Zorgsector: Eerste lijn moet meer worden ingezet bij preventie

dinsdag 23 maart 2021
timer 4 min
De zorgsector mist in de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' de rol van de eerste lijn bij de inzet op (positieve) gezondheid. Gepleit wordt voor meer tijd voor het gesprek met de patiënt, om te gaan wat de oorzaak is van gezondheidsproblemen, omdat dit veel doorverwijzingen naar de tweede lijn voorkomt. Een goede aansluiting van het medisch domein op het sociaal domein is belangrijk, waarbij het wijkmanagement een rol kan spelen.

Dat staat in het verslag van de consultatie van de discussienota Zorg voor de ToekomstIn deze discussienota beantwoordt het kabinet de kernvraag hoe de houdbaarheid van de Nederlandse zorg kan worden gewaarborgd, met het oog op de uitdagingen die er zijn. Er is een herijking nodig op drie gebieden: preventie en gezondheid, regie en organisatie van de zorg en vernieuwing en werkplezier in de gezondheidszorg.

Reacties van 350 zorgpartijen

Deze nota is eind december vorig jaar voor consultatie voorgelegd aan de zorgsector. Ruim 350 zorgpartijen hebben daarop gereageerd. De reacties zijn openbaar toegankelijk gemaakt via www.internetconsultatie.nl/zorgvoordetoekomst.

Geen nieuw zorgstelsel

In het verslag valt te lezen dat de zorgsector geen nieuw zorgstelsel wil. ‘Een aantal partijen wijst erop dat een stelselwijziging veel tijd en inzet zou kosten, waarin er niet gewerkt kan worden aan de benodigde verbeteringen in de zorg. Bovendien laten internationale vergelijkingen zien dat andere stelsels weer andere knelpunten en nadelen met zich mee zullen brengen.’

Duurzaamheid en vergroening: we lopen achterop

Een groot aantal reacties benadrukt het belang van verduurzaming en vergroening van de gezondheidszorg en het feit dat we daar nog op achterlopen. Zij wijzen erop dat investeringen om te verduurzamen (uiteindelijk) ook uit de bekostiging van de zorg moet komen, tenzij er andere financieringsfaciliteiten komen om dit voor elkaar te krijgen.

Leefstijlgeneeskunde in opleidingen

In diverse andere reacties wordt gevraagd om meer aandacht van zorgaanbieders voor preventie. Ook leefstijlgeneeskunde in opleidingen van zorgpersoneel wordt genoemd. Door meerdere partijen wordt gevraagd om meer in te zetten op de jeugd en de eerste duizend dagen. Wat hebben zij nodig vanuit de blik van positieve gezondheid? Het investeren in een gezonde jeugd levert het meeste op.

Met regiobeelden regionale samenwerking versterken

Uit de consultatie blijkt dat er steun is om voort te bouwen op het staande beleid om aan de hand van regiobeelden de samenwerking tussen zorgpartijen in de regio te versterken. De meeste partijen onderschrijven daarbij het belang van de regionale invalshoek, omdat de vraagstukken per regio sterk kunnen verschillen en omdat een deel van deze vraagstukken door coalities van regionale zorgpartijen kan worden opgelost.

Kom met een duidelijke regio-indeling

De rijksoverheid moet dit ondersteunen, vinden de zorgpartijen. Bijvoorbeeld door samenwerking niet te dwarsbomen met wet- en regelgeving en door juridische en financiële ruimte voor experimenten te vergroten. De overheid moet meer de regie nemen en bijvoorbeeld met een eenduidige regio-indeling komen.

Bekostiging van waarde van zorg en gezondheid

Een groot deel van de partijen onderschrijft het belang om een omslag te maken van bekostiging op basis van verrichtingen naar bekostiging van de waarde van zorg en gezondheid. De meeste partijen geven aan te willen streven naar bekostiging op basis van het samen werken aan gezondheid en ook preventie. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) dat het aan een volgend kabinet is om keuzen te maken.

Foto: Shutterstock

Links:

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Innovatie Platform Fysiotherapie: Innoveren als voorwaarde voor fysio-organisaties

23 jun om 15:27 uurtimer4 min
Het Innovatie Platform Fysiotherapie is sinds begin dit jaar live. Communities werken hier aan innovatie, waarbij…
Lees verder »

Intelly. Hét alternatief voor factoring

20 apr om 16:48 uurtimer3 min
Als mondzorgspecialist wilt u bezig zijn met uw passie. Helaas komt er ook een hoop administratie bij kijken om uw…
Lees verder »

Raad van Advies MedischOndernemen: De eerste lijn is in 2030 radicaal anders

30 mrt om 10:21 uurtimer5 min
Welke ontwikkelingen spelen er in de eerste lijn? Welke kansen en bedreigingen? De vernieuwde Raad van Advies van…
Lees verder »

Nieuwe wet moet financiering van preventie makkelijker maken

4 mrt om 13:08 uurtimer3 min
Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorgdomeinen te stimuleren (Wet…
Lees verder »

Termijn voor definitieve aanvraag NOW 1.0 is verlengd

24 feb om 11:29 uurtimer2 min
De uiterste datum voor het indienen van een definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 is verlengd…
Lees verder »

Louis Overgoor (Bettery Institute): ‘Fysiotherapeut kan iemand met schulden stimuleren om in beweging te komen’

23 feb om 16:34 uurtimer8 min
Louis Overgoor, samen met Marijn Aalders oprichter van het Bettery Institute, houdt zich al lang bezig met…
Lees verder »

Han van de Steeg (Medi-Mere): ‘Er vindt een revolutie plaats in de huisartsenzorg’

23 feb om 16:00 uurtimer8 min
Han van de Steeg is huisarts en directeur van huisartsenpraktijk Medi-Mere met vijf locaties in Almere. Er schuilt…
Lees verder »

Rotterdam gaat ingrijpen in huisartsenmarkt

22 feb om 12:01 uur
Huisartsen in Rotterdam zijn naarstig op zoek naar ruimte om hun praktijk uit te breiden. Maar dat lukt hen niet.…
Lees verder »