menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
13 juli 2020

Zorginstituut adviseert ruime vergoeding paramedische zorg voor covid 19-patiënten

Zorginstituut Nederland adviseert de inzet van paramedische zorg in de eerste lijn te verruimen en vanuit de basisverzekering te vergoeden voor mensen die zwaar getroffen zijn door covid-19. Deze vergoeding is tijdelijk, aan voorwaarden gebonden en betreft mono- en multidisciplinaire paramedische zorg. Het KNGF is blij met het advies, maar betwijfelt of het voorgestelde aantal sessies in een half jaar voor iedereen voldoende is.
Zorginstituut adviseert ruime vergoeding paramedische zorg voor covid 19-patiënten Foto: Shutterstock

De zorgvergoeding uit de basisverzekering is nu beperkt, terwijl de gevolgen van de ziekte voor patiënten en de maatschappij groot zijn, schrijft het Zorginstituut in een spoedadvies aan Tamara van Ark (Medische Zorg). Het instituut en het ministerie van VWS streven ernaar om de uitbreiding van de vergoeding voor deze eerstelijns paramedische herstelzorg op zeer korte termijn in werking te laten treden.

 

Ernstige klachten

De uitbreiding van de vergoeding geldt voor patiënten met ernstige klachten en beperkingen als gevolg van covid-19. Dit zijn mensen die op de intensive care, op corona-afdelingen in het ziekenhuis of thuis ernstig ziek zijn geweest. Een aantal van hen houdt last van ernstige lichamelijke en cognitieve klachten, zoals  kortademigheid, conditieverlies, verzwakte spieren en problemen met het geheugen. De patiënten hebben moeite met dagelijkse activiteiten en hun herstel verloopt moeizaam. Bij de herstelzorg speelt paramedische zorg een belangrijke rol. De zorg kan bestaan uit mono- of multidisciplinaire inzet van een fysio- of oefentherapeut, diëtist, ergotherapeut of logopedist. De huisarts houdt hierbij een regierol.

 

Uitzonderlijk advies

Covid-19-patiënten kunnen bij hun herstel gebruik maken van onder meer huisartsenzorg, wijkverpleging, logopedie en geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. De vergoeding voor de paramedische herstelzorg door een fysio- of oefentherapeut, diëtist of ergotherapeut is op dit moment beperkt. Hoewel er nog weinig kennis over de nieuwe ziekte bestaat en ook nog geen wetenschappelijk bewijs dat paramedische zorg werkt in de herstelfase, adviseert het Zorginstituut de vergoeding hiervoor tijdelijk en onder voorwaarden uit te breiden.

 

‘Solidariteit’ is hierbij de belangrijkste overweging. De uitzonderlijke pandemie heeft veel patiënten getroffen, die zonder herstelzorg grote problemen ondervinden om hun dagelijkse activiteiten en werkzaamheden weer op te pakken. Dit is niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk probleem, aldus het Zorginstituut.

 

Regierol huisarts

Vooraf aangeven welke herstelzorg, in welke omvang, voor welke patiënten het best is, is lastig. Tussen de covid-19-patiëntengroepen bestaan grote verschillen in het verloop en herstel van de ziekte en er is nog geen bewijs of paramedische zorg voor iedere patiënt effectief is. De medisch specialist of huisarts bepaalt bij het begin van de behandeling welke en hoeveel paramedische zorg iemand nodig heeft. Daarna evalueert de huisarts regelmatig de ingezette zorg op basis van rapportages van de behandelende paramedici.  

 

Tijdelijke vergoeding

De vergoeding voor de paramedische herstelzorg na ernstige covid-19-infectie geldt voor maximaal 6 maanden vanaf de indicatiestelling en verwijzing door medisch specialist of huisarts. De verwachting is dat de behoefte aan zorg tussen patiënten kan variëren van enkele ondersteunende behandelsessies tot een behandelprogramma van enkele maanden. Gebruik van e-healthapplicaties en video-instructies wordt aanbevolen.

 

De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor maximaal 50 behandelsessies door een fysio- of oefentherapeut, 8 behandeluren voor ergotherapie en 7 behandeluren voor diëtetiek binnen maximaal 6 maanden. Halverwege, dus na ongeveer 3 maanden, beoordeelt de huisarts op basis van rapportages van de paramedici of de zorg voortgezet moet worden. Na 6 maanden kan bij uitzondering en op indicatie van een medisch specialist een 2e behandelperiode van maximaal 6 maanden ingaan.

 

Kosten dit jaar 27,7 miljoen euro

Het Zorginstituut schat de totale kosten op 27,7 miljoen euro voor de eerste 12 maanden vanaf het begin van de uitbraak van covid-19 in Nederland. Dit bedrag is berekend op basis van naar schatting ongeveer 16.000 patiënten die ernstige covid-19 hebben doorgemaakt en daarna in aanmerking komen voor eerstelijns paramedische herstelzorg. 

Hans Redeker van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) reageert in de Volkskrant verheugd. 'De afgelopen jaren zijn fysiotherapie bij etalagebenen, copd en artrose al aan het basispakket toegevoegd. Dit is weer een stap in de goede richting.'

 

Links:  Zorginstituut adviseert tijdelijk ruimere vergoeding paramedische herstelzorg voor patiënten met ernstige COVID-19de Volkskrant, Advies aan minister: vergoed fysiotherapie aan ex-covid-patiënten volledig, MedischOndernemen, KNGF presenteert standpunt voor fysiobehandeling ex-coronapatiënten MedischOndernemen,  Bas Wolbert (Fysio in Uden): ‘Bij ex-coronapatiënten is bereidheid tot zorg op afstand nagenoeg 100%’

 

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen