Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg

vrijdag 21 november 2014
timer 2 min
Als tandarts moet u zich aan een aantal wetten, besluiten en richtlijnen houden. Welke zijn dat?

1. Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet staat in het burgerlijk wetboek. De WGBO omschrijft de geneeskundige behandelovereenkomst. Belangrijk punten uit deze wet:
• Patientdossier
• Informatieplicht
• Toestemming van de patient
• Geheimhoudingsplicht
• Hulpverleningsplicht


2. Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

In deze wet wordt onder andere beschreven:
• Titelbescherming voor Tandarts
• Voorbehouden handelingen
• Verantwoorde zorg


3. Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Vanaf 2015 wordt deze wet vervangen door: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Kwaliteitsjaarverslag waarin u vermeldt hoe u verantwoorde zorg levert.


4. Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector

Elke praktijk moet een klachtenregeling hebben


5. Zorgverzekeringswet

Hierin is de financiering van de zorgverzekering geregeld.


En verder van belang voor uw praktijkvoering in de mondzorg:


6. WIP-richtlijn

Richtlijnen Infectiepreventie tandheelkunde
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt de WIP-richtlijnen als uitgangspunt om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg.


7. Arbowet

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel. U bent verplicht 1x per 5 jaar
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren.


8. Besluit Stralingsbescherming

In dit besluit staan eisen aan ruimtes met röntgenapparatuur.


9. Kernenergiewet (KEW)

De gezondheidschade door straling moet altijd afgewogen worden tegen het therapeutisch nut. U moet ook altijd zo weinig mogelijk straling gebruiken


10. Geneesmiddelenwet

Hierin staat beschreven dat u alleen werken met in Nederlandse geregistreerde geneesmiddelen.


11. Drinkwaterwet

Hier is onder andere in geregeld u hoe u om moet gaat met afvoer chemicaliën, vervuild water, legionellapreventie etc.

 

Alles over implementatie van regelgeving en richtlijnen op het congres Praktijkorganisatie Anno Nu.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Grote wijziging in zzp-regime op komst?

9 mrt om 16:00 uurtimer3 min
Veel zzp-modelovereenkomsten, een gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) uit 2016,…
Lees verder »

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Nog nauwelijks bekend bij praktijkhouders

19 jan om 12:30 uurtimer5 min
Een jaar geleden trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Tijd om de balans op te maken. In…
Lees verder »

De impact van de Wet Toetreding Zorgaanbieders: Regel de Wtza op tijd

9 jan om 14:50 uurtimer4 min
Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie…
Lees verder »
flash_onNieuws

VvAA en accountants willen ‘structurele oplossing’ jaarverantwoording Wmg

15 nov 2022 timer3 min
Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording volgens de Wet…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Arie Kreule bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’

7 nov 2022 timer4 min
Arie Kreule is jurist ondernemingsrecht bij VvAA. Hij verzorgt de parallelsessie ‘Grip op de Wtza: een praktische…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Sule Karagan bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Arbeidsvoorwaarden moeten transparanter en voorspelbaarder’

3 nov 2022 timer5 min
De nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt veel nieuwe verplichtingen voor…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Joke Luitwieler bij Mondzorgpraktijk Anno Nu over klachten voorkomen: ‘Maak de behandeling zo makkelijk mogelijk en leg elke stap uit’

27 okt 2022 timer5 min
Hoe kunnen klachten tegen tandartsen worden voorkomen en welke impact heeft een officiële klacht op de praktijk?…
Lees verder »
Jean Paul van Bemmel (Foto: VvAA)
mic_external_onInterview

1-op-1 speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november: ‘Werkgeversadvies: variabele beloning, doe ik het goed?’

18 okt 2022 timer4 min
De afgelopen jaren was er veel discussie over de variabele beloning in de eerstelijns fysiotherapie. De Wet…
Lees verder »