Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg

vrijdag 21 november 2014
timer 2 min
Als tandarts moet u zich aan een aantal wetten, besluiten en richtlijnen houden. Welke zijn dat?

1. Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet staat in het burgerlijk wetboek. De WGBO omschrijft de geneeskundige behandelovereenkomst. Belangrijk punten uit deze wet:
• Patientdossier
• Informatieplicht
• Toestemming van de patient
• Geheimhoudingsplicht
• Hulpverleningsplicht


2. Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

In deze wet wordt onder andere beschreven:
• Titelbescherming voor Tandarts
• Voorbehouden handelingen
• Verantwoorde zorg


3. Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Vanaf 2015 wordt deze wet vervangen door: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Kwaliteitsjaarverslag waarin u vermeldt hoe u verantwoorde zorg levert.


4. Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector

Elke praktijk moet een klachtenregeling hebben


5. Zorgverzekeringswet

Hierin is de financiering van de zorgverzekering geregeld.


En verder van belang voor uw praktijkvoering in de mondzorg:


6. WIP-richtlijn

Richtlijnen Infectiepreventie tandheelkunde
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt de WIP-richtlijnen als uitgangspunt om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg.


7. Arbowet

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel. U bent verplicht 1x per 5 jaar
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren.


8. Besluit Stralingsbescherming

In dit besluit staan eisen aan ruimtes met röntgenapparatuur.


9. Kernenergiewet (KEW)

De gezondheidschade door straling moet altijd afgewogen worden tegen het therapeutisch nut. U moet ook altijd zo weinig mogelijk straling gebruiken


10. Geneesmiddelenwet

Hierin staat beschreven dat u alleen werken met in Nederlandse geregistreerde geneesmiddelen.


11. Drinkwaterwet

Hier is onder andere in geregeld u hoe u om moet gaat met afvoer chemicaliën, vervuild water, legionellapreventie etc.

 

Alles over implementatie van regelgeving en richtlijnen op het congres Praktijkorganisatie Anno Nu.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg

Meer artikelen met dit thema

Prinsjesdagbijeenkomst: de fiscale gevolgen voor de zorg

14 sep om 09:45 uurtimer5 min
Dinsdag 20 september was het weer zo ver. Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de fiscale plannen voor 2023.…
Lees verder »
Sigrid Kaag, minister van Financiën (Foto: Shutterstock)
person_outlineBlog

Voorjaarsnota 2022: dynamiek voor de zorgondernemer

9 jun om 15:00 uurtimer4 min
Jaarlijks informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota over de…
Lees verder »

Juridische en fiscale actualiteiten in één uur: Fiscale prioriteiten en Wtza

16 mrt om 17:00 uurtimer2 min
In samenwerking met Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs organiseert MedischOndernemen op…
Lees verder »
Wolter Brands
flash_onNieuws

‘Verduurzamen van mondzorgpraktijk’ nieuw speerpunt van KNMT

10 mrt om 16:00 uurtimer4 min
KNMT-voorzitter Wolter Brands belicht in het ledenmagazine NT/Dentz de speerpunten van de vereniging voor 2022.…
Lees verder »
person_outlineBlog

Wtza: dit zijn de financiële veranderingen voor zorgaanbieders

23 feb om 10:30 uurtimer4 min
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een wetswijziging die een…
Lees verder »
E-health bij de tandarts
flash_onNieuws

Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over ‘Uh E-health!?’: ‘Breng regels en risico’s in kaart’

17 feb om 14:40 uurtimer5 min
‘Uh E-health!?’ heet de workshop van Shirin Slabbers tijdens het online congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5…
Lees verder »

Samenwerken vanuit de maatschap. Wat zijn de aandachtspunten?

3 feb om 13:41 uur
Zorgaanbieders willen meer en efficiënter met elkaar samenwerken. Veel praktijken worden groter en uitgebreid met…
Lees verder »

Fiscale aspecten van de samenwerking tussen praktijkmanager en praktijkhouder

23 dec 2021

Als een praktijkmanager voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscaal-juridische…

Lees verder »