menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Vakbonden stellen ultimatum aan NVZ
news
20 februari 2015
Nieuws
FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ hebben namens hun leden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op donderdag 19 januari een ultimatum gesteld. ...
Steeds meer huisartsen tekenen contract VGZ toch wel
news
19 februari 2015
Nieuws
Het aantal huisartsen dat hun inkoopcontract weigert te ondertekenen, neemt steeds meer af. Dat meldt Zorgvisie. De afgelopen week kwamen er bij VGZ weer dertig getekende contracten bij. Er liggen daar nu nog 117 niet getekende contracten. ...
Laagopgeleiden minder vaak naar specialist en tandarts
news
18 februari 2015
Nieuws
Wie geen diploma hoger onderwijs heeft, gaat niet meteen naar de kinderarts, gynaecoloog of huidarts, maar consulteert eerst zijn huisarts. Daar is, zeker voor routineonderzoeken, niets mis mee. Dat een grote groep laagopgeleiden helemaal niet naar de tandarts gaat, is ...
DigitaleDermatoloog wint Medical Bootcamp
news
18 februari 2015
Nieuws
De medische start-up DigitaleDermatoloog.nl heeft een startkapitaal van € 10.000 gewonnen in de Medical Bootcamp die op 14 februari 2015 werd georganiseerd door ABN AMRO. Bedenker en nu dus ook start-up ondernemer is dermatoloog Harm Mertens. ...
Zorginstellingen zetten in op multi-inzetbare medewerkers
news
16 februari 2015
Nieuws
HR-afdelingen in de zorg focussen op het breder inzetbaar maken van hun personeel. Dit doen ze om tegemoet te komen aan de veranderende markt. Uit onderzoek van het Top Employers Institute onder verschillende zorginstellingen blijkt dat HR-afdelingen in zorginstellingen steeds ...
Angst voor de tandarts ontstaat tijdens jeugd
news
13 februari 2015
Nieuws
Veel mensen bezoeken de tandarts niet regelmatig doordat ze in hun jeugd angstig zijn geworden voor de tandarts. Om deze reden kampen veel mensen met ongezonde tanden en ongezond tandvlees. Een grote meerderheid van de mensen die angst hebben voor ...
Visitatieprogramma huisartsen opnieuw onder de loep
news
13 februari 2015
Nieuws
In de LHV-ledenraad op dinsdag 10 februari klonk het duidelijke verzoek aan het LHV-bestuur om het visitatieprogramma nog eens onder de loep te nemen. De Ledenraad is positief over kwaliteitscontrole, maar vindt het huidige visitatieprogramma ongewenst. LHV en NHG nemen ...
Zorgmedewerkers openen 'Glazen Huis voor de Zorg'
news
12 februari 2015
Nieuws
Op zaterdag 21 februari openen zorgmedewerkers het ‘Glazen Huis voor de Zorg’ naast het station in Den Helder. Met deze actie willen de medewerkers twee weken lang aandacht vragen voor de veranderende zorg in de gemeente Den Helder en de ...
Zorgspotjes ministerie van Volksgezondheid 'te rooskleurig'
news
12 februari 2015
Nieuws
De overheid heeft 3 maanden lang misleidende reclames uitgezonden over de veranderingen en bezuinigingen op de zorg. De Reclame Code Commissie heeft dinsdag geoordeeld dat de zorgspotjes van het ministerie van Volksgezondheid ‘te weinig genuanceerd’ en ‘te rooskleurig’ zijn. ...
Ziekenhuizen kwalitatief steeds beter
news
11 februari 2015
Nieuws
De ziekenhuizen laten goede ontwikkelingen zien in de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2013 dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag publiceerde. Het is de 11e uitgave van Het Resultaat Telt Ziekenhuizen. ...
Werkgevers let op: werknemers (bij)scholen wordt wettelijk verplicht
news
11 februari 2015
Nieuws
Op 1 juli 2015 treedt de tweede fase van de Wet werk en zekerheid in werking. De wet verplicht werkgevers, onder andere, om hun werknemers (bij) te scholen. Werkgevers die hier niet aan voldoen kunnen disfunctionerende werknemers niet ...
Behandelplan opstellen is taak van de tandarts
news
10 februari 2015
Nieuws
"Het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan moet door de tandarts gebeuren. Dat is essentieel voor de kwaliteit van de zorgverlening en daarmee in het belang van de patiënt." ...
Tandarts aantrekkelijkste beroep van 2015
news
9 februari 2015
Nieuws
Er bestaat geen bevredigender en aantrekkelijker beroep dan dat van tandarts, dat meldt Dental Tribune. Dit blijkt uit de jaarlijkse top 100 van banen van U.S. News & World Report, waar de tandarts aan kop gaat. Ook de mondhygiënist staat ...
Ziekenhuispersoneel in actie voor nieuw cao
news
9 februari 2015
Nieuws
Werknemers van ziekenhuizen in heel Nederland organiseren deze week actiebijeenkomsten. Zij voeren de druk op richting werkgevers om tot goede cao-afspraken te komen. De laatste cao is al bijna een jaar verlopen. Patiënten zullen geen hinder ondervinden van deze acties. ...
Schippers presenteert nieuw plan vrije artsenkeuze
news
9 februari 2015
Nieuws
Minister Edith Schippers (VWS) heeft vrijdag 6 februari namens het kabinet een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, ...
Medisch personeel zoekt baan in het buitenland
news
5 februari 2015
Nieuws
Een groeiende groep van medische specialisten en verpleegkundigen vinden steeds moeilijker een geschikte baan in Nederland en vertrekken naar het buitenland. Door besparingen in de gezondheidszorg zijn inmiddels 350 medische specialisten en 1.800 (gespecialiseerde) verpleegkundigen werkloos. ...
Zorgverzekeraars Nederland wil realtime BIG-register
news
5 februari 2015
Nieuws
ZN (Zorgverzekeraars Nederland) pleit voor een realtime BIG-registratie waardoor aanwijzingen of een schorsing van een zorgverlener direct in het BIG-register worden verwerkt. Dit is nu niet het geval, waardoor het mogelijk is dat zorgverleners zonder BIG-registratie toch nog een tijd ...
Onderzoek naar uitzondering Mededingingswet eerstelijnszorg
news
5 februari 2015
Nieuws
Dinsdagmiddag 3 januari is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van SP en ChristenUnie waarin het Kabinet wordt verzocht te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is. De LHV is verheugd met die ...
Tandarts zelden vrijgezel
news
4 februari 2015
Nieuws
Geen enkele beroepsgroep bevat een hoger percentage getrouwden dan tandartsen, meldt Dental Tribune. Die opmerkelijke conclusie trekt Businessweek na een analyse van enkele grote bevolkingsonderzoeken. Maar liefst 81% van de ondervraagde tandartsen bleek in 2010 gehuwd te zijn, waarmee zij ...
Cao voor apothekers in loondienst stapje dichterbij
news
4 februari 2015
Nieuws
Werkgeversvereniging ASKA heeft 28 januari 2015 de LAD op de hoogte gesteld dat zij de cao-tafel verlaat en voorrang geeft aan het overleg over arbeidsvoorwaarden van apothekers op bedrijfsniveau. Met dit besluit ligt er een nieuwe kans om een cao ...
Open modal