eerste lijn bij zorgverzekeraar Menzis. Vanuit de stuurgroep speelt hij een rol bij het vinden en organiseren van oplossingen voor het dreigende huisartsentekort in Twente. Hier ligt ook de basis van het proefproject ArtsOnline

Hoe werkt het online-consult met ArtsOnline?

‘ArtsOnline biedt een platform aan huisartsen om zorg op afstand te verlenen’, vertelt Carin Pipers. ‘Dit platform onderscheidt ons van andere initiatieven, doordat wij aandacht schenken aan het inzetten van waarnemers op afstand, zonder dat er een hele organisatie omheen nodig is. De huisarts bepaalt zelf wanneer hij ArtsOnline inzet. Hij of zij biedt een online spreekuur aan en waarnemers en andere huisartsen uit het hele land kunnen hierop reageren en het spreekuur desgewenst overnemen.’

‘Voor het consult start is er een digitale intake, die te vergelijken is met vragen van de assistente in de huisartsenpraktijk. Het is geen vervanging voor triage, maar mensen kunnen zich daardoor wel voorbereiden op het consult. Mensen krijgen altijd een huisarts te zien en tijdens het gesprek komt naar voren of de patiënt via het digitale spreekuur behandeld kan worden of dat een bezoek aan de praktijk nodig is. Patiënten kunnen vaak zelf goed inschatten of een fysieke afspraak nodig is. Zo nodig kunnen patiënten foto’s ter beoordeling sturen en kan een video opname van het gesprek worden gemaakt.’

‘In Twente betaalt men soms absurde bedragen om waarnemers te vinden, terwijl waarnemers in Amsterdam vechten om vrijgekomen uren’, vult Eric Veldboer aan. ‘Waarnemers zijn onvoldoende te verleiden om hier naartoe te komen. In Zeeland worden huisartsen gelokt met hotels, maar dat is naar onze mening geen duurzame oplossing. ArtsOnline is een veel krachtiger antwoord op de mismatch van de vraag naar en het aanbod van huisartsen in de randgebieden in Nederland.’

Hoeveel artsen binnen en buiten Twente hebben belangstelling voor ArtsOnline?

Carin Pipers: ‘De belangstelling voor het platform is groot. Er werken inmiddels meer dan twintig huisartsen met ArtsOnline. Die belangstelling ontstond voornamelijk doordat huisartsen zelf meedachten aan het concept en collega’s enthousiast maakten. Het is ontwikkeld voor de huisartsenzorg, dat maakt het krachtiger. Andere toepassingen zijn snel en handig opgezet, maar dragen niet bij aan het optimaliseren van de huisartsenzorg. Waarnemers en huisartsen buiten de regio haken makkelijker bij ArtsOnline aan.’

Toch bestaat er nog veel onbekendheid bij huisartsen over de inhoud van het platform, denkt Veldboer. ‘In Twente maken huisartsen wel gebruik van tools voor beeldbellen, maar dat is slechts een onderdeel binnen het totaal wat ArtsOnline biedt. Het is meer dan dat, omdat je van tevoren vragen doorloopt en een intake hebt. Waar wij nu wél naar kijken is of dit platform niet te laagdrempelig is en of er een meer uitgebreide vorm van triage ingebouwd moet worden. Eind juni of begin juli maken wij de balans op van het project. Tot nu toe zijn de resultaten positief en veelbelovend en wij hopen eind juni geleidelijk verder op te schalen. Ik verwacht dat binnen vijf jaar alle praktijken in Twente een dergelijk middel gebruiken.’

Wat lost het ArtsOnline precies op?

Eric Veldboer: ‘Er zijn drie belangrijke voordelen. Allereerst is er vanuit de patiënten behoefte aan dit middel. Zij willen ook op deze wijze contact met de praktijk en vinden het prettig om zelf hun spreekuur in te plannen. Ook biedt het een deeloplossing voor de huisartsentekorten in de regio. Het is lastig om waarnemers naar de regio toe te trekken, maar met dit platform kunnen ze op afstand helpen en krijgen de patiënten toch de huisartsenzorg die ze nodig hebben voor een deel van hun zorgvragen. Daarnaast kunnen zittende huisartsen ArtsOnline gebruiken om de patiëntenstroom beter te organiseren, waardoor de werkdruk vermindert.’

Huisarts Bé Prangers, deelnemer aan de proef, verwacht liefst dertig procent van zijn patiënten via het digitale spreekuur te kunnen behandelen. Hoeveel patiënten verwacht u dat huisartsen met ArtsOnline via het digitale spreekuur helpen?

Pipers en Veldboer hebben een soortgelijke verwachting. ’Wel hebben patiënten en huisartsen tijd nodig om aan het nieuwe middel te wennen. Dit gebeurt door ArtsOnline laagdrempelig in te zetten en de mensen de voordelen ervan te laten ervaren. De coronacrisis versnelt dit proces, doordat spreekuren nu regelmatig fysiek niet mogelijk zijn. De vraag naar het product is enorm toegenomen. Patiënten staan open voor de toepassing van deze technieken en ervaren nu dat het een goede vervanging is.’

Hoe past deze proef in de rol van de verzekeraar?

‘Wij hebben als zorgverzekeraar te maken met een zorgplicht’, reageert Eric Veldboer. ‘In ons geval verwachten 2,2 miljoen verzekerden huisartsenzorg en dat willen wij ook leveren. De huisartsenzorg staat onder druk. Je moet nieuwe wegen bewandelen om dat probleem op te lossen en aan je zorgplicht te voldoen. ArtsOnline biedt een belangrijke deeloplossing om die druk op de huisartsenzorg te verlichten. Het blijft de keuze van patiënten en huisartsen om hiermee te werken. De tool moet zichzelf gaan bewijzen, maar het vertrouwen is er.’

Meer weten over ArtsOnline en de regiovisie van Roset en Menzis?

Of over andere actuele ontwikkelingen rond digitalisering en regionalisering in de eerste lijn? Neem dan gratis deel aan de online Praktijkhoudersdag Digitalisering & Regionalisering op 7 november.   Lees hier meer en schrijf u in>>

Foto: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Erik van Dam - Foto VvAA
mic_external_onInterview

Erik van Dam (VvAA) over zzp’en en regeldruk na Rutte IV: ‘Unieke kans voor herbezinning’

28 sep om 13:00 uurtimer6 min

Welke beslissingen kan het demissionaire kabinet over de eerste lijn nog nemen, zoals over de…

Lees verder »

InterShift en Agilio: Intelligente software die praktijkmanagers bij al hun taken ondersteunt

26 sep om 12:00 uurtimer4 min

InterShift, bij huisartsen bekend als de aanbieder van roostersoftware voor…

Lees verder »
Hans de Vries voorzitter KNMT
flash_onNieuws

Bij Prinsjesdag 2023: 'Opnieuw geen extra geld om mondzorg toegankelijk te houden’

21 sep om 14:30 uurtimer3 min
In de rijksbegroting voor 2024, zoals die op Prinsjesdag is gepresenteerd, is opnieuw geen extra geld vrijgemaakt…
Lees verder »
person_outlineBlog

Regels als visie: een bedrijf waarin iedereen durft te investeren

21 sep om 11:30 uurtimer5 min
Wie mij kent, als persoon of misschien zelfs via deze columns, weet dat ik houd van ‘hoogvliegen’. Snel bewegen,…
Lees verder »

Prinsjesdagwebinar voor zorgondernemers: Wat verandert er in de belastingwetgeving voor praktijkhouders?

20 sep om 16:30 uurtimer4 min

Ralph Mulckhuijse, belastingadviseur bij Visser & Visser, verzorgt op 29 september een webinar naar…

Lees verder »
Sophie Brühl: ‘Huisartsen weten vaak niet wat de NZa doet en welke macht het ministerie van VWS wel of niet heeft. Die kenniskloof is lastig.' (Foto: Claudia Kamergorodski)
mic_external_onInterview

Sophie Brühl (Buurtdokters): ‘Hef de eerste en tweede lijn op’

13 sep om 12:09 uurtimer3 min
Welke beslissingen moet het kabinet bij Prinsjesdag nemen over de eerste lijn en mondzorg, bijvoorbeeld bij de Wet…
Lees verder »
Huisarts Toosje Valkenburg (Foto: Gezondheidscentra De Bilt)
mic_external_onInterview

Huisarts Toosje Valkenburg: ‘Pak de commerciële huisartsenketens aan’

12 sep om 12:00 uurtimer3 min
Welke beslissingen moet het kabinet bij Prinsjesdag nemen over de eerste lijn en mondzorg, bijvoorbeeld bij de Wet…
Lees verder »