menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
3 juni 2020

Bram Hautvast (BDO Legal) over steun voor fysio's: ‘Continuïteitsbijdrage pakt slecht uit bij praktijken met weinig vet op de botten‘

Jurist Bram Hautvast is gemachtigde van de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie. Hij is arbeidsrechtspecialist en verantwoordelijk partner Publieke Sector bij BDO Legal. Hautvast adviseert fysiotherapeuten hoe ze hun praktijk langs de klippen van crisis kunnen ‘heen zeilen’. ‘Voor de steunmaatregelen geldt: Ga voor maatwerk, kijk naar de voorwaarden en houd rekening met je langetermijnstrategie.’
Bram Hautvast (BDO Legal) over steun voor fysio's: ‘Continuïteitsbijdrage pakt slecht uit bij praktijken met weinig vet op de botten‘

Guido van Woerkom (voorzitter KNGF) suggereerde in De Telegraaf dat de zorgverzekeraars de fysiotherapie willen saneren. ‘Het is begrijpelijk dat KNGF de continuïteitsbijdrage aangrijpt om de tarieven ter discussie te stellen’, vindt Bram Hautvast.

 

‘Het verdienmodel in de fysiotherapie is best krap en dat wordt nu opnieuw blootgelegd door de continuïteitsbijdrage van 86%. In de fysiopraktijken wordt op vrijdagmiddag tussen twee en vijf uur vaak het resultaat verdiend. Kijk je naar de vaste lasten en de omzet, dan houdt de praktijkhouder weinig over. Er is niet veel eigen vermogen in vergelijking met andere branches. De KNGF wijst nu naar het kostprijsonderzoek en zegt dan: De tarieven moeten omhoog.’

 

86% lijkt best een goede vergoeding. Hoe pakt dat uit?

‘86% lijkt mooi in verhouding tot rijksregelingen als de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Maar als je op vrijdagmiddag nog je resultaat moet verdienen, dan is het onvoldoende. Jonge fysiotherapiepraktijken met een beperkt eigen vermogen kunnen minder interen. Begin april bleek al uit de enquête van de WVF dat veel praktijken in liquiditeitsproblemen zouden komen. (zie: Werkgevers Fysiotherapie: 'Meer dan de helft van de praktijken vraagt ontslag aan, als steun in mei uitblijft' ). 86% is dan eigenlijk onvoldoende, dan draai je verlies.’

 

Wat betekenen de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage (CB)?

‘De voorwaarden van de CB zijn bindend. Je kunt geen nieuwe stappen zetten, zoals een andere bedrijfsstructuur inrichten of werknemers ontslaan. Maar ondernemers moeten ook de vrijheid houden om wel van mensen afscheid te nemen. De formule is geschreven voor 50.000 zorgaanbieders, en kan dus nooit voor alle groepen op maat zijn gemaakt. De formule van CB komt slecht uit voor zorgaanbieders die groeien dankzij overname van andere praktijken of die fors groeien omdat ze veel mensen aannemen. Er wordt namelijk gekeken naar de verzekerde normomzet in 2019, maar als je meer mensen in dienst hebt genomen, ziet de uitkomst van de CB er anders uit dan je hebt begroot. Je kunt dan een beroep doen op de geschillenregeling, maar dan ben je weer weken verder. Het hangt er dus van af hoeveel vet je op de botten hebt.’

 

Is 45% voor inhaalzorg wel reëel?

‘Bij de 45% bijdrage voor inhaalzorg verwachten de zorgverzekeraars dat met dat percentage de extra loonkosten moeten worden vergoed. Ik vraag me af of dat kan. Die lagere vergoeding betekent dat praktijkhouders met werknemers in overleg moeten over het loon. Voor overwerk moet je in de meeste gevallen 100% loon doorbetalen en dan is de vraag of je dat met 45% gaat redden. Dit stuit praktijkhouders maar ook werknemers tegen de borst. Bovendien heeft de praktijkhouder al fors ingeteerd en door die inhaalafspraken op te pakken, bestaat de kans dat ze alleen nog maar verder interen.’

 

Kan NOW soms voordeliger zijn?

‘Van cruciaal belang is dan dat elke zorgaanbieder kijkt welke regeling nu het beste voor hem of haar is. Kijk als praktijkhouder welke stappen je op lange termijn wilt zetten en of dat past bij de voorwaarden en middelen van de continuïteitsbijdrage. In maart hebben praktijken 50% omzet gedraaid, in april lag alles stil en in mei zijn praktijken deels weer opgestart. Als je kijkt naar de vergoeding van de inhaalomzet, kan het zijn dat je beter af bent als je alleen de NOW aanvraagt. Als ze alleen een beroep doen op de NOW, kunnen ze de inhaalomzet volledig claimen qua verzekering.’

 

‘Het hangt er vanaf hoe je praktijk eruit ziet, of je nog niet verzekerde omzet hebt en of je nog eigen bijdragen ontvangt. Daarvan zul je een eigen berekening moeten maken om te bekijken wat er gunstiger is, maar ook hoe dat zich verhoudt tot de voorwaarden waaraan je je wilt verbinden. Dat moet je gewoon met je accountant en jurist bespreken.’

 

Wat komt er kijken bij de keuze tussen NOW en continuïteitsbijdrage?

‘Die keuze is heel lastig. Er gelden strikte voorwaarden. Bij de CB is altijd gezegd dat de zorgaanbieder geen beroep doet op de rijksregelingen, met uitzondering van het deel omzetdaling dat resteert na aftrek van de vergoeding die de aanbieder ontvangt van de continuïteitsbijdrage. Voor omzetderving wat betreft de verzekerde omzet – basis- en aanvullende verzekering – kun je een beroep doen op de CB. Als je ook omzet hebt uit fitness, dus niet verzekerde omzet, kun je voor dat deel NOW aanvragen.’

 

‘Deze hoofdvoorwaarde is eind maart geponeerd door Zorgverzekeraars Nederland, terwijl een grote groep al een beroep had gedaan op de werktijdverkorting. Toen de voorwaarden van de CB bekend werden, heeft niet iedereen dat gezien en velen hebben toch de NOW aangevraagd. Ik kreeg hier tientallen telefoontjes over. Men wist op dat moment niet wat de CB zou worden en kon dus ook geen aanvraag doen voor het deel dat resteerde na de toekenning daarvan. Wat je aan CB ontvangt moet je optellen bij je omzet als je de NOW aanvraagt.’

 

‘Een praktijk die volledig op verzekerde zorg werkt, kan geen beroep doen op de NOW. Mensen kregen ook slapeloze nachten van de tijdsdruk die er op de regelingen zat. Vorige week maandag gaf ZN antwoord op de vraag die al lang werd gesteld: hoofdregel blijft dat je geen aanspraak doet op rijksregeling, behalve voor het deel dat niet onder verzekeringswet valt, en dat resteert na ontvangst van de CB. Mocht je onverhoopt die aanvraag voor NOW toch hebben gedaan, dan wordt dat later door de overheid verrekend. Dat betekent mogelijk dat je straks een fors bedrag moet terugbetalen. Bovendien: als ZN het vermoeden heeft dat er misbruik is gemaakt, kunnen ze de CB terugvorderen.’

 

Wat betekent het voor fysiopraktijken?

‘Een groot deel is geholpen met de regelingen. Alleen is het verdienmodel van veel praktijken krap te noemen. De KNGF heeft aangekaart dat de marges te dun zijn, er bij veel praktijken te weinig vet op de botten zit. Voor een deel van de praktijken is de CB niet voldoende. Ga voor maatwerk, reken door welke regeling het gunstigst is en kijk welke voorwaarden er aan zijn verbonden. Kijk ook naar hoe je op lange termijn wilt ondernemen en hoe afhankelijk je wilt zijn van de zorgverzekeraars.’

 

Wilt u ook op de hoogte blijven van Medisch Ondernemen? Schrijf u hier in voor onze   nieuwsbrieven Eerstelijn en Mondzorg.   

Foto: Bram Hautvast
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal