menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 juli 2019

3 Tips voor (het voorkomen van) afwijzingen bij declaraties van huisartsen

De meeste afwijzingen van huisarts declaraties kunnen eenvoudig voorkomen worden. Inzetten op preventie van afwijzingen zorgt ervoor dat betaald wordt voor de werkzaamheden van de huisarts. Daarnaast voorkomt het onnodige administratie voor zowel de praktijk als de zorgverzekeraar, en is het belangrijk voor de privacy van de patiënt, betoogt Sietske Helder, directeur van Zorg op Orde.
3 Tips voor (het voorkomen van) afwijzingen bij declaraties van huisartsen

Sietske Helder, directeur van Zorg op Orde, geeft de volgende tips om afwijzingen bij declaraties te voorkomen: 


1. Controleer de ION ieder kwartaal

Van een praktijk die op orde is, mag verwacht worden dat 99% van de patiënten correct ingeschreven staat bij Stichting Inschrijving Op Naam (ION). Bij een normpraktijk zijn er per kwartaal dus ongeveer 20 patiënten die extra gecontroleerd moeten worden. Ingeschreven patiënten zonder ION aanmelding moeten ofwel (opnieuw) ION aangemeld worden, ofwel uitgeschreven worden. Plan hiervoor voldoende tijd en wacht niet tot de laatste dag voor de kwartaalwissel, want afwijzingen kunnen niet opnieuw gedeclareerd worden.

 

2. Geef de verzekeraars voldoende tijd om een nieuw contract in te regelen

Bij het afsluiten van een nieuw contract hebben de (verre) verzekeraars tenminste tien werkdagen nodig om het contract te regelen. Wordt er minder dan tien werkdagen voor een kwartaalwissel een nieuw tarief getekend, wacht dan met declareren of declareer alles behalve het tarief dat wijzigt. Is het onverhoopt toch misgelopen neem dan contact op met Zorg op Orde voor vrijblijvend advies.


3. Verstuur declaraties alleen naar (de juiste verzekeraar van) de patiënt

Bij iedere praktijk zijn er mutaties gedurende een kwartaal, bijvoorbeeld door nieuwe inschrijvingen, patiënten die 18 jaar oud worden, betalingsachterstanden of overlijden. Voordat de declaratie verstuurd wordt, is het daarom belangrijk om een extra controle te doen van de verzekeringsgegevens. Wanneer het Huisartsinformatiesysteem (HIS) op orde is, gaat de declaratie in een keer naar de juiste verzekeraar, en dit is prettig voor zowel patiënt, verzekeraar, als huisarts.

 

Meer informatie: Zorg op orde

Geschreven door Sietske Helder, directeur van Zorg op Orde
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie

Lees meer over:
Huisarts
Gerelateerde artikelen
Open modal