Zorgverzekeraars: ‘Samenhang in zorg en welzijn krijgt gestalte in regio’

donderdag 11 februari 2021
Zorgverzekeraars willen hun samenwerking met onder andere zorgaanbieders en gemeenten snel kunnen intensiveren. Daarvoor zijn scherpere keuzes nodig over passende zorg, digitalisering en de samenwerking tussen zorg en welzijn. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het belangrijk dat partijen in de zorg landelijk en regionaal de ruimte krijgen om meer samenhang tussen zorg en welzijn te organiseren.

Dat schrijft ZN in zijn bijdrage aan de internetconsultatie over de discussienota Zorg voor de Toekomst van het ministerie van VWS. Voor de zorgverzekeraars is het centrale thema in de discussienota organisatie en regie. Het vormt het onderwerp van de discussies die momenteel in ons land worden gevoerd, door onder meer de coronacrisis.  

Schaalniveau is de regio

‘In die discussies herkennen wij het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan regie, duidelijkheid en aanspreekbaarheid en anderzijds de complexiteit van de zorg en het grote aantal partijen dat daarbij betrokken is’, schrijven de zorgverzekeraars. Ze vinden het niet nodig en zelfs contraproductief te proberen die duidelijkheid te creëren door een centrale rol voor de overheid. Ze zijn het eens met de stelling in de discussienota van VWS dat de regio het schaalniveau is waarop de samenhang van een groot deel van het zorgaanbod gestalte moet krijgen. Op dat schaalniveau moeten partijen de ruimte hebben om dat in te vullen. En zonder een landelijke blauwdruk of allerlei verantwoordingseisen. 

De overheid kan, en moet, de overgang naar een toekomstbestendige zorg mogelijk maken met scherpere keuzes. Volgens de zorgverzekeraars hoeft het huidige zorgstelsel daarvoor niet op de schop. Het gaat dan om keuzes voor het mogelijk maken van digitalisering van de zorg, scherpere contractering gericht op de juiste zorg op de juiste plek en domeinoverstijgende financiering. 

Zorgverzekeraars nemen verantwoordelijkheid  

Zorgverzekeraars nemen in nauwe samenwerking met de andere betrokken partijen de verantwoordelijkheid voor een samenhangend zorgaanbod in de regio. Concreet betekent het dat de twee grootste zorgverzekeraars per regio de touwtjes in handen krijgen. Zij worden verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur en adresseren knelpunten en uitdagingen. De overige verzekeraars stellen zich ‘congruent’ op, jargon voor: volgen de dominante verzekeraars.

Regiobeelden

Als basis voor deze acties worden de regiobeelden gebruikt die de zorgverzekeraars recent met diverse partijen in de zorg hebben opgesteld. Waar het gaat om de basisinfrastructuur en noodzakelijke regionale transities zouden de andere zorgverzekeraars hun zorginkoop gelijkgericht en congruent moeten invullen. Daarbij pleit ZN voor uniformering van regio-indeling binnen de zorgwetten.

Innovaties opschalen

De zorgverzekeraars willen succesvolle innovaties opschalen. ‘De zorgverzekeraars willen nieuwsgierigheid aan de dag leggen naar innovaties die zij over en weer realiseren zodat deze bij gebleken succes ook overgenomen worden. Bijvoorbeeld door ook in een andere regio die innovatie bij zorgaanbieders in te kopen’, zo schrijven ze. Om dit mogelijk te maken pleiten ze voor een landelijk hoofdlijnenakkoord, zeker als het om financiële uitgangspunten gaat.

Specifieke declaratie-informatie

Met het oog hierop wil ZN betere instrumenten, zoals een fundamentele verbetering van de risicoverevening. De ondercompensatie van chronisch zieken én de overcompensatie op gezonde verzekerden moet stoppen. Daarnaast willen de zorgverzekeraars ‘specifieke declaratie-informatie’, zodat ze voortaan uitsluitend zorg vergoeden die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Een uitgebreide informatieplicht en gegevensuitwisseling tussen de patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar hoort hier ook bij.

Preventie en Positieve Gezondheid

Daarnaast pleit ZN voor meer aandacht voor preventie en Positieve Gezondheid. Onder het motto ‘Nederland gezond’ zou de overheid een centrale visie op gezondheidsbevordering moeten ontwikkelen. Zo zou er gezien de samenhang tussen gezondheid,  wonen, arbeidsmarkt en schuldenproblematiek meer over de domeinen heen moeten worden samen gewerkt. Dit betekent ook nieuwe vormen van financiering. Nu zijn er slechts beperkte vergoedingsmogelijkheden voor interventies gericht op behoud van gezondheid. Bewezen effectieve preventie-interventies moet worden opgenomen in de basisverzekering, aldus ZN.

Links:

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Foto: Shutterstock

Meer artikelen met dit thema

'Tandartspraktijk van het Jaar' bij Dental Expo: Wiranto & Go of CBT Midden-Brabant?

8 sep om 12:30 uurtimer3 min
De Tandartspraktijk van het Jaar wordt bekend gemaakt tijdens de vakbeurs Dental Expo op 28 oktober in RAI…
Lees verder »
Eric Tak: 'Het teamconcept stimuleert samenwerken en taken delegeren, waardoor het werk veel leuker wordt.' (Foto: Stefan Ammerlaan)
mic_external_onInterview

Eric Tak (Tandheelkunst) blikt terug: ‘Die hele tandheelkunde moet anders: stel de patiënt centraal’

25 aug om 10:00 uurtimer5 min
Tandarts Eric Tak vertelt in MedischOndernemen dat hij door te experimenteren en regelmatig van de regels af te…
Lees verder »
Huisarts Martijn van Eijk
mic_external_onInterview

Huisarts Martijn van Eijk runt sinds corona zelf ‘de frontoffice’: ‘Meer tijd en rust om iets goed af te handelen’

18 aug om 09:30 uurtimer5 min
Martijn van Eijk, praktijkhouder in Utrecht-Overvecht, vertelt in een online video hoe al zijn assistentes tijdens…
Lees verder »

'Fysio-organisaties met een gevarieerd netwerk zijn innovatiever'

13 jul om 11:04 uurtimer5 min
Samenwerking tussen fysiotherapie-organisaties en andere zorgaanbieders wordt vaak genoemd als voorwaarde voor…
Lees verder »

Sander Grauwen (Weidezicht Mondzorg): ‘Samenwerken en innoveren zijn onze absolute speerpunten’

7 jul om 15:00 uurtimer4 min

Sander Grauwen is samen met collega Arjan Splinter praktijkhouder van Weidezicht Mondzorg, met twee praktijken…

Lees verder »

Dental Expo mikt op balans tussen klinische kant en ‘human factor’

7 jul om 14:30 uurtimer3 min
De tiende editie van Dental Expo vindt dit jaar plaats op 27, 28 en 29 oktober in de RAI Amsterdam. ‘Het is dé…
Lees verder »

Vakbeurs Dental Expo zet 'mens achter de functie' in de schijnwerpers

9 jun om 14:15 uurtimer4 min
Dental Expo, de vakbeurs voor de totale mondzorg in RAI Amsterdam, vindt dit jaar plaats op 27, 28 en 29 oktober.…
Lees verder »
 Stan Geurts www.dehulpdokter.nl
mic_external_onInterview

Stan Geurts over De Hulpdokter: ‘Minder second opinions, meer therapietrouw en een efficiëntere gang door de zorg’

2 jun om 11:30 uurtimer5 min
Arts Stan Geurts nam het initiatief tot De Hulpdokter, een online platform waarmee patiënten extra begeleiding…
Lees verder »