menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
2 oktober 2019

Minister is ‘blij’ dat verzekeraars ouders mogen wijzen op tandartsvergoeding

Minister Bruins van Medisch Zorg is verheugd dat de Autoriteit Persoonsgegevens er geen bezwaar in ziet dat verzekeraars ouders informeren over het tandartsbezoek van hun kinderen. Bruins laat dat weten na vragen van kamerlid Henk van Gerven. De minister meende eerder, net als de zorgverzekeraars, dat dit niet mogelijk zou zijn vanwege privacywetgeving.
Minister is ‘blij’ dat verzekeraars ouders mogen wijzen op tandartsvergoeding

Tandartsorganisatie ANT stuurde minister Bruins begin september een brandbrief, waarin ze stelde dat de meerderheid van de zorgverzekeraars weigert om ouders te wijzen op de vergoeding van mondzorg voor kinderen in de basisverzekering. De ANT riep de minister op om in actie te komen. Eind september liet de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat zorgverzekeraars binnen hun contracten helderheid mogen geven aan verzekerden over hun rechten en mogelijkheden, zo meldt de ANT.

 

Bruins eerder geen voorstander bellen patiënten

Bruins gaf eerder aan geen voorstander te zijn van het bellen van patiënten, om ze te wijzen op het afnemen van zorg waar ze recht op hebben. Op vragen van kamerlid Van Gerven antwoordt de minister nu blij te zijn dat zorgverzekeraars ouders gericht mogen aanschrijven. Op de vraag of financiële overwegingen een rol speelden bij zijn vorige reactie, antwoordt de minister dat dit absoluut niet het geval was: ‘Integendeel: als kinderen tijdig naar de mondhygiënist of tandarts gaan, worden de hogere behandelkosten in de toekomst voorkomen en gezondheidswinst behaald.’

 

‘Alle mogelijkheden bij langs’

Op de vraag hoe kinderen gestimuleerd moeten worden om naar de tandarts te gaan, antwoordt minister Bruins dat hij in gesprek gaat met verzekeraars over de activiteiten die zij ondernemen om te stimuleren dat alle kinderen naar de tandarts of mondhygiënist gaan. ‘Ik ben niet van plan één specifieke maatregel te stimuleren voordat helder is welke mogelijkheden er zijn en welke maatregelen het meest kansrijk worden geacht.’

 

‘Tandzorg volwassen niet in basispakket’

Ten slotte benadrukt de minister dat tandzorg voor volwassenen in het basispakket opnemen geen optie is. De maatregel leidt tot een verhoging van de kosten van 150 euro per verzekerde per jaar. Om kinderen naar de tandarts of mondhygiënist te krijgen zijn volgens hem verschillende, specifiekere en effectievere maatregelen nodig, waarover partijen nu in overleg zijn.

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal