menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
24 oktober 2019

Zilveren Kruis investeert in basisteam huisartsen en regionale ontwikkelingen

Zilveren Kruis maakte onlangs bekend hoe ze met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en belangenvereniging InEen het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg heeft uitgewerkt. Daarbij gaat het om investeringen in zowel individuele praktijken als regionale ontwikkelingen over 2020 en 2021.
Zilveren Kruis investeert in basisteam huisartsen en regionale ontwikkelingen

De zorgverzekeraar wil investeren in initiatieven die de thema’s uit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg concreet maken ('LHV, InEen en Zilveren Kruis maken afspraken'). De groeiruimte van 1,5 procent in 2020 is grotendeels beschikbaar voor de versterking van het basisteam van de huisarts. Voor 2021 is 2 procent groeiruimte beschikbaar en daarover praten LHV, InEen en Zilveren Kruis begin volgend jaar verder.


Enerzijds betreft het investeringen in individuele huisartsenpraktijken en anderzijds investeringen in regionale ontwikkelingen. Het gaat om thema’s als ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘zorg in de avond-, nacht- en weekenduren’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’, ‘arbeidsmarkt problematiek’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’.

 

LHV: ‘Meer maatwerk voor praktijken’

Een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) legt uit dat de principe-afspraken het kader vormen waaruit huisartsen bij de contractering kunnen kiezen. ‘Idealiter is het een soort cafetariamodel, met modules bij het basiscontract, die je aan- en uit kunt vinken. Bij een thema als ‘Meer tijd voor de patiënt’ is nu afgesproken dat de huisarts voor 3,5 uur ondersteuning kan inschakelen van een praktijkondersteuner huisarts (POHS). Met dat aantal uren kan de huisarts meer tijd voor de patiënt realiseren op een manier die past bij zijn praktijk. Als LHV willen we dat praktijken meer maatwerk krijgen, afgestemd op je praktijk.’

 

De LHV vindt dat ze samen met InEen en Zilveren Kruis goede stappen heeft  gezet voor de invulling van het Hoofdlijnenakkoord. ‘We hopen dat andere zorgverzekeraars ook actief nadenken over hoe ze invulling kunnen geven aan meer tijd voor de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm een speciale module, of meer uren voor ondersteuning of specifieke projecten als in Afferden (rond positieve gezondheid -red).’

 

InEen: ‘Gesprek kan over inhoud gaan

‘We zijn blij met de toezeggingen‘, zegt Judith van Duren, programmamanager bij InEen, belangenvereniging voor de eerste lijn. ‘Zilveren Kruis gaat de toezeggingen over indexering en het versterken van de eerste lijn vertalen in de contracten voor 2020 met huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra. De afgelopen jaren was er veel onrust rondom de contractering, over met name de afspraken over indexering van de NZa. Daarnaast heeft Zilveren Kruis toegezegd alle tarieven voor zorggroepen en gezondheidscentra te indexeren conform de NZa-systematiek. Dat geeft rust in het veld.’

 

Voor 2020 en 2021 is er voor zorggroepen en gezondheidscentra ook meer geld beschikbaar voor regionale afspraken, namelijk 1,5 en 2 procent groeiruimte. Judith van Duren: ‘Met deze groeiruimte kan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek worden bevorderd, afgestemd op wat nodig is in de regio. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van de zorg voor ouderen, scholing over positieve gezondheid, verbetering van de samenwerking in de wijk, met ziekenhuizen en met de GGZ.’

 

‘Die gelden zijn dus gereserveerd en dat maakt het voor huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra makkelijker om tot goede contractafspraken te komen met Zilveren Kruis, zo verwachten we. Het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder kan nu vooral gaan over de inhoud.’ 

Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen