Zorgverzekeraars: ‘Samenhang in zorg en welzijn krijgt gestalte in regio’

donderdag 11 februari 2021
Zorgverzekeraars willen hun samenwerking met onder andere zorgaanbieders en gemeenten snel kunnen intensiveren. Daarvoor zijn scherpere keuzes nodig over passende zorg, digitalisering en de samenwerking tussen zorg en welzijn. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het belangrijk dat partijen in de zorg landelijk en regionaal de ruimte krijgen om meer samenhang tussen zorg en welzijn te organiseren.

Dat schrijft ZN in zijn bijdrage aan de internetconsultatie over de discussienota Zorg voor de Toekomst van het ministerie van VWS. Voor de zorgverzekeraars is het centrale thema in de discussienota organisatie en regie. Het vormt het onderwerp van de discussies die momenteel in ons land worden gevoerd, door onder meer de coronacrisis.  

Schaalniveau is de regio

‘In die discussies herkennen wij het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan regie, duidelijkheid en aanspreekbaarheid en anderzijds de complexiteit van de zorg en het grote aantal partijen dat daarbij betrokken is’, schrijven de zorgverzekeraars. Ze vinden het niet nodig en zelfs contraproductief te proberen die duidelijkheid te creëren door een centrale rol voor de overheid. Ze zijn het eens met de stelling in de discussienota van VWS dat de regio het schaalniveau is waarop de samenhang van een groot deel van het zorgaanbod gestalte moet krijgen. Op dat schaalniveau moeten partijen de ruimte hebben om dat in te vullen. En zonder een landelijke blauwdruk of allerlei verantwoordingseisen. 

De overheid kan, en moet, de overgang naar een toekomstbestendige zorg mogelijk maken met scherpere keuzes. Volgens de zorgverzekeraars hoeft het huidige zorgstelsel daarvoor niet op de schop. Het gaat dan om keuzes voor het mogelijk maken van digitalisering van de zorg, scherpere contractering gericht op de juiste zorg op de juiste plek en domeinoverstijgende financiering. 

Zorgverzekeraars nemen verantwoordelijkheid  

Zorgverzekeraars nemen in nauwe samenwerking met de andere betrokken partijen de verantwoordelijkheid voor een samenhangend zorgaanbod in de regio. Concreet betekent het dat de twee grootste zorgverzekeraars per regio de touwtjes in handen krijgen. Zij worden verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur en adresseren knelpunten en uitdagingen. De overige verzekeraars stellen zich ‘congruent’ op, jargon voor: volgen de dominante verzekeraars.

Regiobeelden

Als basis voor deze acties worden de regiobeelden gebruikt die de zorgverzekeraars recent met diverse partijen in de zorg hebben opgesteld. Waar het gaat om de basisinfrastructuur en noodzakelijke regionale transities zouden de andere zorgverzekeraars hun zorginkoop gelijkgericht en congruent moeten invullen. Daarbij pleit ZN voor uniformering van regio-indeling binnen de zorgwetten.

Innovaties opschalen

De zorgverzekeraars willen succesvolle innovaties opschalen. ‘De zorgverzekeraars willen nieuwsgierigheid aan de dag leggen naar innovaties die zij over en weer realiseren zodat deze bij gebleken succes ook overgenomen worden. Bijvoorbeeld door ook in een andere regio die innovatie bij zorgaanbieders in te kopen’, zo schrijven ze. Om dit mogelijk te maken pleiten ze voor een landelijk hoofdlijnenakkoord, zeker als het om financiële uitgangspunten gaat.

Specifieke declaratie-informatie

Met het oog hierop wil ZN betere instrumenten, zoals een fundamentele verbetering van de risicoverevening. De ondercompensatie van chronisch zieken én de overcompensatie op gezonde verzekerden moet stoppen. Daarnaast willen de zorgverzekeraars ‘specifieke declaratie-informatie’, zodat ze voortaan uitsluitend zorg vergoeden die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Een uitgebreide informatieplicht en gegevensuitwisseling tussen de patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar hoort hier ook bij.

Preventie en Positieve Gezondheid

Daarnaast pleit ZN voor meer aandacht voor preventie en Positieve Gezondheid. Onder het motto ‘Nederland gezond’ zou de overheid een centrale visie op gezondheidsbevordering moeten ontwikkelen. Zo zou er gezien de samenhang tussen gezondheid,  wonen, arbeidsmarkt en schuldenproblematiek meer over de domeinen heen moeten worden samen gewerkt. Dit betekent ook nieuwe vormen van financiering. Nu zijn er slechts beperkte vergoedingsmogelijkheden voor interventies gericht op behoud van gezondheid. Bewezen effectieve preventie-interventies moet worden opgenomen in de basisverzekering, aldus ZN.

Links:

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Foto: Shutterstock

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Demondnietvergeten.nl: alle informatie over mondzorg voor kwetsbare ouderen op één website

28 nov 2022 timer4 min
Ouderen en mantelzorgers zijn zich meestal bewust van het belang van dagelijkse mondverzorging en mondgezondheid.…
Lees verder »
person_outlineBlog

Bij innoveren hoort ook implementeren en heel veel leren

17 nov 2022 timer3 min
Komt dan nu eindelijk de digitale belofte los? Twintig jaar (!) geleden liet professor Van der Stelt zien dat…
Lees verder »
person_outlineBlog

Moeten ‘consultatiebureaus voor ouderen’ de preventieve rol van de huisarts overnemen?

7 nov 2022 timer5 min
Huisartsen opgelet! Als u hebt geïnvesteerd in goede praktijkondersteuning, in ouderenzorg en in toegankelijkheid…
Lees verder »
flash_onNieuws

Centrum Voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant uitgeroepen tot ‘Tandartspraktijk van het Jaar’

1 nov 2022 timer3 min
Het Centrum Voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant (CBT-MB) heeft de prijs voor beste tandartspraktijk van…
Lees verder »
Bart Wijnands (Fysiofiets)
mic_external_onInterview

'MOVE ON' bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Onderscheidend ondernemen in de fysiotherapie’

27 okt 2022 timer5 min
Ondernemende fysiotherapeuten kijken naar buiten: naar de wijk, naar de markt, naar de mogelijkheden om zichzelf…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november: ‘Aanbieder of verzekeraar gedreven fysiotherapie? Wat heeft meer succes?’

25 okt 2022 timer5 min
Door het Integraal Zorgakkoord verandert de gezondheidszorg ingrijpend. Hierdoor zal ook de fysiotherapiepraktijk…
Lees verder »
Huisarts Rob van Damme Positieve gezondheid in Gezondheidsplein Nijmegen Noord
mic_external_onInterview

Gezondheidsplein Nijmegen Noord: ‘Positieve gezondheid - niet als blauwdruk, maar met een open mind'

29 sep 2022 timer5 min
Gezondheidsplein De Boog, een nieuw multifunctioneel gezondheids- en sportcentrum in Nijmegen Noord, opende op 10…
Lees verder »
person_outlineBlog

Poeya Mohtadili: ‘De kunst is weerstand te zien als een vorm van kennis’

29 sep 2022 timer3 min
De afgelopen twee jaar hebben we onszelf allemaal min of meer verplicht opnieuw uitgevonden. Om in contact te…
Lees verder »