menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 september 2019

KNMT opnieuw kritisch: 'VGZ gaat op de stoel van de tandarts zitten’

‘Werkelijk alle partijen in het veld hebben problemen met het centrale inkoopbeleid van zorgverzekeraar VGZ wat betreft de implantaten’, signaleert beroepsorganisatie KNMT. VGZ zet dit beleid in 2020 voort. De KNMT stelt dat zorgverzekeraar mogelijk de kwaliteit van de zorgverlening in gevaar brengt.
KNMT opnieuw kritisch: 'VGZ gaat op de stoel van de tandarts zitten’

De KNMT is op haar site kritisch over de voorgenomen centrale inkoop van implantaten door VGZ. Daarnaast heeft de organisatie kritiek op de overeenkomst voor tandprothetische zorg, waarin onder meer een vergoeding van 90% van de honoreringscomponent wordt geregeld. 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) oordeelde naar aanleiding van een bezwaarschrift van de KNMT juist dat VGZ veel speelruimte heeft op het gebied van inkoop (zie: ‘Teleurstellende reactie NZa op inkoopbeleid implantaten VGZ’ ). Toch deed VGZ op dringend verzoek van de sector ook enkele aanpassingen, onder andere in de vergoeding van implantaten. Het principiële punt dat VGZ op de stoel gaat zitten van de tandarts en daarmee mogelijk de kwaliteit van de zorgverlening in gevaar brengt, blijft een aandachtspunt, aldus de KNMT.

 

Tandprothetische zorg

Vanaf 2020 komt VGZ met een overeenkomst voor de tandprothetische zorg, die zowel voor tandartsen als tandprothetici geldt. In deze overeenkomst wordt onder andere bepaald dat 90% van het maximumtarief voor de honoreringscomponent wordt vergoed. De zorgverzekeraar benadrukt daarbij dat het aanbod niet onderhandelbaar is.

 

Maximumtarieven

Ook verwacht KNMT dat VGZ de materiaal- en techniekkosten maximeert. Bovendien zijn er diverse garantiebepalingen en andere eisen, waaraan de gecontracteerde tandarts moet voldoen en mag deze tandarts geen aanvullende rekening sturen naar zijn patiënt. De niet-gecontracteerde tandarts mag de maximumtarieven van de NZa in rekening brengen.

 

Als VGZ voldoet aan de zorgplicht voor haar verzekerden –  en er voldoende overeenkomsten zijn getekend door tandprothetici of tandartsen – dan zullen de behandelkosten van niet-gecontracteerde tandartsen slechts gedeeltelijk worden vergoed aan de patiënt en zal deze dus zelf het verschil moeten bijbetalen.

 

VGZ weigert gesprek

De KNMT verzocht VGZ om ook de bijlagen voor de materiaal- en techniekkosten bij de overeenkomsten te mogen ontvangen. De zorgverzekeraar weigert dat,  omdat ze stelt dat deze vergoedingen niet besproken hoeven te worden met beroepsorganisatie.

 

Lees ook:  NZa waarschuwt VGZ om zorginkoop mondzorg (29 juli 2019);  Stevige botsing ANT versus VGZ over vergoedingen implantaten (20 mei 2019); ANT en KNMT botsen met NZa over vergoedingen implantaten door VGZ (6 mei 2019);  KNMT, Teleurstellende reactie NZa op inkoopbeleid implantaten VGZ  (26 april 2019)

Foto door Peter Kasprzyk / Unsplash
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur

Lees meer over:
VGZ KNMT Inkoop ANT Zorgverzekeraar
Gerelateerde artikelen
Open modal