menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 oktober 2020

Advies NZa aan mondzorg: ‘Informeer patiënten vooraf over tijdelijke coronatoeslag’

De NZa gaf eind juli gehoor aan de oproep van de Mondzorgalliantie om te voorzien in een tijdelijke toeslag voor de meerkosten die de corona-uitbraak met zich meebrengt. Vanaf 1 augustus mogen mondzorgaanbieders deze toeslag van € 4,26 per patiënt declareren. Patiënten lijken daarvan echter onvoldoende op de hoogte. De NZa roept de aanbieders op om hun patiënten duidelijk te informeren over de toeslag.
Advies NZa aan mondzorg: ‘Informeer patiënten vooraf over tijdelijke coronatoeslag’
De NZa meldt op haar website een verhoogd aantal meldingen en vragen te krijgen van patiënten die vooraf niet zijn geïnformeerd door hun mondzorgaanbieder over decoronatoeslag. Deze toeslag leidt bij patiënten kennelijk tot verwarring. De NZa doet een heldere aanbeveling: ‘Het is nadrukkelijk de bedoeling dat patiënten vooraf weten waar zij aan toe zijn en geïnformeerd worden over deze toeslag, bijvoorbeeld in de afspraakbevestiging.’

 

Brief

De NZa stuurt mondzorgaanbieders over wie een melding binnenkomt een brief, met het verzoek hun patiënten duidelijk te informeren over de toeslag. Mondzorgaanbieders zijn overigens niet verplicht de toeslag in rekening te brengen, meldt de zorgautoriteit. Ze heeft de brancheorganisaties verzocht de afspraken rond de coronatoeslag bij hun leden onder de aandacht te brengen.
 

Advies ANT

De ANT stimuleert haar leden patiënten goed voor te lichten op dit punt. Dit te meer omdat patiënten met een aanvullende verzekering deze toeslag in sommige gevallen vergoed krijgen; patiënten zonder tandartsverzekering betalen de toeslag echter zelf. De ANT adviseert daarom: 'Licht de toeslag mondeling toe, of voeg aan de afspraakbevestiging een standaardtekst toe, getiteld: Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2.' Deze tekst is te vinden op de websites van de ANT en KNMT.
 

Belang van informatie

Ook de KNMT heeft haar leden via een nieuwsbericht op de website en nieuwsbrieven geattendeerd op het belang van informatie aan patiënten op dit punt. De KNMT bood ook een standaardvermelding aan voor op het wachtkamerscherm. Het bericht aan patiënten zelf, al vanaf eind juli te vinden op allesoverhetgebit, is vanwege de oproep van de NZa nog eens geüpdatet.
 
NVM-mondhygiënisten hebben het bericht ook onder hun leden verspreid. De organisatie vindt het vanzelfsprekend dat áls je de keus maakt de toeslag te berekenen, je patiënten daar vooraf helderheid over biedt.
 
Links: Dentral Tribune: 'Informeer patiënten vooraf over coronatoeslag', 14 oktober 2020, MedischOndernemen: 'NZa: 'Knelpunten regeling toeslag Covid aangepast' , 20 augustus 2020, MedischOndernemen: 'Zorgverleners mondzorg mogen meerkosten uitbraak corona declareren' , 3 augustus 2020, 
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen