menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
16 september 2020

Nederlandse Zorgautoriteit legt VGZ boete op voor niet transparant inkoopproces

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraar VGZ een boete op omdat ze zich omdat ze wijzigingen in het inkoopbeleid en in de procedure van zorginkoop niet volgens de regels bekend heeft gemaakt. Dat is in strijd met de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw. In 2019 kreeg VGZ hiervoor al een waarschuwing van de NZa, onder meer na melding van beroepsorganisatie KNMT.
Nederlandse Zorgautoriteit legt VGZ boete op voor niet transparant inkoopproces
De KNMT maakte in 2019 melding van een mogelijke overtreding van de regels rondom de zorginkoop door VGZ. In het inkoopbeleidsplan 2020 gaf VGZ aan dat uiterlijk 1 juli 2019 de overeenkomsten zouden worden gepubliceerd. De KNMT had echter al op 24 mei gevraagd om de conceptovereenkomsten te mogen ontvangen, zodat ze daar als beroepsorganisatie tijdig op kon reageren. Pas op 11 juli ontving de organisatie de conceptovereenkomsten en pas enkele weken later werden ze gepubliceerd op de website van VGZ, zonder dat de zorgverzekeraar aangaf waarom ze deze later publiceerde. 
 

Transparantie

Volgens de regels uit de Regeling Transparantie Zorginkoopproces ZvW mag dit niet.
Het is belangrijk dat een zorgverzekeraar wijzigingen tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekend maakt als waarop de oorspronkelijke informatie bekend is gemaakt. Iedere geïnteresseerde zorgaanbieder kan daardoor volledig op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in het zorginkoopproces. Op die manier blijft het zorginkoopproces transparant en kan de zorgaanbieder duidelijk aangeven wat hij te bieden heeft. Daarnaast draagt het bij aan het zorgvuldig invullen van de zorgplicht door de zorgverzekeraar.
 

Ook andere overtredingen

Naast het te laat publiceren van de overeenkomsten, constateerde de NZa ook overtredingen van VGZ rond de zorginkoop van de hulpmiddelen orthesen en beenprothesen en van farmaceutische zorg. Nu VGZ voor het tweede opeenvolgende jaar zich niet aan de regels houdt, volgt na een waarschuwing een boete van de NZa.
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur

Lees meer over:
Mondzorg Zorgverzekeraar KNMT NZa
Gerelateerde artikelen